Brønnøy kommune

Brønnøy kommune er en av flere kommuner i Nordland med vekst. Vi ligger midt i leia - midt i landet - med ca. 7.900 innbyggere. Kystbyen Brønnøysund er regionsenter for de 5 kommunene på Sør-Helgeland. Regionen tilbyr unike naturopplevelser fra sjø (12 000 øyer og skjær) til fjell og innland med gode muligheter for friluftsliv. Vi har gode bo- og oppvekstforhold med god barnehagedekning, desentralisert grunnskole, v.g. skole og rikt kulturliv. Gode kommunikasjoner med fly, ferjefri forbindelse til E-6 og jernbane og daglig hurtigruteanløp

02/11/2017
SØKNADSFRIST: 23.11.2017 Brønnøy kommune har ledig 80 % fast stilling som vernepleier/sykepleier ved Hjemmebaserte tjenester avd. Tautra. Stillingen er i turnus med helgearbeid.   Stillingene er tillagt følgende arbeidsoppgaver Vernepleiefaglig/ Sykepleiefaglig ansvar, herunder primærkontaktansvar Det føres individuelle tiltaksplaner Du må bidra til å fremme kvalitet i tjenesten for pasient og pårørende Fremme hverdagsmestring   Ønskede kvalifikasjoner Tre årig bachelor i vernepleie /eller sykepleie Relasjonskompetanse Evnen til å bidra til et godt arbeidsmiljø Kunne beherske data og dokumentasjonsprogram Evne og vilje til å tilegne deg ny og relevant kompetanse   Krav til kompetanse Norsk autorisasjon som vernepleier eller sykepleier Søker må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig   Vi tilbyr Gode arbeidsforhold og hyggelige kolleger Tariffestete pensjons- og forsikringsordninger Brønnøy kommune er IA- bedrift   Språkkunnskaper Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller trinn 3 ved et universitet)   Ansettelse Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis.   Intervju Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.   Offentlighet Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.   Stillingen krever politiattest   (ikke eldre en tre måneder).   Søknad sendes Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen)  søknadsfrist: 23.11.2017 Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden. Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.   Nærmere opplysninger om stillingen fås av Bodil Knutsen, avdelingsleder Tautra: 75012465 Tonje Johansen, pleie- og omsorgssjef, tlf 75012902
Brønnøy kommune Brønnøy, Norge