Fylkesmannen i Troms

Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi skal arbeide for at statlig politikk kan bli fulgt opp i fylket. Vi har oppdrag fra 12 departementer og 9 direktorater og er organisert i 6 avdelinger. Vi har sektorvise forvaltningsoppgaver som tilsyn, klagebehandling og veiledning, samt at vi skal bidra til et helhetlig perspektiv overfor kommunene. Vi driver også kompetanseheving og bidrar til utvikling innenfor våre ansvarsområder. 

13/12/2017
SØKNADSFRIST: 04.01.2017 Helse- og omsorgsavdelingens  overordnede mål er å bidra til bedre helse- og omsorgstjenester og bedre folkehelse i fylket. Avdelingens hovedoppgave er iverksetting av nasjonal helsepolitikk gjennom tilsyn (både hendelsesbasert og planlagt virksomhetstilsyn), rådgivning, tilskuddsforvaltning med mer. Avdelingen har 17 ansatte og ledes av fylkeslegen. Da en av våre assisterende fylkesleger pensjonerer seg våren 2018, søker vi nå etter en dyktig og samfunnsmedisinsk engasjert lege med bred medisinsk kompetanse. Arbeidet som assisterende fylkeslege er utadrettet og variert, og utøves i et knutepunkt mellom sentrale helsemyndigheter og aktørene i helse- og omsorgstjenesten; kommuner, helseforetak og private utøvere. Avdelingens hovedansvarsområder er tilsyn med helse- og omsorgstjenester og helse- og omsorgspersonell i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Andre viktige oppgaver er rådgivning overfor helse- og omsorgstjenesten og andre, iverksetting av nasjonal helsepolitikk og andre forvaltningsoppgaver. Avdelingen har også ansvaret for iverksetting og oppfølging av ulike utviklingsprogram og handlingsplaner som Storting og regjering initierer, samt oppfølging av aktiviteter de ulike fagdepartement og direktorat iverksetter. Medisinskfaglig kompetanse og erfaring er viktig for mange av disse. Oppgaver Hovedoppgaver for stillingen er tilsyn med helsepersonell og helsetjenester, oppfølging av klagesaker, beredskap, smittevern, miljørettet helsevern, planarbeid og rådgivning. Arbeidet er utpreget tverrfaglig og tverrprofesjonelt. Den medisinskfaglige kompetansen inngår i mange samarbeidsrelasjoner i og utenfor embetet. Den som ansettes må like å jobbe i team. Det må påregnes noe reisevirksomhet. Kvalifikasjonskrav og personlige egenskaper • Medisinsk embetseksamen og inneha autorisasjon som lege  • Bred relevant erfaring og helst spesialistutdanning i allmenn- eller samfunnsmedisin  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne • Samarbeider godt med andre, deler kunnskap, erfaringer og informasjon og støtter andre for å nå teamets mål • Jobber strukturert og effektivt Vi vil vektlegge din personlige egnethet for stillingen og i hvilken grad du kompletterer den øvrige staben vår. Vi kan tilby • Et godt faglig miljø med dyktige og engasjerte kollegaer • Faglig mangfold og en utviklingsorientert organisasjon  Lønn fra kr 738 400 til kr 902 100 i kode 0774 som assisterende fylkeslege avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner. For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.  • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling • Fleksibel arbeidstid og statlig avtaleverk • Pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse • Et hyggelig arbeidsmiljø Generelt for stillingen: Arbeidsoppgavene kan endres etter Fylkesmannens bestemmelse. Tilsetting skjer etter gjeldende lover, instrukser og reglement. Prøvetiden er 6 måneder. Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Vi er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Fylkesmannen oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Har du spørsmål? Ta kontakt med fylkeslege Svein R. Steinert på tlf. 77 64 21 50/91 36 45 77 eller e-post fmtrsst@fylkesmannen.no.  Vi viser også til fylkesmannens hjemmeside,  www.fmtr.no  og vår facebookside  www.facebook.com/fylkesmannentroms Din søknad : Send din søknad via www.jobbnorge.no  (trykk på knappen "Søk nå") Relevant dokumentasjon (vitnemål, autorisasjon, attester m.m.) må legges ved søknaden. Søknadsfristen er  4. januar 2018 Velkommen som søker!
Fylkesmannen i Troms Tromsø, Norge