Askøy kommune

Askøy kommune har ca. 28.000 innbyggere og er Hordalands nest største kommune. Det tar 15 minutter å kjøre fra Bergen sentrum over Askøybroen eller 8 minutter med hurtigbåt. 

Kommunen kan tilby sine gjester og innbyggere kultur, historie og natur i skjønn forening. Det kommunale tjenesteapparatet har ca. 1900 ansatte/1500 årsverk og er organisert i 4 kommunalavdelinger. 

Du er velkommen til å søke stilling i Askøy kommune. Vi kan tilby deg variert, meningsfylt og utfordrende arbeid med gode pensjons- og forsikringsordninger.

08/09/2017
SØKNADSFRIST: 01.10.2017 Pedagogisk-psykologisk tjeneste / PPT er en del av Kommunalavdeling oppvekst.   PPT er kommunens sakkyndige instans vedrørende lovpålagte oppgaver, hjemlet i Opplæringsloven § 5 og Barnehageloven § 19.  PPT er sakkyndig i forhold til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning for barn i alderen 0-16 år og voksne, samt utsatt/fremskutt skolestart og behov for alternativ skolegang.  PPT driver i tillegg systemrettet hjelp inn mot barnehage/skole, og deltar i utviklingsprosjekter. Vi samarbeider også med andre tjenester for et best mulig tilbud rundt det enkelte barn.  Visjon: Sammen flytter vi grenser. Pedagogisk psykologisk tjeneste i Askøy kommune har ledig 100 % fast stilling med bakgrunn i beslutning om oppbemanning av PPT fra kommunestyret.  Vi søker etter en spesialpedagog, fortrinnsvis med erfaring knyttet til grunnskolen. Arbeidsoppgaver PPT Askøy sitt arbeidsområde er todelt, det vil si at vi arbeider individ og systemrettet inn mot barnehage- og skole. Prioriterte områder er sakkyndighetsarbeid, veiledning i nettverk og i Ressursteam for ansatte i barnehage og skole. I tillegg driver teamene med kompetanse- og organisasjonsutvikling. Til stillingen legges fastkontaktansvar til grunnskolen. Andre oppgaver kan knyttes til stillingen utover det som er beskrevet over. Kvalifikasjoner Utredningskompetanse av barn i alderen 0-16 år. Erfaring knyttet til sammensatt problematikk. Erfaring og kompetanse knyttet til atferd / psykisk helse. Søkere må ha veiledningskompetanse I tillegg bør søkere ha erfaring/og eller interesse for systemrettet arbeid og utvikling av kompetanse rundt barn med store sammensatte behov i grunnskolen, eksempelvis delta i tjenestens nettverk og samarbeidsarenaer på tvers av hjelpetjenester. Utdanningsretning Pedagogikk / Undervisning / Barnehage Utdanningstittel: Spesialpedagog Utdanningsnivå Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad Høyskole / Universitet Personlige egenskaper Vi søker medarbeidere som kan arbeide selvstendig. Aktiv medskapende deltager i team. Jobber systematisk, strukturert og målrettet. Har gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter Har evne til observasjon, refleksjon og vurdering. Personlig egnethet vil bli vektlagt – søkere bør ha gode samarbeidsevner, og vilje til å tenke alternativt og tverrfaglig. Vi tilbyr Et tett og trivelig arbeidsmiljø med varierte og spennende arbeidsoppgaver, samt kompetanseutvikling på relevante områder. En spennende arbeidsplass under utvikling og endring, med varierte arbeidsoppgaver innenfor det pedagogisk/psykologiske området. Veiledning i henhold til gjeldene avtaler for ansatte i PPT. Deltagelse på relevante interne og eksterne kurs og utviklingsarbeid. En god fleksitidsavtale og et godt personalreglement. En anser det som nødvendig at søker kan disponere egen bil. Kommunen har fri gruppelivs-og ulykkesforsikring. Gode pensjonsordninger. Fra bruttolønn trekkes 2% til pensjonsinnskudd. Lønn etter gjeldende avtaleverk. Fleksibel arbeidstid. Annet I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan opplysninger om søkeren blir offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette før søkerliste utarbeides. Ansatte som skal arbeide innen helse og omsorg, med barn eller psykisk utviklingshemmede vil bli bedt om å levere politiattest senest ved tiltredelse. Det gjøres oppmerksom på at korrespondanse underveis i ansettelsesprosessen vil foregå på e-post. Andre opplysninger Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes Kontaktinfo: Jan Heggertveit Leder (+47) 56 15 84 53
Askøy kommune Askøy, Norge
08/09/2017
SØKNADSFRIST: 24.09.2017 Pedagogisk-psykologisk tjeneste / PPT er en del av Kommunalavdeling oppvekst.   PPT er kommunens sakkyndige instans vedrørende lovpålagte oppgaver, hjemlet i Opplæringsloven § 5 og Barnehageloven § 19.  PPT er sakkyndig i forhold til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning for barn i alderen 0-16 år og voksne, samt utsatt/fremskutt skolestart og behov for alternativ skolegang.  PPT driver i tillegg systemrettet hjelp inn mot barnehage/skole, og deltar i utviklingsprosjekter. Vi samarbeider også med andre tjenester for et best mulig tilbud rundt det enkelte barn.  Visjon: Sammen flytter vi grenser. PPT Askøy har ledig vikariat ut 2017 med mulig forlengelse.  Vi søker etter en psykolog. Arbeidsoppgaver PPT Askøy sitt arbeidsområde er todelt, det vil si at vi arbeider individ og systemrettet inn mot barnehage- og skole. Prioriterte områder er sakkyndighetsarbeid, veiledning i nettverk og i Ressursteam for ansatte i barnehage og skole. I tillegg driver teamene med kompetanse- og organisasjonsutvikling. Kvalifikasjoner Utredningskompetanse av barn i alderen 0-16 år. Erfaring knyttet til sammensatt problematikk. Erfaring og kompetanse knyttet til atferd / psykisk helse. Søkere må ha veiledningskompetanse Utdanningsretning Psykologi Utdanningstittel: Psykolog Utdanningsnivå Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad Personlige egenskaper Vi søker medarbeidere som kan arbeide selvstendig. Aktiv medskapende deltager i team. Jobber systematisk, strukturert og målrettet. Har gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter Har evne til observasjon, refleksjon og vurdering. Personlig egnethet vil bli vektlagt – søkere bør ha gode samarbeidsevner, og vilje til å tenke alternativt og tverrfaglig. Vi tilbyr Et tett og trivelig arbeidsmiljø med varierte og spennende arbeidsoppgaver, samt kompetanseutvikling på relevante områder. En spennende arbeidsplass under utvikling og endring, med varierte arbeidsoppgaver innenfor det pedagogisk/psykologiske området. En god fleksitidsavtale og et godt personalreglement. En anser det som nødvendig at søker kan disponere egen bil. Lønn etter gjeldende avtaleverk. Kommunen har fri gruppelivs-og ulykkesforsikring. Gode pensjonsordninger. Fra bruttolønn trekkes 2% til pensjonsinnskudd. Annet I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan opplysninger om søkeren blir offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette før søkerliste utarbeides. Ansatte som skal arbeide innen helse og omsorg, med barn eller psykisk utviklingshemmede vil bli bedt om å levere politiattest senest ved tiltredelse. Det gjøres oppmerksom på at korrespondanse underveis i ansettelsesprosessen vil foregå på e-post. Andre opplysninger Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes Kontaktinfo: Jan Heggertveit Leder (+47) 56 15 84 53
Askøy kommune Askøy, Norge