Aust-Agder fylkeskommune

Aust-Agder grenser i øst til Telemark fylke og i vest og nordvest til fylkene Vest-Agder og Rogaland. Naturen er svært variert fra kystens skjærgård i sør, til jord- og skogbruksområder i midtfylket og høyfjell i Setesdal i nord. Aust-Agder fylke er 9 212 km² stort og har 111 495 innbyggere (1. januar 2012). Fylkeshovedstaden er Arendal.

Vest for Setesdal ligger Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiene med noen få tydelig oppstikkende, avgrensede fjelltopper over 1.500 moh. Øst for Setesdalen dekker Setesdal Austhei et areal på 2.370 km², og deles i to av Bjørnevatnveien (Riksvei 45 Valle-Tokke) hvor Nordområdet på 770 km² har mye høyfjell på 1000-1500 meter, mens Sørområdet på 1.645 km² er lavere og mer rolig topografisk.

I lavere områder ned mot kysten dominerer nord-sør-gående elvedaler med barskog og mye innslag av elg og rådyr. Disse skogsområdene ligger i grunnfjellsområdet det svekonorvegiske grunnfjellsskjoldet, med sur jord og lite jordbruk. Langs kysten har innlandsisen lagt igjen mer omfattende grus- og løssmasser med særlig fruktbart jordbruk rundt Grimstad. Kysten domineres av skjærgård, og det store norske raet når inn til land på Tromøya ved Arendal.

24/10/2017
SØKNADSFRIST: 10.11.2017 Sørlandets fagskole tilbyr høyrere yrkesfaglig utdanning innen helse- og oppvekstsfag og tekniske fag. Fagskolen samarbeider tett med aktuelle fagfelt for å tilby relevante og praksisnære utdanninger. Skolen tilbyr i dag utdanninger innen Tverrfaglig miljøarbeid, Psykisk helsearbeid- og rusarbeid, Klima energi og miljø (KEM), Bygg og Elektro. Fagskolen ligger i Grimstad som er en koselig skjærgårdsby på Sørlandet.  Vår visjon er "Sammen for morgendagens kompetanse".  Fra 1.2.2018, med mulighet for tidligere tilsetting, har Sørlandets fagskole ledig 50 % fast stilling som lærer innenfor Helse- og oppvekstfag Arbeidsoppgaver Undervisning og veiledning Oppfølging av studenter i praksis Deltagelse i fagteamets utviklingsarbeid Kvalifikasjoner Høyere helse og sosialfaglig utdanning Videreutdanning innen fagfeltet barn og unge Aktuell, oppdatert, erfaring i arbeid med barn og unge Pedagogisk utdanning ( eventuelt starte utdanning etter tilsetting - vilkår) Utdanningsretning Helsefag Utdanningsnivå Høyskole / Universitet Personlige egenskaper Vi søker etter en faglig tydelig medarbeider med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og som er utviklingsorientert . Personlige egenskaper vil bli vektlagt ved tilsettingen. Vi tilbyr Allsidige og meningsfylte arbeidsoppgaver i et spennende og faglig engasjerende arbeidsmiljø i tett samarbeid med næringslivet Lønn og øvrige betingelser i henhold til gjeldende lover og avtaleverk Kontaktinfo: Gunnbjørg Tveiten Engehagen Rektor 95829399 gen@sorlandetsfagskole.no   Arbeidssted: Grooseveien 36, 4877 Grimstad
Aust-Agder fylkeskommune Grimstad, Norge