Luftfartstilsynet

Luftfartstilsynets hovedoppgave er å bidra til økt sikkerhet i luftfarten. Vi har ansvar for norsk sivil luftfart og er et forvaltningsorgan under Samferdselsdepartementet. Luftfartstilsynet er en aktiv pådriver for sikker og samfunnsnyttig luftfart. Dette gjør vi ved å fastsette regelverk, fremme sikkerhetsinformasjon, behandler tillatelser og fører tilsyn med organisasjoner, luftfartøy, utstyr og enkeltpersoner. 

Luftfartstilsynet har ca. 180 ansatte og holder til i et flott, nytt bygg i Bodø sentrum.
13/11/2017
SØKNADSFRIST: 26.11.2017 Luftfartstilsynet har ledig stilling som seksjonssjef i fagavdelingen, seksjon for ubemannet luftfart. Har du flyoperativ kompetanse og luftfartsfaglig erfaring som vil bidra til å utvikle fagområdet videre, så er du kanskje den vi søker etter? Seksjon for ubemannet luftfart er en liten seksjon med tre medarbeidere. Fagområdet er i sterk vekst og det forventes at denne seksjonen vil bli større i løpet av få år. Luftfartstilsynet er i kontinuerlig utvikling og arbeidsprosesser, metodikk og organisering er i endring. Det legges stor vekt på å utvikle tverrfaglige prosesser og team på tvers av avdelinger og seksjoner. Vår nye seksjonssjef skal jobbe aktivt med strategi, kommunikasjon og kompetanse ut i markedet i tillegg til saksbehandling på inspektørnivå. Seksjonssjef skal også delta i nasjonalt og internasjonalt arbeid på området og være faglig støtte og rådgiver til nasjonale myndigheter og etater. Ett av de vesentlige utviklingsområdene er arbeidet fram mot integrerte operasjoner - bemannet og ubemannet luftfart.  Luftfartstilsynets kulturverdier er åpenhet, samarbeid, respekt og profesjonalitet. Vår nye medarbeider forutsettes å etterleve disse kulturverdiene. Arbeidsoppgaver: Personal- og budsjettansvar Måloppnåelse, drift og rapportering Utvikling innen fagområdet i samarbeid med interne og eksterne interessenter Kommunikasjon med markedet, både nasjonalt og internasjonalt Tverrfaglig samhandling over seksjons- og avdelingsgrenser Planlegging og ressursstyring i henhold til tverrfaglige prosesser Kompetansestyring og kvalitetsarbeid Utvikling og implementering av nytt regelverk Saksbehandling og tilsynsvirksomhet Kvalifikasjoner: Høyere utdanning fra universitet/høgskole, gjerne med tilleggsutdanning innen ledelse Flyoperativ kompetanse og erfaring Erfaring med ubemannede systemer Erfaring fra flysikkerhetsarbeid Kjennskap til offentlig forvaltning Risikoanalyse og risikohåndtering God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk God kjennskap til IKT verktøy Kompetanse innen teamorganisering og tverrfaglige prosesser Ledererfaring fra sivil eller militær luftfartsvirksomhet eller fra offentlig virksomhet er en fordel Erfaring fra internasjonalt arbeid er en fordel Krav om sikkerhetsklarering før tiltredelse Personlige egenskaper: Evne til å motivere og inspirere medarbeidere og kolleger Kreativitet og initiativrik Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Resultatorientert og handlekraftig Evne til å arbeide strukturert for å oppnå resultater Evne til strategisk tenking Er ansvarsbevisst og serviceinnstilt Analytisk med evne til å se helhetlige løsninger Høy integritet og god rolleforståelse Språk: Norsk Engelsk Vi tilbyr: Tiltredelse etter avtale Faglige utfordringer med interessante og varierte arbeidsoppgaver Samarbeid med andre faggrupper og utviklingsmuligheter i et godt og inkluderende arbeidsmiljø Nødvendig opplæring i stilling Lønn etter Statens regulativ som seksjonssjef i st. kode 1211, lønnsspenn fra kr. 790.000 - 882.900,- pr. år. Høyere lønn kan vurderes innenfor stillingens lønnsspenn for spesielt kvalifiserte søkere Fra lønnen trekkes 2 prosent pensjonsinnskudd Fleksibel arbeidstidsordning Treningsrom i kontorbygget i Bodø Parkeringsgarasje Kantine Gunstig pensjons- og forsikringsordning gjennom statens pensjonskasse Opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlig selv om søkerne har bedt om unntak fra offentlighet. Dersom anmodning om unntak fra offentlighet ikke blir tatt til følge, får søkeren varsel om dette Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Som IA-virksomhet vil arbeidsplassen om nødvendig bli tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne Den som tilsettes må videre godta endringer i organisasjonstilknytning, tjenestested, arbeids- og ansvarsområde som følge av eventuelle omorganiseringer Medarbeidere i Luftfartstilsynet kan ikke benytte rettigheter fra tidligere arbeidsgivere, dersom disse rettighetene er i strid med Luftfartstilsynets interesser Kontaktinfo: Wenche Olsen Avdelingsdirektør 95118924 weo@caa.no  
Luftfartstilsynet Bodø, Norge
13/11/2017
SØKNDASFRIST: 01.12.2017 Luftfartstilsynet har ledig stilling som securityinspektør i Security seksjonen. Luftfartstilsynet er inne i en spennende omstilling der arbeidsprosesser, metodikk og organisering er i endring. Luftfartstilsynet skal fortsatt ha en linjeorganisasjon, men med stor vekt på tverrfaglige prosesser og tverrfaglige team.  Security seksjonen inngår i Fagavdelingen, som er en stor avdeling med 6 seksjoner innenfor alle fagområdene innen luftfart. Formålet med securityarbeidet er å beskytte den sivile luftfarten mot terror og andre ulovlige handlinger. Luftfartstilsynet har ansvaret for å forvalte Securityregelverket og føre tilsyn med det forebyggende securityarbeidet i norsk luftfart. Her hos oss får du mulighet til å jobbe med nasjonal sikkerhet på øverste nivå og å samarbeide med dyktige medarbeidere med høy fagkompetanse innen luftfartssikkerhet.  Vi søker medarbeidere med relevant høyere utdanning, erfaring og gode samarbeidsegenskaper og som kan arbeide både selvstendig og i team. Luftfartstilsynets kulturverdier er åpenhet, samarbeid, respekt og profesjonalitet. Vår nye medarbeider forutsettes å etterleve disse kulturverdiene. Arbeidsoppgaver: Godkjenne og føre tilsyn med securitysystemene i norsk luftfart Planlegge, gjennomføre og følge opp inspeksjoner Bidra til regelverksutvikling Implementere og forvalte regelverk Stillingen medfører også opplysnings- og veiledningsaktiviteter samt noe internasjonalt samarbeid Generell saksbehandling Kvalifikasjoner: Du har relevant høyere utdanning. For kandidater med sterk og allsidig praksis fra det aktuelle fagområdet og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes Du har erfaring fra securityrelatert arbeid fra sivil luftfart eller annet sikkerhetsrelatert arbeide Du har revisjonserfaring Du har erfaring fra regelverksarbeid Du har god kjennskap til offentlig forvaltning Du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk Sikkerhetsklarering er en forutsetning for fast ansettelse, og må kunne oppnås i prøveperioden Personlige egenskaper: Du kan arbeide selvstendig og nøyaktig Du er initiativrik og løsningsorientert Du er ansvarsbevisst og serviceinnstilt Du kan lytte og formidle budskap på en enkel måte Du er kontaktskapende og god på å samarbeide Du har høy integritet og rolleforståelse Du er utviklingsorientert og har evne til å omsette erfaringer til ny læring og forbedringer Du må kunne representere Luftfartstilsynet på en profesjonell og tillitsvekkende måte utad, nasjonalt og internasjonalt med basis i Luftfartstilsynets kommunikasjonsstrategi Du må kunne håndtere stor reiseaktivitet og høyt arbeidstempo Språk: Norsk Engelsk Vi tilbyr: Tiltredelse etter avtale Faglige utfordringer med interessante og varierte arbeidsoppgaver Samarbeid med andre faggrupper i tverrfaglige prosesser og tverrfaglige team Utviklingsmuligheter i et godt og inkluderende arbeidsmiljø Nødvendig opplæring i stilling Lønn etter Statens regulativ som SKO 1434 rådgiver eller SKO 1364 seniorrådgiver avhengig av kompetanse, lønnsspenn fra kr. 605.000 - 661.700,-. Høyere lønn kan vurderes innenfor stillingens lønnsspenn for spesielt kvalifiserte søkere Fra lønnen trekkes 2 prosent pensjonsinnskudd Fleksibel arbeidstidsordning Treningsrom i kontorbygget i Bodø Parkeringsgarasje Kantine Gunstig pensjons- og forsikringsordning gjennom statens pensjonskasse Opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlig selv om søkerne har bedt om unntak fra offentlighet. Dersom anmodning om unntak fra offentlighet ikke blir tatt til følge, får søkeren varsel om dette Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Som IA-virksomhet vil arbeidsplassen om nødvendig bli lagt tilrette for personer med nedsatt funksjonsevne Den som tilsettes må videre godta endringer i organisasjonstilknytning, tjenestested, arbeids- og ansvarsområde som følge av eventuelle omorganiseringer Arbeidstaker i Luftfartstilsynet kan ikke benytte rettigheter fra tidligere arbeidsgivere, dersom disse rettighetene er i strid med Luftfartstilsynets interesser Kontaktinfo: Jørgen Ingebrigtsen Seksjonssjef 98261662
Luftfartstilsynet Bodø, Norge