Hålogaland Kraft AS

Hålogaland Kraft AS er et regionalt kraft- og bredbåndskonsern som ønsker å lyse opp og forenkle kundenes hverdag med nyttige, trygge og moderne produkter og tjenester. Nyskapning, samfunnsengasjement, kundeorientering og en god infrastruktur skal sikre en sterk markedsposisjon i områdene vi opererer i. Konsernet har 25 000 kunder, 100 ansatte og er eid av 7 kommuner med hovedkontor i Harstad.