Hålogaland Kraft AS

Hålogaland Kraft AS er et regionalt kraft- og bredbåndskonsern som ønsker å lyse opp og forenkle kundenes hverdag med nyttige, trygge og moderne produkter og tjenester. Nyskapning, samfunnsengasjement, kundeorientering og en god infrastruktur skal sikre en sterk markedsposisjon i områdene vi opererer i. Konsernet har 25 000 kunder, 100 ansatte og er eid av 7 kommuner med hovedkontor i Harstad.

12/09/2017
SØKNADSFRIST: 30.09.2017 Til Hålogaland Kraft AS søker vi - IT - Konsulent Vi søker etter deg som virkelig brenner for yrket og som ønsker å utvikle deg videre. Viktige kompetanseområder er generell nettverkskompetanse, IT sikkerhetsløsninger og brukerapplikasjoner.  Arbeidsoppgaver Brukerstøtte og opplæring for interne og eksterne brukere inkl. 1. og 2. linje support Eskalering og oppfølging av feil og endringer mot leverandører Bestilling og kontroll med hardware  IT-sikkerhet Utarbeidelse av endringsanmodninger og -spesifikasjoner i samarbeid med prosesseiere/dataeiere/systemeiere Prosjektdeltakelse i utvalgte IT-relaterte prosjekter i porteføljen Intern rådgiver overfor deler av forretningssiden i forhold til prosessforbedring basert på systemstøtte og teknologi Kvalifikasjoner Utdanning på høyskole- eller universitetsnivå. Annen relevant utdanning og erfaring kan erstatte utdanningskravet. Erfaring fra support, brukerstøtte og opplæring Erfaring med og kompetanse innen applikasjonsforvaltning og ITIL-prosesser God generell IT-kompetanse, gjerne databasekompetanse og erfaring med rapporteringsverktøy som PowerBI Beherske norsk språk både skriftlig og muntlig Egenskaper Gode samarbeidsegenskaper Gode kommunikasjonsegenskaper både skriftlig og muntlig Strukturert og resultatorientert Initiativrik og med evne til å jobbe selvstendig Ansvarsbevisst og med god vurderingsevne Vi tilbyr Et godt arbeidsmiljø med muligheter for læring og personlig utvikling Gode pensjon- og forsikringsordninger Fleksitidsordning. 37,5 t/uke Søkere må kjenne seg igjen i og etterleve HLK sine overordnede verdier: Samarbeidsvillig, Tett på, Engasjert og Pålitelig. For nærmere informasjon om stillingen kontakt: IKT- leder Jan Tegnander på telefon: 908 21 000 eller HR-leder Linda C. Takøy på telefon 481 56 215 Se full utlysning og registrer din søknad på:  www.hlk.no Søknadsfrist: 30. september 2017
Hålogaland Kraft AS Harstad, Norge