Brønnøy kommune

Brønnøy kommune er en av flere kommuner i Nordland med vekst. Vi ligger midt i leia - midt i landet - med ca. 7.900 innbyggere. Kystbyen Brønnøysund er regionsenter for de 5 kommunene på Sør-Helgeland. Regionen tilbyr unike naturopplevelser fra sjø (12 000 øyer og skjær) til fjell og innland med gode muligheter for friluftsliv. Vi har gode bo- og oppvekstforhold med god barnehagedekning, desentralisert grunnskole, v.g. skole og rikt kulturliv. Gode kommunikasjoner med fly, ferjefri forbindelse til E-6 og jernbane og daglig hurtigruteanløp

06/12/2017
SØKNADSFRIST: 21.12.2017 Beskrivelse: Brønnøy kommune har ledig undervisningsstillinger som lærer ved ungdomstrinnet og mellomtrinnet ved Salhus skole.  Salhus skole: 1 – 10 skole, 451 elever og 60 årsverk. Skolens satsningsområde nå er skolebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag og klasseledelse/relasjonskompetanse.  Det er ledig ca. 150 % midlertidige stillinger ved ungdomstrinnet. Stillingene er i tidsrommet 01.01.2018 – 31.03.2018.  Ønskede kvalifikasjoner: Engelsk, norsk, kroppsøving, naturfag og sløyd.  Det er også ledig følgende stilling ved mellomtrinnet: 50 % midlertidig stilling som lærer på mellomtrinnet i tidsrommet 01.01.2018 – 30.03.2018.  Ønskede kvalifikasjoner: Matematikk og spesialpedagogikk. Allmennlærer.  Vi tilbyr: Gode arbeidsforhold og hyggelige kolleger Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger Brønnøy kommune er en IA – bedrift En utviklingsorientert organisasjon  Språkkunnskaper: Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller trinn 3 ved et universitet)  Ansettelse: Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis.  Intervju: Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte. Offentlighet: Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25. Søknad sendes: Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen) søknadsfrist:  21.12.2017   Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden. Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt. Nærmere opplysninger om stillingen fås av: Oppvekstsjef Knut Johansen tlf: 75012102/47290171 Rektor Jorun Stormyr tlf:  75012172/95794970               
Brønnøy kommune Brønnøy, Norge