IcopalTak har totalt ti avdelinger og beskjeftiger over 200 taktekkere. Det gjør oss til en av Norges største takentreprenør målt i omsetning og menneskelige ressurser. IcopalTak tekker alle typer bygg og boliger og vi er også store på radonsperrer. Vårt kvalitetssikringssystem gjør oss profesjonelle i alle ledd, også med overlevering av FDV-rapporter og sluttdokumentasjon. Vi utfører alle typer rehabilitering / nybygg av flate tak. Alt fra næringsbygg, større borrettslag, eneboliger og garasjer. Vi satser også mot service & vedlikehold.