Agder fylkeskommune

Fylkeskommunen har en sentral rolle som samfunnsbygger på Sørlandet og er den fremste utviklingsaktøren i landsdelen. Regionen har eget universitet, viktige næringsklynger, betydelig eksport og store naturressurser. Fylkeskommunen er en aktiv bidragsyter i samspillet mellom næringslivet, universitetet og offentlig sektor. Agderfylkene har 300 000 innbyggere. Agder fylkeskommune vil med dagens oppgaver få en årlig omsetning på ca. 5 milliarder kroner. Den nye fylkeskommunen vil ha ca. 3000 godt kvalifiserte ansatte innen utdanning, samferdsel, miljø, kulturformidling, kulturminnevern, tannhelse og næringsutvikling. Det ligger en forventning om at staten overfører ytterligere oppgaver til fylkeskommunene fra 2020.

09/11/2017
  SØKNADSFRIST: 04.12.2017 Vi søker en initiativrik og resultatorientert leder som først skal lede en fusjons- og omstillingsprosess og utvikle en ny organisasjon, og deretter tiltre som fylkesrådmann fra 1. januar 2020. Vår nye fylkesrådmann må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, ha god forståelse for politiske prosesser og for forholdet mellom politikk og administrasjon. Vi ønsker en fremtidsrettet og synlig leder med en motiverende og inkluderende lederstil, som er en god relasjonsbygger og har god økonomiforståelse. Som søker må du ha høyere utdanning, solid ledererfaring fra offentlig og/eller privat virksomhet og god kjennskap til offentlig forvaltning. Vi er opptatt av fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler og ser det som avgjørende at en ny fylkesrådmann etablerer gode relasjoner med kommunene, næringslivet og andre samarbeidspartnere. En viktig oppgave er å utvikle en ny organisasjon med en god organisasjonskultur, hvor en gjennom et godt samarbeid med de ansatte videreutvikler fylkeskommunens tjenester. Å utarbeide et godt grunnlag for politiske beslutningsprosesser, iverksette og følge opp politiske bestillinger vil være en sentral oppgave. Vi tilbyr en utfordrende og sentral topplederstilling i en spennende og tverrfaglig organisasjon i en region i vekst. Spørsmål til stillingen? Spørsmål om stillingen kan rettes til leder av fellesnemnda Terje Damman, på tlf. 905 19 670 og midlertidig prosjektleder Arild Eielsen på tlf. 906 43 823, eller til Personalhuset Search & Selection ved Jan Pedersen på tlf. 982 95 271 og Knut Handeland på tlf. 982 95 278. Din søknad registreres på www.personalhuset.no  under ledige stillinger Vest-Agder og Aust-Agder eller klikk på knappen "Søk nå" på denne siden. Søknadsfrist: 04/12-2017. 
Agder fylkeskommune