Vest-Agder fylkeskommune

Vil du være med å skape fremtidens Vest-Agder sammen med dyktige kollegaer? Ditt engasjement, din kompetanse og dine idéer kan bidra til å utvikle landsdelen slik at den blir attraktiv for bosetting og næringsutvikling for nåværende og fremtidige generasjoner. 

Vest-Agder fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med cirka 1600 ansatte. Disse arbeider blant annet med tannhelse, utdanning, kultur, samferdsel og miljø. Vi ønsker et mangfold i arbeidsstokkens sammensetting, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke stillinger hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming eller etnisk tilhørighet.

12/12/2017
SØKNADSFRIST: 31.12.2017 Vi har for snarlig tiltredelse ledig 100% fast stilling som tannhelsesekretær ved Flekkefjord tannklinikk. Klinikken er ny med moderne utstyr og flott beliggenhet i en koselig sørlandsby. Det er totalt 3 tannleger og en tannpleier samt sekretærer. Klinikken betjener for tiden også Sirdal tannklinikk en dag i uken. Tilsetting skjer i tråd med gjeldene lov- og avtaleverk. Det er ønskelig med rask tiltredelse. Arbeidsoppgaver Vi tilbyr varierte arbeidsoppgaver, med behandling av alle typer pasienter. Våre klinikker er moderne med nytt utstyr Kvalifikasjoner Det kreves norsk autorisasjon som tannhelsesekretær. Søkere må beherske norsk/skandinavisk språk muntlig og skriftlig. Det er ønskelig at søker har førerkort og bil. Egenskaper Vi søker etter en tannhelsesekretær som har gode samarbeidsevner og liker å jobbe i team. Må ha gode kommunikative evner. Vi tilbyr Stillingsbrøk: 100% Vi har et godt arbeidsmiljø preget av samarbeid Gode pensjon og forsikringsavtaler gjennom KLP Lønn etter avtale. Du kan lese mer om oss og våre klinikker på vår hjemmeside:  her Før tiltredelse må norsk autorisasjon og politiattest av nyere dato fremlegges. Tannhelsetjenesten i Vest-Agder  tilbyr gratis tannbehandling til bestemte grupper av befolkningen som for eksempel barn og unge fra 0 til 18 år, funksjonshemmede og eldre og langtidssyke i institusjon. I Vest-Agder er det 12 tannklinikker. Spørsmål om stillingen Kontaktperson: May Britt Jenssen Sirnes Stillingstittel: Klinikkleder Telefon:  38 32 50 12  /  478 74 796
Vest-Agder fylkeskommune Flekkefjord, Norge
12/12/2017
SØKNADSFRIST: 07.01.2018 Vi får ledig en 100 % fast stilling som tannpleier for tiden ved Vennesla tannklinikk.  Vi søker etter en kvalitetesbevisst, utadvendt og selvsikker tannpleier som ønsker å jobbe i den offentlige tannhelsetjensten. Tannpleier inngår i klinikkens tverrfaglig mijø og har nært samarbeid med de øvrige tannpleierne i Vest-Agder fylkeskommune. Vi har en klar målsetting om å øke andelen tannpleiere i Vest-Agder fylkeskomune, samt å utvikle bruken av tannpleiernes kompetanse optimalt. Du kan lese mer om oss på vår hjemmeside:  her , Tiltredelse snarest/etter avtale Kvalifikasjoner Det kreves norsk autorisasjon som tannpleier. Det er ønskelig med relevant arbeidserfaring. Søkere må beherske norsk/skandinavisk språk muntlig og skriftlig. Det er ønskelig at søkere har førerkort og bil Utdanning Helsefag Høyskole / Universitet, (180 sp, 3 år) Diplom / Bachelorgrad Egenskaper Vi søker etter en kvalitetsbevisst, utadvendt og selvsikker tannpleier som ønsker å jobbe i den offentlige tannhelsetjenesten. Søker må både ha evne til å jobbe selvstendig men også følge tannhelsetjenestenes standarder og rutiner. Vi tilbyr Stillingsbrøk: 100% Vi har et godt arbeidsmiljø preget av samarbeid Gode pensjon- og forsikringsavtaler gjennom KLP Lønn etter avtale. Tannhelsetjenesten i Vest-Agder  tilbyr gratis tannbehandling til bestemte grupper av befolkningen som for eksempel barn og unge fra 0 til 18 år, funksjonshemmede og eldre og langtidssyke i institusjon. I Vest-Agder er det 12 tannklinikker. Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Anna Lüdemann Stillingstittel: Klinikkleder Telefon:  38 15 00 00  /  945 02 228
Vest-Agder fylkeskommune Vennesla, Norge
05/12/2017
SØKNADSFRIST: 06.01.2018 Vi har ledig et vikariat som tannlege i 100 % stilling, fortiden plassert på Rona tannklinikk Kristiansand. Vikariatet er ledig fra 01.03.18 til 30.04.19 Søkere må ha norsk autorisasjon som tannlege og det er ønskelig med arbeidserfaring. Arbeidsoppgaver: Vi tilbyr varierte arbeidsoppgaver, med behandling av alle typer pasienter. Våre klinikker er moderne med nytt utstyr. Kvalifikasjoner: Det kreves norsk autorisasjon som tannlege og det er ønskelig med arbeidspraksis. Søkere må beherske norsk/skandinavisk språk muntlig og skriftlig. Utdanningsnivå: Høyskole / Universitet, (300 sp, 5 år) Mastergrad Personlige egenskaper: Vi søker etter en kvalitetsbevisst, utadvendt og selvsikker tannlege som ønsker å jobbe i den offentlige tannhelsetjenesten. Søkeren må både ha evne til å jobbe selvstendig, men også følge tannhelsetjenestenes standarder og rutiner. Må ha gode samarbeidsevner og like å jobbe i team. Må ha gode kommunikative evner. Vi tilbyr: Vi har et godt arbeidsmiljø preget av samarbeid Gode pensjon- og forsikringsavtaler gjennom KLP Lønn etter avtale. Du kan lese mer om oss og våre klinikker på vår hjemmeside:  her Før tiltredelse må norsk autorisasjon og politiattest av nyere dato fremlegges. Vest-Agder fylkeskommune  er en av de største arbeidsgiverne på Agder med over 1600 ansatte innen utdanning, tannhelse, kultur, samferdsel, miljø og næring. Vår visjon om å være en drivkraft for utvikling i landsdelen bygger på verdiene folkestyre, kompetanse og samarbeid.  Vest-Agder fylkeskommune er en IA-bedrift, og vi satser aktivt på tiltak som fremmer trivsel, tilstedeværelse og et godt arbeidsmiljø.  Vi ønsker søkere til våre ledige stillinger uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemninger eller etnisk tilhørighet. Tannhelsetjenesten i Vest-Agder  tilbyr gratis tannbehandling til bestemte grupper av befolkningen som for eksempel barn og unge fra 0 til 18 år, funksjonshemmede og eldre og langtidssyke i institusjon. I Vest-Agder er det 13 tannklinikker. Kontaktinfo: Mona Gjellereide Klinikkleder 38122510/94500039 mgj@vaf.no vaf-facebook
Vest-Agder fylkeskommune Kristiansand, Norge
05/12/2017
SØKNADSFRIST: 06.01.2018 Vi har ledig en fast stilling som tannpleier i 100% stilling. Stillingen er for tiden plassert på Rona tannkllinikk, men andre tannklinikker i Kristiansands-området kan også bli aktuelt.  Vi søker etter en kvalitetesbevisst, utadvendt og selvsikker tannpleier som ønsker å jobbe i den offentlige tannhelsetjensten. Tannpleier inngår i klinikkens tverrfaglig mijø og har nært samarbeid med de øvrige tannpleierne i Vest-Agder fylkeskommune. Vi har en klar målsetting om å øke andelen tannpleiere i Vest-Agder fylkeskomune, samt å utvikle bruken av tannpleiernes kompetanse optimalt. Du kan lese mer om oss på vår hjemmeside:  her , Ønsket tiltredelse 15.02.18/etter avtale Kvalifikasjoner: Det kreves norsk autorisasjon som tannpleier. Det er ønskelig med relevant arbeidserfaring. Søkere må beherske norsk/skandinavisk språk muntlig og skriftlig. Det er ønskelig at søkere har førerkort og bil Utdanningsretning: Helsefag Utdanningsnivå: Høyskole / Universitet, (180 sp, 3 år) Diplom / Bachelorgrad Personlige egenskaper: Vi søker etter en kvalitetsbevisst, utadvendt og selvsikker tannpleier som ønsker å jobbe i den offentlige tannhelsetjenesten. Søker må både ha evne til å jobbe selvstendig men også følge tannhelsetjenestenes standarder og rutiner. Vi tilbyr: Vi har et godt arbeidsmiljø preget av samarbeid Gode pensjon- og forsikringsavtaler gjennom KLP Lønn etter avtale. Vest-Agder fylkeskommune  er en av de største arbeidsgiverne på Agder med over 1600 ansatte innen utdanning, tannhelse, kultur, samferdsel, miljø og næring. Vår visjon om å være en drivkraft for utvikling i landsdelen bygger på verdiene folkestyre, kompetanse og samarbeid.  Vest-Agder fylkeskommune er en IA-bedrift, og vi satser aktivt på tiltak som fremmer trivsel, tilstedeværelse og et godt arbeidsmiljø.  Vi ønsker søkere til våre ledige stillinger uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemninger eller etnisk tilhørighet. Tannhelsetjenesten i Vest-Agder  tilbyr gratis tannbehandling til bestemte grupper av befolkningen som for eksempel barn og unge fra 0 til 18 år, funksjonshemmede og eldre og langtidssyke i institusjon. I Vest-Agder er det 13 tannklinikker. Kontaktinfo: Mona Gjellereide Klinikkleder 38122510/94500039 mgj@vaf.no vaf-facebook
Vest-Agder fylkeskommune Kristiansand, Norge
01/12/2017
SØKNADSFRIST: 17.12.2017 Vest-Agder fylkeskommune Ved Kvadraturen skolesenter er det ledig 100 % undervisningsstilling innen elektrofag- dataelektroniker Lønn i henhold til tariffavtale.  Politiattest vil bli krevd av den som får tilbud om stilling i videregående skole. Arbeidsoppgaver: Undervisning innen data og elektronikk VG1 / VG2 / VG3 med hovedvekt innen VG3 dataelektroniker Planlegging og utviklingsarbeid Kvalifikasjoner: Fagbrev som dataelektroniker Ingeniør -/fagskole eller tilsvarende innen elektrofag Gjennomført praktisk pedagogisk utdanning(PPU-Y) eller ha gjennomført utdanningen innen 3 år etter tilsettingen Ønskelig med kompetanse innen EKOM Gode generelle datakunnskaper Kunnskap om HMS og HMS-arbeid Utdanningsnivå: Høyskole / Universitet Fagskole / Fagbrev (2 år) Personlige egenskaper: Se den enkelte elevs behov Gode relasjonsferdigheter Gode samarbeidsevner Evne til å kommunisere med ungdom Evne til å skape faglig interesse og motivasjon Vi tilbyr: Varierte arbeidsoppgaver i et inspirerende og utfordrende arbeidsmiljø Ordnede lønns- og arbeidsforhold Pensjonsavtale i SPK Gode velferdstilbud Startdato for ansettelse: etter avtale   Kvadraturen skolesenter  er en kreativ og mangfoldig skole.  Skolesenterets visjon "Her er- og blir du noe" speiler en lang tradisjon der vi ønsker å legge til rette for læring for alle våre elver på en slik måte at de kan utvikle seg i forhold til sitt eget potensial.  Skolesenteret har spesielt fokus på læringsresultater gjennom tilpasset opplæring, elevmedvirkning og fagsamarbeid. Kontaktinfo: Bjørn Erik Tobiassen Avdelingsleder 90 84 57 35
Vest-Agder fylkeskommune Kristiansand, Norge
14/11/2017
SØKNADSFRIST: Snarest Vest-Agder fylkeskommune Vi får for snarlig tiltredelse ledig et vikariat i 100% stilling for tiden knyttet til klinikker i Kristiansandsområdet.  Det er ønskelig med rask tiltredelse. Søkere må ha norsk autorisasjon som tannpleier. Vikariatet har en varighet fra 1.1.18 til 30.6.18. Fylkeskommunen har som mål å øke andelen tannpleiere fremover. Det er derfor mulighet for forlengelse av vikariater samt mulighet for evt. senere fast tilsetting på en av våre tannklinikker. Tilsetting skjer i tråd med gjeldene lov- og avtaleverk. Søknadsfrist; snarest. Arbeidsoppgaver: Vi tilbyr varierte arbeidsoppgaver, med behandling av alle typer pasienter samt forebyggende og helsefremmende tannhelsearbeid. Kvalifikasjoner: Det kreves norsk autorisasjon som tannpleier. Det er ønskelig med relevant arbeidserfaring. Søkere må beherske norsk/skandinavisk språk muntlig og skriftlig. Det er ønskelig at søkere har førerkort og bil. Personlige egenskaper: Vi søker etter kvalitetsbevisst, utadvendt og selvsikre tannpleiere som ønsker å jobbe i den offentlige tannhelsetjenesten. Søkere må både ha evne til å jobbe selvstendig men også følge tannhelsetjenestenes standarder og rutiner Vi tilbyr: Vi har et godt arbeidsmiljø preget av samarbeid Tannpleier inngår i klinikkens tverrfaglig mijø og har nært samarbeid med de øvrige tannpleierne i Vest-Agder fylkeskommune. Vi har en klar målsetting om å utvikle bruken av tannpleiernes kompetanse optimalt Gode pensjons og forsikringsavtaler gjennom KLP Lønn i henhold til tariffavtale. Du kan lese mer om oss og våre klinikker på vår hjemmeside:  her Før tiltredelse må norsk autorisasjon og politiattest av nyere dato fremlegges. Tannhelsetjenesten i Vest-Agder  tilbyr gratis tannbehandling til bestemte grupper av befolkningen som for eksempel barn og unge fra 0 til 18 år, funksjonshemmede og eldre og langtidssyke i institusjon. I Vest-Agder er det 13 tannklinikker. Kontaktinfo: Mona Gjellereide Klinikkleder 38122510/94500039 Mona.Gjellereide@vaf.no Sigurd Tangstad Klinikkleder 38531290/94541309 Sigurd.Tangstad@vaf.no
Vest-Agder fylkeskommune Kristiansand, Norge
30/10/2017
SØKNADSFRIST: Snarest Tannhelsetjenesten i Vest-Agder  tilbyr gratis tannbehandling til bestemte grupper av befolkningen som for eksempel barn og unge fra 0 til 18 år, funksjonshemmede og eldre og langtidssyke i institusjon. I Vest-Agder er det 13 tannklinikker. Vi har for snarlig tiltredelse ledig 100% fast stilling som tannlege ved Flekkefjord tannklinikk. Klinikken er ny med moderne utstyr og flott beliggenhet i en koselig sørlandsby. Det er totalt 3 tannleger og en tannpleier samt sekretærer. Klinikken betjener for tiden også Sirdal tannklinikk en dag i uken. Tilsetting skjer i tråd med gjeldene lov- og avtaleverk. Søkere må ha norsk autorisasjon som tannlege. Det er ønskelig med rask tiltredelse. Arbeidsoppgaver Vi tilbyr varierte arbeidsoppgaver, med behandling av alle typer pasienter. Våre klinikker er moderne med nytt utstyr Kvalifikasjoner Det kreves norsk autorisasjon som tannlege. Søkere må beherske norsk/skandinavisk språk muntlig og skriftlig. Det er ønskelig at søker har førerkort og bil. Egenskaper Vi søker etter en tannlege som har gode samarbeidsevner og liker å jobbe i team. Må ha gode kommunikative evner. Vi tilbyr Stillingsbrøk: 100% Vi har et godt arbeidsmiljø preget av samarbeid Gode pensjon og forsikringsavtaler gjennom KLP Lønn etter avtale. Du kan lese mer om oss og våre klinikker på vår hjemmeside:  her Før tiltredelse må norsk autorisasjon og politiattest av nyere dato fremlegges. Spørsmål om stillingen Kontaktperson: May Britt Sirnes Stillingstittel: Klinikkleder Telefon:  38 32 50 10   /  478 74 796 Kontaktperson: Terje Andersen Stillingstittel: Fylkestannhelsesjef Telefon:  38 07 45 94  Ref. nr.: 3590572161    
Vest-Agder fylkeskommune Flekkefjord, Norge