Ski kommune

Rundt 20 minutter sør for Oslo finner du Ski kommune. Ski er den mest folkerike og sentrale kommunen i Follo i Akershus fylke. Kommunen rundet nettopp 30 000 innbyggere, og det bor omtrent 136 000 mennesker i hele Follo. Ski kommune er en IA-bedrift og har ca. 2100 ansatte.

Vi har gode bo- og oppvekstmiljøer, full barnehagedekning, gode skoletilbud og et stort mangfold innen kultur- og fritidsaktiviteter.

Kommunen går en spennende tid i møte. Det er vedtatt kommunesammenslåing med Oppegård til Nordre Follo kommune og vårt område forventer en kraftig befolkningsvekst i løpet av de neste årene. I 2021 vil Follo-banen stå ferdig og reisetiden til Oslo S vil være 11 minutter.  Les mer her: http://www.ski.kommune.no/

Ski kommune ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke stilling uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at søknaden blir unntatt fra offentlighet. Søkere vil varsles dersom anmodningen ikke kan imøtekommes (jf. Offentlighetsloven § 25).

09/11/2017
SØKNADSFRIST: 30.11.2017 irksomhet Eiendom i Ski kommune har ansvar for å gjennomføre byggeprosjekter, enten som nybygg, eller tiltak i eksisterende bygninger. I tillegg til at Ski kommunes boligkontor er en del av virksomheten, har virksomheten også ansvar for drift, vedlikehold og renhold av Ski kommunes bygninger, totalt ca. 175 000 m2 Virksomhet Eiendoms driftsavdeling håndterer teknisk vedlikehold av Ski kommunes bygningsmasse. Driftsavdelingen har nå ledige stillinger som driftsteknikker/driftsingeniør Arbeidsoppgaver Drift og vedlikehold av tekniske anlegg(varmeanlegg, ventilasjon, automatikk, alarmsystemer) m.m Kvalifikasjoner Relevant fagutdanning og praksis Utdanning/praksis innenfor drift av automasjon, ventilasjon, o.l vektlegges. Lang relevant realkompetanse kan kompensere for manglende formell kompetanse/utdanning. Det er ønskelig med førerkort klasse B Utdanning Bygg og anlegg Fagskole / Fagbrev (2 år) Håndverksfag Egenskaper ha gode samarbeidsevner, være omgjengelig og sosial være løsningsorientert og kreativ må tåle arbeidspress i perioder være tilpasningsdyktig være ydmyk for andres meninger, erfaringer og kompetanse har lyst til å dele av egne erfaringer og kompetanse være positivt innstilt til endringer og nye forslag god toleranseevne ovenfor kommunens ulike brukergrupper personlig egnethet vil bli vektlagt Vi tilbyr Stillingsbrøk: 100% meget godt arbeidsmiljø hvor det samarbeides på tvers av avdelingene gode pensjonsrettigheter gode utviklingsmuligheter velferdsordninger Ski kommune har en avtale om inkluderende arbeidsliv (IA) bilgodtgjørelse, telefonavtale og arbeidstøy Lønn etter avtale innenfor Ski kommunes lønnsspenn. Attester og vitnemål tas med til et evt. intervju. Kun elektronisk søknad via lenke mottas. Om arbeidsgiveren Rundt 20 minutter sør for Oslo finner du Ski kommune. Ski er den mest folkerike og sentrale kommunen i Follo i Akershus fylke. Kommunen rundet nettopp 30 000 innbyggere, og det bor omtrent 136 000 mennesker i hele Follo. Ski kommune er en IA-bedrift og har ca. 2100 ansatte. Vi har gode bo- og oppvekstmiljøer, full barnehagedekning, gode skoletilbud og et stort mangfold innen kultur- og fritidsaktiviteter. Kommunen går en spennende tid i møte. Det er vedtatt kommunesammenslåing med Oppegård til Nordre Follo kommune og vårt område forventer en kraftig befolkningsvekst i løpet av de neste årene. I 2021 vil Follo-banen stå ferdig og reisetiden til Oslo S vil være 11 minutter.  Les mer her:  http://www.ski.kommune.no/ Ski kommune ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke stilling uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at søknaden blir unntatt fra offentlighet. Søkere vil varsles dersom anmodningen ikke kan imøtekommes (jf. Offentlighetsloven § 25). Spørsmål om stillingen Kontaktperson Arnold Bjerke Stillingstittel Avdelingsleder Telefon 913 51 105 Kontaktperson Harald Espenes Stillingstittel HMS-konsulent Telefon 474 67 482
Ski kommune Ski, Norge