Vi har 124 aktive utlysninger

Én av dem kan være din drømmejobb

Nyeste stillingsutlysninger

23/11/2017
SØKNADSFRIST: 13.12.2017 Ved kommunalavdeling plan miljø og teknisk er det ledig fast stilling som jurist ved avdeling for plan- og byggesak.   Om virksomheten Kommunalavdelingen har 43 ansatte og er organisert i 4 fagavdelinger. Plan- og byggesak består av 12 ansatte som har oppgaver som spenner fra planlegging på overordnet nivå i samarbeid med kommuneplanleggerne, til byggesaksbehandling og tilsyn. Som juridisk rådgiver ved plan og byggesak vil du være med på å videreutvikle et fagmiljø med engasjerte og høyt kvalifiserte medarbeidere med tverrfaglig bakgrunn.    Hovedarbeidsoppgaver/-områder veiledning og tolkning knyttet til plan- og bygningsloven og generell forvaltningsrett, bl.a. forvaltningsloven og offentlighetsloven behandling av bygge- og delesaker etter plan- og bygningsloven forberede saker til politisk behandling forhåndskonferanser ulovlighetsoppfølging behandling av klagesaker generell juridisk rådgivning og bistand til kommunalavdelingens øvrige fagavdelinger Kvalifikasjonskrav juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap god kjennskap til plan- og bygningsloven og annet relevant lovverk god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk er en forutsetning Følgende vektlegges Vi søker etter en jurist med god kommunikasjons- og formidlingsevne og med stor arbeidskapasitet. Du bør ha noen års erfaring og må kunne samarbeide godt med ulike faggrupper. Du må kunne ta initiativ og være løsningsorientert. Vi ønsker at vår nye medarbeider skal være i stand til å få overblikk og se helhetlig på et sakskompleks. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt. Vi tilbyr utfordrende og interessante arbeidsoppgaver i et godt og inkluderende arbeidsmiljø med faglig diskusjoner og stor takhøyde god pensjons- og forsikringsordning fleksibel arbeidstid tilsetting på vanlige vilkår og konkurransedyktig lønn Kontaktpersoner Nærmere opplysninger ved kommunalsjef Jens Terkelsen tlf: 950 84 779 og byarkitekt/avd.leder Plan- og byggesak Anja Fagereng tlf: 402 27 076.  Søknad Søknad sendes elektronisk via linken "Søk stillingen" på denne siden. Vi ønsker at du laster opp relevante attester og vitnemål som vedlegg. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke stilling uavhengig av alder, kjønn, etnisk bakgrunn, religion, nedsatt funksjonsevne og seksuell orientering.
Moss kommune Moss, Norge
23/11/2017
SØKNADSFRIST: 07.12.2017 Enhet Helsehus etableres i februar 2018 sammen med LHL, PTØ Norge og Vitus apotek på Gardermoen Campus. Enheten består av:  Interkommunal avdeling legevakt, observasjon og KØH.  Medisinsk korttid og rehabiliteirng (Helsehuset).  Korttid (Gjestad).  Fysio/ergoterapiavdelingen.  Stabsfunksjoner: kreftkoordinator, friskliv, rådgivningstjeneste for seniorer.  Godt tverrfaglig miljø i en spennende enhet i stor utvikling.  Selvstendig arbeid, hvor du som ansatt har stor påvirkningsmulighet innen tjenesteutviklingen.  Stillingstype:  Fast  Arbeidstid:  Dagtid  Stillingsstørrelse:  100%  Lønn:  Årslønn etter avtale  Tiltredelse:  Etter avtale Arbeidsoppgaver Oversikt på system- og individnivå ift tilbud og etterspørsel innen kreftomsorg og -rehabilitering.  Kontakt med kreftpasienter og deres pårørende, individuelt og i grupper.  Gi råd og veiledning til pasienter, pårørende og samarbeidspartnere  Tverrfaglig samarbeid, blant annet lede interne nettverk  Delta i samarbeid på tvers av kommune/sykehus/frivillige lag/andre samarbeidspartnere Kvalifikasjoner 3 årig relevant høyskoleutdannelse, fortrinnsvis sykepleier  Ønskelig med videreutdanning/master innen kreftomsorg  Erfaring fra virksomhetsområdet  Må kunne beherske norsk muntlig og skriftlig Utdanningsretning Helse / Sosialfag / Medisin Utdanningsnivå Høyskole / Universitet Personlige egenskaper Stor arbeidskapasitet  Evne til selvledelse og til å strukturere egen hverdag  Gode samarbeidsegenskaper og fleksibilitet  God evne til å skape kontakt og bygge nettverk  Gode datakunnskaper Vi tilbyr Vi har gode pensjonsordninger og et godt arbeidsmiljø med dyktige og hyggelige kollegaer. Vi har faglig oppdatering gjennom årlige tverrsektorielle og enhetsvise opplæringsplaner. Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid. Ved tilsetting må gyldig politiattest i hht §10-9 i Opplæringsloven fremlegges.  Ullensaker kommune gjør søkeren oppmerksom på at det i forhold til ansettelse i barnehage, grunnskole, helsepersonell som arbeider med barn eller personer med utviklingshemming, barne- og ungdomstjenesten, fosterhjem og andre personer som oppholder seg regelmessig i barnehagene som vaktmester og renholder vil bli krevet politiattest ved ansettelse, godkjenning eller oppnevnelse. Det gjøres oppmerksom på at attesten ikke skal legges ved søknaden. Attest skal kun kreves av den søkeren som tilbys stillingen eller som skal oppnevnes eller godkjennes til å utføre de oppgaver som omfattes av krav om politiattest. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder.  Kopier av vitnemål og attester tas med til evt. intervju.  Papirsøknad med CV kan sendes:  Ullensaker kommune  Postboks 470,  2051 JESSHEIM  Husk å merke søknad med referansenummer og enhetens navn. Vi gjør oppmerksom på at søknadspapirer ikke blir returnert.  Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om å ikke bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jf Offentleglova § 25. Ref. nr.: 3632478319 Stillingsbrøk: 100% Fast Antall stillinger: 1 Kontaktinfo: Bente Merete Joten Skog Enhetsleder 47751541
Ullensaker kommune Ullensaker, Norge
23/11/2017
SØKNADSFRIST: 07.12.2017 Stillingstittel Sykepleiere ved Medisinsk korttid og rehabilitering ved Helsehuset Sted Gardermoen Frist 07.12.2017 Varighet Fast Stillingstype:  Fast Arbeidstid:  Turnus med arbeid hver 3. helg Stillingsstørrelse:  14-66% hvorav 3 stillinger for tiden er på natt Lønn:  SKO 7174, gruppe 4.2.1 med årslønn i 100% stilling fra kr. 391.200 til kr. 456.500 (etter ansiennitet) + kr 20.000 i rekruteringstillegg Tiltredelse:  01.02.2018 Vi tilbyr: høy sykepleiedekning i et godt tverrfaglig miljø i helt nye lokaler. Helsehuset er samlokalisert med LHL, PTØ Norge og Vitus apotek.  1. etg er interkommunal for kommunene Hurdal, Nannestad, GJerdrum og Ullensaker. 2. etg er kommunal. Helsehuset er planlagt åpnet i februar 2018. Arbeidsoppgaver Sykepleiefaglig oppfølging av inneliggende pasienter. Tverrfaglig samarbeid Dokumentasjon av eget arbeid i Cosdoc Kvalifikasjoner Offentlig godkjent sykepleier Fortrinnsvis erfaring fra sykehus/kommune Må kunne beherske norsk muntlig og skriftlig Utdanning Helse / Sosialfag / Medisin Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad Sykepleier Egenskaper Stor arbeidskapasitet og faglig trygghet som sykepleier Være strukturert Gode samarbeidsevner Vi tilbyr Stillingsbrøk: 14-66% Vi har gode pensjonsordninger og et godt arbeidsmiljø med dyktige og hyggelige kolleger. Vi har faglig oppdatering gjennom årlige tverrsektorille og enhetsvise opplæringsplaner. Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid. Ved tilsetting må gyldig politiattest i hht §10-9 i Opplæringsloven fremlegges. Ullensaker kommune gjør søkeren oppmerksom på at det i forhold til ansettelse i barnehage, grunnskole, helsepersonell som arbeider med barn eller personer med utviklingshemning, barne- og ungdomstjenesten, fosterhjem og andre personer som oppholder seg regelmessig i barnehagene som vaktmester og renholder vil bli krevet politiattest ved ansettelse, godkjenning eller oppnevnelse. Det gjøres oppmerksom på at attesten ikke skal legges ved søknaden. Attest skal kun kreves av den søkeren som tilbys stillingen eller som skal oppnevnes eller godkjennes til å utføre de oppgaver som omfattes av krav om politiattest. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder. Kopier av vitnemål og attester tas med til evt. intervju.  Papirsøknad med CV kan sendes: Ullensaker kommune Postboks 470, 2051 JESSHEIM Husk å merke søknad med referansenummer og enhetens navn. Vi gjør oppmerksom på at søknadspapirer ikke blir returnert. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om å ikke bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jf Offentleglova § 25. Spørsmål om stillingen Kontaktperson Inger Bente Brenn Stillingstittel Avdelingsleder Telefon 400 31 752 Kontaktperson Bente Merete Joten Skog Stillingstittel Enhetsleder Telefon 477 51 541 Sykepleiere/spesialsykepleiere til Interkommunal legevakt ved nye Helsehuset Stillingstype:  Fast Arbeidstid:  Turnus med arbeid hver 3. helg Stillingsstørrelse:  6 x 18% og 4 x 30-50% Lønn:  SKO 7174 / 7523, gruppe 4.2.1-4.2.2 med årslønn i 100% stilling fra kr. 391.200 til kr. 487.000 (etter utdanning og ansiennitet) Tiltredelse:  Etter avtale Andre opplysninger: Vi tilbyr et godt faglig miljø i nye lokaler ved nytt helsehus som er planlagt åpnet i februar 2018 Helsehuset vil bestå av en interkommunal avdeling (KØH/KAD og legevakt med observasjons senger), for kommunene Hurdal, Nannestad, Gjerdrum og Ullensaker. Videre 2 kommunale avdelinger for Ullensaker kommune. Helsehuset vil være samlokalisert på Gardermoen Campus med LHL, PTØ Norge og Vitus apotek. Arbeidsoppgaver Operatør ved legevakta Telefon triagering Mottak og oppfølging av pasienter på legevakta, herunder pasienter med behov for observasjon Råd og veiledning Samarbeid med lege, AMK og andre samarbeidspartnere Kvalifikasjoner Offentlig godkjent sykepleier/spesialsykepleier (paramedic) Fortrinnsvis erfaring fra akuttmottak/AMK Må kunne beherske norsk og engelsk muntlig og skriftlig Utdanning Helse / Sosialfag / Medisin Høyskole / Universitet Sykepleier / spesialsykepleier Egenskaper Stor arbeidskapasitet,. Trygghet i rollen som sykepleier/paramedic. Evne til å stå i akutte situasjoner Gode samarbeids egenskaper Vi tilbyr Stillingsbrøk: 18-50% Vi har gode pensjonsordninger og et godt arbeidsmiljø med dyktige og hyggelige kolleger. Vi har faglig oppdatering gjennom årlige tverrsektorille og enhetsvise opplæringsplaner. Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid. Ved tilsetting må gyldig politiattest i hht §10-9 i Opplæringsloven fremlegges. Ullensaker kommune gjør søkeren oppmerksom på at det i forhold til ansettelse i barnehage, grunnskole, helsepersonell som arbeider med barn eller personer med utviklingshemning, barne- og ungdomstjenesten, fosterhjem og andre personer som oppholder seg regelmessig i barnehagene som vaktmester og renholder vil bli krevet politiattest ved ansettelse, godkjenning eller oppnevnelse. Det gjøres oppmerksom på at attesten ikke skal legges ved søknaden. Attest skal kun kreves av den søkeren som tilbys stillingen eller som skal oppnevnes eller godkjennes til å utføre de oppgaver som omfattes av krav om politiattest. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder. Kopier av vitnemål og attester tas med til evt. intervju.  Papirsøknad med CV kan sendes: Ullensaker kommune Postboks 470, 2051 JESSHEIM Husk å merke søknad med referansenummer og enhetens navn. Vi gjør oppmerksom på at søknadspapirer ikke blir returnert. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om å ikke bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jf Offentleglova § 25. Spørsmål om stillingen Kontaktperson Ann-Kathrin Berg Stillingstittel Avdelingsleder Telefon 481 39 130 Kontaktperson Bente Joten Skog Stillingstittel Enhetsleder Telefon 477 51 541
Ullensaker kommune Ullensaker, Norge
23/11/2017
SØKNADSFRIST: 27.11.2017 Mesta AS har ambisjon og utvikle anleggsavdelingen i region nord og trenger flere prosjektledere for å gjennomføre våre prosjekter.   Motiveres du av å lede andre, må ha høyt tempo for å trives, og har drivkraften til å gjøre oss bedre - da må du ta kontakt!    Vi kan tilby deg en unik mulighet som leder av anleggsprosjekter i Nordland, med kontorsted på Fauske eller i Bodø. Stillingen vil medføre reising.   Stillingen rapporterer til prosjektsjef Jan Edvard Nilsen, tlf. 974 22 903, som kan gi deg ytterligere informasjon om stillingen.   Søknadsfrist: 27. november 2017   Mesta er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn.    Arbeidsoppgaver Prosjektledelse av anleggsprosjekter. Kundekontakt med Statens Vegvesen og andre viktige kunder i området. Personalledelse, produksjonsplanlegging, oppfølging av kontrakter, økonomi og HMS. Kalkulasjon, utarbeidelse av tilbud, innkjøp og kontrahering av underentreprenører   Utarbeidelse av teknisk dokumentasjon til byggherre Utdanning Utdanning fra høyskole eller teknisk fagskole (ingeniør) Lang erfaring fra anlegg kan kompensere for manglende høyere utdanning Kvalifikasjoner og egenskaper Økonomisk forståelse God kontraktsforståelse Gode datakunnskaper Kundefokus Har erfaring som avdelingsleder / prosjektleder er ønskelig Er selvstendig, resultatorientert og serviceinnstilt Er bidragsyter til et godt arbeidsmiljø   Det tilbys Gode pensjons- og forsikringsordninger (gruppeliv, helseforsikring, reiseforsikring) Konkurransedyktig lønn. KONTAKTPERSON Gro Jurs Meusburger HR rådgiver Tlf. 918 46 683 gro.meusburger@mesta.no Kort om stillingen Søknadsfrist 27.11.2017 Firma Mesta AS Follavn. 93 8208 Fauske Norge Arbeidssted Fauske
Mesta AS Fauske, Norge
23/11/2017
SØKNADSFRIST: 06.12.2018 Det er ledig 100% fast stilling på sjukeheimen frå 01.01.2018. Vi søkjer etter autorisert sjukepleiar eller vernepleiar. Viss vi ikkje får det, søkjer vi etter helsefagarbeidar som kan oppnå autorisasjon som sjukepleiar innan rimeleg tid. Dette må dokumenterast.  Fedje sjukeheim har 12 senger, der to av dei er avset til korttidspasienter. Heimesjukepleien er integrert i sjukeheimsturnusen. Sjukepleiarane arbeider for tida i ein todelt turnus med bakvakter knytta til seinvakter og annankvar helg. På sjukeheimen er det ein spanande arbeidskvardag med forskjellege utfordringar og høve til å utvikle seg. Vi verdsett dei gylne augeblikka og kvalitetsforbetring høgt.  Den som vert tilsett må ha følgande evner/eigenskapar:  -        Solid fagkunnskap  -        Sjølvstendig og ansvarsbevist, positiv og løysingsorientert  -        Ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner  -        Bidra aktivt til kontinuerleg kvalitetsforbetring  -        Kunne lære av andre og dele sin kunnskap med andre  -        Ha evne til å ta gode beslutningar i ein travel kvardag  -        Kunne arbeide både aleine og saman med andre, også tverrfagleg  -        Kunne godt norsk eller anna skandinavisk språk, både muntleg og skriftleg.  Arbeidsoppgåver:  -        Oppfølging av pålagt behandling og informasjon  -        Handsaming av medikamenter  -        Dokumentasjon i EPJ  -        Kartlegge behov for sjukepleie, prioritere og sette i gang sjukepleie tiltak  -        Faglege prosedyrar  Personleg eigenskaper vil verte vektlagt.  Vi tilbyr:  -        Høve til å lære og utøve kunnskapsbasert sjukepleie  -        Høve til å delta aktivt i vidareutvikling av eit godt fagmiljø  -        Eit godt arbeidsmiljø med hyggelege arbeidskollegaer  -        Særs god pensjonsordning gjennom KLP  -        Hjelp til å skaffe bustad  -        Gratis bruk av symjehall  Nærare opplysningar får ein ved å kontakte pleie og omsorgsleiar Nadine Gutte-Preusse på 56 16 51 42/ 468 46 011 eller  nadine.gutte-preusse@fedje.kommune.no   Søknad med CV og minst to referanser sender du til:  Fedje kommune  Stormarkvegen 49  5947 Fedje  eller e-post:  postmottak@fedje.kommune.no
Fedje kommune Fedje, Norge
22/11/2017
SØKNADSFRIST: 06.12.2017 Sjå kva Voss kan tilby! Det er ledig inntil 2 faste 100 % stillingar som barnevernkonsulent ved Voss barnevernteneste frå 1.1.2018. Om arbeidsstaden Voss barnevernteneste er organisert i eit mottak/undersøkingsteam og eit tiltaksteam. Arbeidsoppgåver Stillingane inneber saksbehandling etter Lov om barneverntjenester og er tillagt ansvar og arbeidsoppgåver som krev barnevernfagleg kompetanse. Me søkjer Kompetanse: Grunnleggjande 3-årig sosial- eller barnevernfagleg høgskuleutdanning, eller anna høgskuleutdanning om ein samstundes kan vise til realkompetanse/erfaring med saksbehandling på barnevernfeltet. - Relevant tilleggsutdanning - Erfaring frå arbeid i kommunal barnevernteneste - Kjennskap til dataprogrammet "Familia" er ein føremun Det vert lagt vekt på personlege eigenskapar. Me tilbyr - Eit travelt og triveleg arbeidsmiljø med gode kollegaer - Gode vilkår for fagleg utvikling - Intern og ekstern rettleiing - Gode forsikrings- og pensjonsordningar - Løn etter kommunalt avtaleverk og elles tilsetjing på vanlege kommunale vilkår Fullstendig lysingstekst på www.voss.kommune.no  
Voss kommune Voss, Norge
22/11/2017
SØKNADSFRIST: 08.12.2017 Vi har ledig eit 81,92 % vikariat som sjukepleiar ved Vinje sjukeheim, korttids- og rehabiliteringsavdelinga frå 05.02.2018 – tom 28.02.2019, ID 1489.  Har du lyst til å arbeide som sjukepleiar hjå oss?  Vi søkjer deg som har  • Autorisasjon som sjukepleiar  • Norskkunnskap, munnleg og skriftleg, minimum nivå B2,  • Evne til å arbeide sjølvstendig  • Gode samarbeidsevner  Turnus over 6 veker med arbeid kvar 3. helg.  Avlønning jf lokal stige. 100 % stilling frå: organiserte kr 393 700 – 482 000 etter ansiennitet uorganiserte kr 385 300 – 476 000 etter ansiennitet Ved interne rokkeringar blir det tilsett i desse stillingane også. I samsvar med Offentleglova §25 kan namn på søkjarane offentleggjerast. Nærare opplysningar om stillinga ved avdelingsleiar Liv Berit Versto tlf. 91 76 54 97.
Vinje kommune Vinje, Norge
22/11/2017
SØKNADSFRIST: 08.12.2017 Det er ledig 60,8 % fast stilling som sjukepleiar natt/nattpatrulje ved Vinje sjukeheim frå 1.juni 2018 – ID 1488. Nattpatrulja har base på sjukeheimen i Åmot. Der er det ein sjukepleiar og ein helsefagarbeidar som blir dine kollegaer på natt. Vi er opptekne av å bruke ressursane og den kompetansen vi har tilgjengeleg så fleksibelt som vi kan.  Arbeid i nattpatrulje krev at du har sertifikat. Kommunen held bil i tenesta. Oppdrag er primært i Åmot distrikt, i særlege høve, og etter avtale kan det og vera aktuelt med oppdrag utanfor dette området. Sjukeheimen i Åmot har 41 plassar fordelt på desse funksjonane: 2 kommunale Øyeblikkeleg hjelp plassar, korttidsavdeling med 7 plassar, 13 plassar for demente og 19 plassar i somatisk sjukeheimsavdeling. Vi søkjer deg som har • Autorisasjon som sjukepleiar • Fordel med erfaring frå arbeid på natt • Norskkunnskap minimum tilsvarande nivå 3 • Evne til å arbeida sjølvstendig • Gode samarbeidsevner • Førarkort klasse B Turnus over 6 veker med arbeid kvar 3. helg. Avlønning jf lokal lønsstige natt:  organisert frå kr 433 700 – kr 532 000 etter ansiennitet uorganisert frå kr 425 300 – kr 526 000 etter ansiennitet Ved interne omrokkeringar vil det bli tilsett i desse stillingane samstundes. Tenkjer du at dette er noko for deg vil vi gjerne at du tek kontakt - ring avdelingsleiar Liv Berit Versto tlf. 91 76 54 97. I samsvar med Offentleglova §25 kan namn på søkjarane offentleggjerast.  
Vinje kommune Vinje, Norge