Halden kommune

Halden er Norges vakreste by, porten til Europa og Østfolds største kommune. Halden kommune har drøyt 2200 ansatte som hver dag jobber for å gjøre Halden litt bedre på en litt smartere måte enn i går.

Halden kommune leverer tjenester til over 30.000 innbyggere. Vi driver alt fra barnehager og skoler til eldreomsorg. Vi gir deg både vann og vei og kulturopplevelser. Er du så heldig å få jobb i Halden kommune, får du kollegaer innen svært mange yrkesgrupper. Det bidrar til å gi en arbeidsplass med mye kunnskap, varierte oppgaver og gode faglige utviklingsmuligheter.

Halden kommune har mål om å bli Norges mest innovative kommune. Hos oss er det lov å tenke nytt. Høyteknologisk industri, IKT, forskning, utvikling og innovasjon preger store deler av næringslivet i Halden. Kommunen samarbeider med næringslivet for å videreutvikle arbeidslivet og byen vår i fellesskap.

Medarbeidere i Halden kommune jobber etter verdiene: Åpenhet - tillit - respekt - redelighet.

14/09/2017
SØKNADSFRIST: 04.10.2017 Beskrivelse av arbeidssted Halden kommune har en hjemmebasert omsorgsprofil hvor målet er at våre brukere skal få rett bistand til rett tid på rett sted. Hjemmesykepleien har en svært sentral rolle i å nå denne målsettingen. Vi er en arbeidsplass med mange dyktige medarbeidere som har fått nye og spennende oppgaver som følge av samhandlingsreformen. Utvikling av tjenesten, for å ligge i forkant av nye oppgaver står derfor sentralt hos oss. Vi er et arbeidssted med høy kompetanse og mange gode læresituasjoner. Vi har rundt 750 brukere som ivaretas av 4 fire grupper / avdelinger med felles base. Hver gruppe har sitt geografiske område, men vi er opptatt av at vi skal bistå hverandre i en faglig utfordrende, spennende og hektisk hverdag. Vi benytter PDA som arbeidsverktøy, som skal gi faglig støtte i tillegg til at de benyttes som planleggingsverktøy. Høsten 2015 gjennomførte vi en brukerundersøkelse med fantastiske resultater, hele 98 % av pasientene er fornøyde med tjenesten vi yter! Enheten kjører prosjekter i fht dagsentervirksomhet, drifter virituell korttidsavdeling og har hverdagsrehabiliteringsteam knyttet til enheten. Ledige stillingsstørrelse og type: 100% fast stilling knyttet til gruppe Idd er ledig fra dd. Stillingens arbeidsområder/oppgaver Helhetlig oppfølging av brukerne, legekontakt, medisinhåndtering, medisinsk tekniske prosedyrer i henhold til arbeidsplaner og tiltaksplaner, pårørendekontakt, tverrfaglig samarbeid, rådgivende funksjon for andre faggrupper. Dokumentasjon.   Kvalifikasjoner og utdanning Autorisasjon som sykepleier. Gjerne med videreutdanning/fordypning innenfor relevante fagområder. Gode norskkunnskaper  God skriftlig og muntlig fremstillingsevne   Personlige egenskaper Evne til å tenke helhetlig, ha fokus på løsninger og kunne jobbe systematisk i et hektisk miljø  Gode samarbeidsevner Høy grad av fleksibilitet  Høy grad av stabilitet og kontinuitet Positiv, serviceinnstilt og imøtekommende personlighet Personlig egnethet vil bli vektlagt Sertifikat på bil er påkrevet i hjemmesykepleien Vi kan tilby: Stor variasjon i arbeidsoppgaver, dager som aldri er like, er hektiske, og går unna i en fei.  Mulighet til å arbeide selvstendig og løse ting på egenhånd, med vissheten om at du har dyktige kollegaer i ryggen- og aldri lenger enn en telefonsamtale unna. Fokus kompetanseheving  Et arbeidsmiljø med resurspersoner i ulike områder som palliativ pleie, hygiene, laboratoriearbeid Godt arbeidsmiljø Trivelige kollegaer Er du glad i å jobbe med en veldig variert pasientgruppe, fra 0 -100 år og med alle typer diagnoser og utfordringer?  Er du opptatt av at pasienten får bistand tilpasset sitt behov for å bevare egne ferdigheter lengst mulig, slik at de kan holde på ønsket om å bo hjemme? Da ønsker vi deg som sykepleier i hjemmesykepleien!   Generelle betingelser Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden. Lønn i henhold til avtale og tariff Pliktig medlemsskap i gjeldende pensjonskasse Søknad sendes Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk på stilling". Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter. Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju. Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25. Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Kontakter Navn: Marianne Horgen Tittel: Enhetsleder E-post: marianne.horgen@halden.kommune.no   Mobil: 40239852 Arbeid: 40239852 Navn: Anita Nyseth Fagerlie Tittel: Avdelingsleder E-post: anita.fagerlie@halden.kommune.no   Mobil: 93243234  
Halden kommune Halden, Norge
14/09/2017
SØKNADSFRIST: 03.10.2017 Fra 1 desember 2017 er det ledig stilling som enhetsleder / rektor ved Låby skole. Beskrivelse av arbeidssted Låby skole har ca.300 elever fra høsten 2017 Ledelsen på skolen består av rektor, assisterende rektor og SFO-leder. Skolen har også en egen sekretær. Låby skole har et svært utviklingsorientert personale. Skolen har gjort flere større utviklingsarbeider, og for personalet er det viktig at det finnes en sterk pedagogisk visjon, som tar opp i seg behovet for utvikling av praksis.  Skolen har et personale som hver dag arbeider hardt for elevene og foreldrene skal oppleve å ha et godt læringsmiljø med gode pedagogiske metoder. Låby skole har svært kompetent personale som er målrettet, inkluderende og opptatte av at det er kvalitet i alle leddene av skolens organisasjon.  Stillingens arbeidsområder/oppgaver Rektor er enhetsleder og har et selvstendig delegert budsjett-, økonomi og personalansvar.  Stillingen er plassert i kap.3 i hovedtariffavtalen. Rektor er ansvarlig for elevenes læringsresultater, for det pedagogiske innholdet og for at det legges til rette for at personalet får tilgang på en profesjonell og utviklende organisasjon. Som rektor skal en og sørge for at politiske og administrative vedtak blir iverksatt. Alle skolene i Halden kommune benytter LeseLOS og LOV-prosjektet (Læring og vurdering). LOV-prosjektet er et samarbeid med Høgskolen i Østfold. Ønskede kvalifikasjoner og utdanning Du er utdannet skoleleder og har allerede erfaring fra ledelsen av skoler Gode kunnskaper og erfaring innen ledelse, personalarbeid, økonomi og IT Bred erfaring fra pedagogisk arbeid i grunnskolen og du kan vise til resultater Evne og interesse for å være med å skape et positivt lærings- og arbeidsmiljø og et godt skole/hjem samarbeid. Jobbe selvstendig, målrettet og strukturert. Personlige egenskaper Vi ønsker oss en rektor som er opptatt av å utvikle organisasjonen og skolens pedagogiske identitet gjennom gode og inkluderende prosesser. Du kjenner og forstår betydningen av samspillet med de tillitsvalgte og du er opptatt av at hele personalet skal få muligheter til å utvikle sin praksis. Du har erfaring med skoleledelse fra tidligere og du har allerede gjennomført skolelederutdanningen. Du er god på relasjoner og er en inkluderende leder. Du er god til å lytte og har omtanke for dine medarbeider. Som leder er du også tydelig og tar de beslutningene som er nødvendige. Du som blir vår nye rektor på Låby vil komme til en skole som vi er stolte av, og sammen med deg så vil vi videreutvikle skolen vår. Vi har er kjent for å ha et dynamisk og godt miljø, og det vil vi gjerne dele med deg.  Generelle betingelser Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden. Søknad sendes Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk nå". Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter. Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju. Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25. Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Kontakter Navn: Else-Grethe Mathisen E-post:  Else-Grethe.Mathisen@halden.kommune.no Mobil: 41610281 Arbeid: 69174795
Halden kommune Halden, Norge
14/09/2017
SØKNADSFRIST: 03.10.2017 Er du vår nye byggesaksbehandler? Vi søker nå etter 2 nye byggesaksbehandlere i 100 % fast stilling Beskrivelse av arbeidssted Enheten plan og miljø er organisert i kommuneområde; Teknisk, og har i dag 26 ansatte fordelt på faggruppene plan, byggesak, geodata og miljø/landbruk. Enheten er pr i dag lokalisert i sentrum av Halden - Storgata 7. En av våre byggesaksbehandlere slutter. Halden kommune skal også ha ansvaret for plan- og byggesaksbehandlingen i Aremark kommune. Vi søker derfor etter 2 nye medarbeidere i 100 % fast stilling.   Stillingens arbeidsområder/oppgaver Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være saksbehandling av og veiledning i byggesøknader. Arbeidsoppgavene kan til en viss grad tilpasses din utdannelse, erfaring og interesser innenfor byggesaksområdet. For en av stillingene må det påregnes noe reising til Aremark. Kvalifikasjoner og utdanning Vi søker etter deg som er arkitekt, jurist, ingeniør eller har annen relevant utdannelse som passer til stillingen. Vi ønsker at du har relevant kompetanse og praksis fra offentlig og/eller privat virksomhet innenfor fagområdet. Du må ha svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk. Du bør ha kunnskap om og erfaring med plan- og bygningsloven og annet relevant lovverk. Vi ønsker at du har god kjennskap til offentlig forvaltning. Du må ha god kunnskap om og erfaring med bruk av digitale verktøy. Du må ha førerkort klasse B. Personlige egenskaper Du må være serviceinnstilt og løsningsorientert Du må være positiv og ha evne til å skape et godt arbeidsmiljø Du må ha evne til å skape god dialog mellom byggesakskunder og kommunen Du må være selvstendig og samtidig ha gode samarbeidsevner Vi kan tilby et godt og spennende fagmiljø dyktige og hyggelige kollegaer interessante arbeidsoppgaver fleksibel arbeidstid med kjernetid fra 9-14.30 lønn etter avtale Arbeidsforholdene er ellers på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og avtaleverk.   Generelle betingelser Tilsetting skjer etter gjeldende lover og regler Det er pliktig medlemskap i Halden kommunale pensjonskasse med 2 % innskudd Søknad sendes Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk på stilling". Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter. Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju. Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25. Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Kontakter Navn: Bernt-Henrik Hansen Tittel: Enhetsleder plan og miljø E-post: bernt-henrik.hansen@halden.kommune.no   Mobil: 91519422 Navn: Stine Lerhol Tittel: Fagleder byggesak E-post: stine.lerhol@halden.kommune.no   Mobil: 90156277
Halden kommune Halden, Norge
12/09/2017
SØKNADSFRIST: 03.10.2017 Ledige stillingsstørrelse og type: 77% fast stilling, men med mulighet til 100 % fast stilling ved ønske om dette. Beskrivelse av arbeidssted Brygga Omsorgsboliger består av 30 leiligheter, hvor hver enkelt er tilpasset orienterings- og bevegelseshemmede og er fysisk tilrettelagt slik at beboere etter behov kan motta heldøgns pleie og omsorg. I andre etasje finnes basen for en individrettet pleie- og omsorgstjeneste. Brygga Omsorgsboliger har fast bemanning i 2. etg. Brukere som bor i 3. + 4. etg bistås i hovedsak av hjemmesykepleien. Omsorgsboligen er lokalisert med kort vei til forretninger, jernbane, torg, bank, kino og kultursal m.m. for å i størst mulig grad ivareta prinsippet om integrering. De ansatte arbeider primært for å ivareta brukernes selvråderett i egen bolig og fokuserer på trivselsfremmende og nettverksskapende tiltak. Samtidig som brukerne har store ønsker for sin hverdag trenger de bistand til å tilrettelegge gjøremål og aktiviteter. Det er i hovedsak behov for en trygg og stabil bistandsyter som er meget tiltakslojal. Vi kan tilby et engasjert og ungt arbeidsmiljø som stadig arbeider for å forbedre rutiner og praksis. Vi ønsker oss kollegaer som er energiske, motiverende, positive og humørfylte. Man har i stor grad innvirkning på sin egen arbeidshverdag Stillingens arbeidsområder/oppgaver Turnusarbeid  Bistå med det faglige arbeidet i avdelingen Samarbeide med ulike instanser og pårørende Utarbeide individuelle planer, og ha koordineringsansvar Ha medisinansvar og evnt. primærkontaktfunksjon Bidra til at tjenesteutøvelsen er i tråd med gjeldende lov og forskrift Sørge for at de daglige oppgavene løses på en best mulig måte med de ressursene som er til disposisjon Sørge for fortløpende dokumentasjon Veilede kollegaer i miljøterapeutiske og helsefaglige spørsmål Være med å bidra til at den enkelte brukers hverdag skal bli så god som mulig Kvalifikasjoner og utdanning Autorisert vernepleier, bachelor i vernepleie Gode norskkunnskaper  God skriftlig og muntlig fremstillingsevne   Personlige egenskaper Evnen til å tenke helhetlig, fokus på løsninger og kunne jobbe systematisk  Kreativ med hensyn til alternative aktiviseringstiltak, pådriver i forhold til dette Sertifikat på bil er ønskelig Gode samarbeidsevner samt evne til å arbeide selvstendig Lojalitet i forhold til prosedyrer og planer rundt brukerne Erfaring med individuell plan og helse- og omsorgstjenestelovens §9a er nødvendig Ansvarsbevisst Kontinuitet og fleksibilitet  Personlige egnethet vektlegges Vi kan tilby: Hyggelige og kompetente medarbeidere. Lønnskompensasjon for etter- og videreutdanning. IA bedrift hvor man kontinuerlig tilstreber et godt arbeidsmiljø gjennom samarbeid med tillitsvalgte og verneombud. Firmarabatt ved treningssenter. En by med flott natur med mange tur/treningsmuligheter og et meget aktivt sykkelmiljø.   Generelle betingelser Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden. Lønn etter gjeldende tariff og avtale Pliktig medlemsskap i gjeldende pensjonskasse Søknad sendes Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk på stilling". Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter. Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju. Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25. Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Kontakter Navn: Merete Tangen Tittel: Enhetsleder omsorgsboliger E-post: merete.tangen@halden.kommune.no   Mobil: 46845821 Navn: Siv-Therese Lunde Tittel: Konst.avdelingsleder E-post: siv-therese.lunde@halden.kommune.no   Mobil: 45973330
Halden kommune Halden, Norge
12/09/2017
SØKNADSFRIST: 03.10.2017 Er du vår nye jurist? Vi søker etter jurist i 100 % fast stilling med hovedansvar for ulovlighetsoppfølging. Beskrivelse av arbeidssted Enheten plan og miljø er organisert i kommuneområde; Teknisk, og har i dag 26 ansatte fordelt på faggruppene plan, byggesak, geodata og miljø/landbruk. Enheten er pr i dag lokalisert i sentrum av Halden - Storgata 7. En av stillingene har et hovedansvar for ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven.  Stillingens arbeidsområder/oppgaver Du vil som jurist få hovedansvaret for oppfølging av ulovligheter i hovedsak i forhold til plan- og bygningslovens bestemmelser. Andre arbeidsoppgaver etter plan- og bygningsloven, men også etter annet lovverk kan være aktuelle.   Kvalifikasjoner og utdanning Vi søker etter jurist  Vi ønsker at du har relevant kompetanse og praksis fra offentlig og/eller privat virksomhet innenfor fagområdet. Du må ha svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk. Du bør ha erfaring med plan- og bygningsloven og annet relevant lovverk. Vi ønsker at du har god kjennskap til offentlig forvaltning. Du må ha god kunnskap om og erfaring med bruk av digitale verktøy. Du må ha førerkort klasse B. Personlige egenskaper Du må være serviceinnstilt og løsningsorientert Du må være positiv og ha evne til å skape et godt arbeidsmiljø Du må ha evne til å skape god dialog mellom byggesakskunder og kommunen Du må være selvstendig og samtidig ha gode samarbeidsevner. Vi kan tilby et godt og spennende fagmiljø dyktige og hyggelige kollegaer interessante arbeidsoppgaver fleksibel arbeidstid med kjernetid fra 9-14.30 lønn etter avtale Arbeidsforholdene er ellers på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og avtaleverk. Generelle betingelser Tilsetting skjer etter gjeldende lover og regler Det er pliktig medlemskap i Halden kommunale pensjonskasse med 2 % innskudd Søknad sendes Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk på stilling". Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter. Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju. Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25. Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Kontakter Navn: Bernt-Henrik Hansen Tittel: Enhetsleder plan og miljø E-post: bernt-henrik.hansen@halden.kommune.no   Mobil: 91519422 Navn: Stine Lerhol Tittel: Fagleder byggesak E-post: stine.lerhol@halden.kommune.no   Mobil: 90156277
Halden kommune Halden, Norge
12/09/2017
SØKNADSFRIST: 03.10.2017 Er du vår nye byggesaksbehandler? Vi søker nå etter 2 nye byggesaksbehandlere i 100 % fast stilling Beskrivelse av arbeidssted Enheten plan og miljø er organisert i kommuneområde; Teknisk, og har i dag 26 ansatte fordelt på faggruppene plan, byggesak, geodata og miljø/landbruk. Enheten er pr i dag lokalisert i sentrum av Halden - Storgata 7. En av våre byggesaksbehandlere slutter. Halden kommune skal også ha ansvaret for plan- og byggesaksbehandlingen i Aremark kommune. Vi søker derfor etter 2 nye medarbeidere i 100 % fast stilling.   Stillingens arbeidsområder/oppgaver Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være saksbehandling av og veiledning i byggesøknader. Arbeidsoppgavene kan til en viss grad tilpasses din utdannelse, erfaring og interesser innenfor byggesaksområdet. For en av stillingene må det påregnes noe reising til Aremark. Kvalifikasjoner og utdanning Vi søker etter deg som er arkitekt, jurist, ingeniør eller har annen relevant utdannelse som passer til stillingen. Vi ønsker at du har relevant kompetanse og praksis fra offentlig og/eller privat virksomhet innenfor fagområdet. Du må ha svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk. Du bør ha kunnskap om og erfaring med plan- og bygningsloven og annet relevant lovverk. Vi ønsker at du har god kjennskap til offentlig forvaltning. Du må ha god kunnskap om og erfaring med bruk av digitale verktøy. Du må ha førerkort klasse B. Personlige egenskaper Du må være serviceinnstilt og løsningsorientert Du må være positiv og ha evne til å skape et godt arbeidsmiljø Du må ha evne til å skape god dialog mellom byggesakskunder og kommunen Du må være selvstendig og samtidig ha gode samarbeidsevner Vi kan tilby et godt og spennende fagmiljø dyktige og hyggelige kollegaer interessante arbeidsoppgaver fleksibel arbeidstid med kjernetid fra 9-14.30 lønn etter avtale Arbeidsforholdene er ellers på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og avtaleverk.   Generelle betingelser Tilsetting skjer etter gjeldende lover og regler Det er pliktig medlemskap i Halden kommunale pensjonskasse med 2 % innskudd Søknad sendes Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk på stilling". Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter. Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju. Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25. Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Kontakter Navn: Bernt-Henrik Hansen Tittel: Enhetsleder plan og miljø E-post: bernt-henrik.hansen@halden.kommune.no   Mobil: 91519422 Navn: Stine Lerhol Tittel: Fagleder byggesak E-post: stine.lerhol@halden.kommune.no   Mobil: 90156277
Halden kommune Halden, Norge
07/09/2017
SØKNADSFRIST: 26.09.2017 Beskrivelse Det er ledig stilling som konsulent ved Koordinerende fellestjeneste Halden kommune. Koordinerende fellestjeneste forvalter bla Husbankens låne- og tilskuddsordninger, bostøtte og kommunale utleieboliger. Tiltredelse: snarest Beskrivelse av arbeidsoppgaver Stillingen innebærer saksbehandling av startlån, boligtilskudd og bostøtte. Husbanken legger om rutiner slik at all saksbehandling i løpet av høsten 2017 vil foregå elektronisk. Stillingen vil derfor også innebære implementering av nytt saksbehandlingssystem i avdelingen. I tillegg innebærer stillingen saksbehandling i forhold til vederlagsforskriften/ egenbetaling opphold i institusjon.  Stillingen innebærer også samarbeid med andre virksomheter og enheter i Halden kommune og andre samarbeidspartnere som Husbanken, og kontakt med brukere av virksomhetens tjenester. Det vil også være forefallende kontorarbeid ved Koordinerende fellestjeneste. Stillingens arbeidsområder/oppgaver Elektronisk og manuell saksbehandling av startlån, boligtilskudd og bostøtte Vederlagsberegning Annen saksbehandling innenfor boligkontorets ansvarsområde Deltager i avdelingens vedtaksteam knyttet til Husbankens virkemidler Dokumentbehandling og depotoppfølging Veiledning og rådgiving Forefallende kontorarbeid Arbeid med kommunens fagsystemer Andre arbeidsoppgaver i avdelingen vil også måtte påregnes Kvalifikasjoner og utdanning 3.årig høgskole med hovedvekt på økonomi Erfaring fra fagområdet Personlige egenskaper Kunnskap/erfaring med saksbehandling, låneforvaltning, dokumentbehandling, budsjett og regnskap Erfaring med kunde og brukerbehandling God skriftlig og muntlig framstillingsevne Evne til å arbeide selvstendig og kunne sette deg inn i lover og forskrifter Gode IKT - ferdigheter Kompetanse og erfaring med saksbehandling Gode relasjonelle ferdigheter, er fleksibel og serviceorientert Liker å jobbe selvstendig å ta ansvar Har kunnskap og evne til å se betydning av en helhetlig tjeneste Personlig egnethet Generelle betingelser Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden. Lønn i henhold til lov og avtaleverk Pliktig medlemsskap i gjeldende pensjonskasse Søknad sendes Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk på stilling". Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter. Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju. Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25. Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Kontakter Sissel Beathe Lund Enhetsleder Koordinerende fellestjenester E-post Sissel.Beate.Lund@halden.kommune.no   Mobil 93243238
Halden kommune Halden, Norge