Kragerø kommune

Kragerø kommune ligger vakkert til ved kysten i Telemark med et mylder av øyer og skjær. Mulighetene for friluftsliv i skjærgården og på fastlandet er enestående. Kommunen har i underkant av 10500 innbyggere og preges av et aktivt nærings- og kulturliv. Kommunen har full barnehagedekning, et desentralisert grunnskoletilbud og videregående skole med et variert tilbud. Innenfor en reisetid på en time når du en rekke større byer i regionen, samt kommunikasjonsknutepunkter som flyplasser, fergeterminaler m.v.

12/01/2018
SØKNADSFRIST: 25.01.2018 Virksomhet for vann, avløp og renovasjon har stor økning i anleggsprosjekter og skal utvide sin anleggsvirksomhet med noen årsverk. Arbeidet vil i hovedsak være knyttet til rehabilitering av vann og avløp, grunnarbeid for nye pumpestasjoner mm. Virksomheten skal sette sammen et team som skal ha som hovedfunksjon å drive frem rehabiliteringsprosjektene i samarbeid med innleide entreprenører.  Anleggsarbeider-stillingene er faste stillinger i Kragerø kommune, men arbeidsoppgavene i stillingene kan variere. Det er ønskelig med søkere innenfor disse fagfeltene, gjerne søkere som dekker flere av områdene: - Maskinfører - Lastebilsjåfør - Rørlegger (ADK, industrirørlegger) - Borerigg fører - Bergsprengningsleder Følgende kvalifikasjoner er ønskelig: - Relevant fagbrev  - Gode samarbeidsevner  - Ansvarsbevisst - Evne til å jobbe selvstendig - Kunnskap og erfaring med anleggsvirksomhet, gjerne rettet mot vann og avløp - Erfaring fra arbeid etter tegninger og prosjekterte løsninger - Kunnskap/erfaring og god holdning til HMS og internkontroll - Evne til å se de beste løsningene og ta tak i problemer som skulle dukke opp - Evne til å kunne stå på i perioder med større arbeidspress - Personlig egnethet Manglende formell utdannelse kan kompenseres med relevant erfaring fra privat og/eller offentlig virksomhet. Vi tilbyr - Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i en hektisk hverdag - God pensjonsordning i KLP (Kommunal Landspensjonskasse)  - Fleksibel arbeidstid i en spennende og utfordrende organisasjon - Trening ved treningsstudio/svømmehall til sterkt redusert pris - Livsfaseorientert personalpolitikk  - Lønn etter avtale - Dekning av flytteutgifter med inntil 50 % av kostnaden Det er ønskelig med snarlig tiltredelse. Det er 6 mnd. prøvetid i Kragerø Kommune. Pliktig medlemskap i KLP med 2 % av brutto lønn Tilsetting finner for øvrig sted på de betingelser som gjelder i Kragerø kommune Ønsker du ytterligere informasjon, ta kontakt med Avdelingsledersleder for Vann, Avløp: Petter Baann på telefon: 99 20 57 61 Søknad sendes Søknad fremmes elektronisk via våre hjemmesider: www.kragero.kommune.no   Kopier av vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju/forespørsel. Evt. søknader som ønskes unntatt offentlighet, vil bli vurdert særskilt. Dersom ønsket om unntatt offentlighet ikke kan imøtekommes, vil søker bli underrettet før opplysningene blir offentliggjort, jf. offentlighetslovens regler. Kontakter Navn: Andreas Tengelsen Tittel: Virksomhetsleder E-post: andreas.tengelsen@kragero.kommune.no Mobil: 92034032
Kragerø kommune Kragerø, Norge