Båtsfjord kommune

Fiskerihovedstaden Båtsfjord er en kommune med vel 2.200 innbyggere. Her finnes to kommunale barnehager med full barnehagedekning, to grunnskoler og videregående skole, samt skolefritidsordning. Den kommunale kulturskolen er i spennende utvikling. Vi har helsesenter med godt utbygde tjenester. Særpreget for kommunen er et meget aktivt og engasjerende idretts- musikk- og foreningsliv, og svært gode muligheter for friluftsliv. Båtsfjord har et næringsliv med stort lokalt samfunnsengasjement, som er nytenkende og en pådriver for utvikling i kommunen. Det er god kommunikasjon med fly og hurtigrute. Båtsfjord - kommunen der du vil trives. Båtsfjord kommune ligger i tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark (lavere skatt og nedskrivning av studielån), se www.finnmark.no 

21/11/2017
SØKNADSFRIST: 26.11.2017 Seksjonsleder for sykestue / sykehjem, 100 % fast stilling (143806) | Båtsfjord kommune Båtsfjord kommune har ledig fast 100 % lederstilling, arbeidstid 37,5 timer pr uke Sykestua/sykehjemmet med to akuttplasser og 18 sykehjemsplasser som inkluderer avdeling for demente, søker en aktiv og fremtidsorientert leder. Arbeidet omfatter ledelse, fag - og personalplanlegging, økonomistyring og faglig veiledning. Krav : Sykepleier med norsk godkjenning. Ledelseserfaring Erfaring fra personalplanlegging inkl turnusutarbeiding Erfaring - eller kunnskaper om økonomistyring av personellbruk Åpen for nytekning og endringer Personlig egnethet som lojalitet og fleksibilitet samt samarbeidsevne og selvstendighet er selvfølgelig i denne stillingen som er en nøkkelstilling i organisasjonen Vi tilbyr : Konkurransedyktig lønn Vi er behjelpelig med å skaffe bolig og barnehageplass Skattefordel i Finnmark, og nedskriving av studielån etter nærmere regler Det gjøres oppmerksom på at navnet på søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, jf offentleglova § 25. Politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse av stilling, og egenerklæring om MRSA og TBC blir krevd før tilsetting. Kontakt pro-leder helse og omsorg Rita Nilsen, tlf 78985440 / 971 33574 eller mail: rita.nilsen@batsfjord.kommune.no Arbeidsgiver ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere!
Båtsfjord kommune Båtsfjord, Norge
17/11/2017
SØKNADSFRIST: 05.12.2017 I Båtsfjord kommune er det ledig ei fast 50 % stilling som sekretær, med for tiden arbeidssted Samordnet hjelpetjeneste. Stillingen er ledig fra 01.01.2018 Det stilles store krav til: serviceinnstilling samarbeidsevner selvstendighet evne til raskt å tilegne seg ny kunnskap grunnleggende datakunnskap norsk muntlig og skriftlig framstilling Foretrukne kvalifikasjoner: tre-årig handel og kontor Fagbrev innen kontorfag Eventuelt lang erfaring innen fagfeltet Arbeidsoppgaver vil blant annet være: Føring av timelister Oppfølging av innkallinger og klientmapper Telefonkontakt Møtesekretær Enkel saksbehandling Div. innkjøp og bestillinger Fakturaoppfølgning og godkjenning Personlig egnethet vil bli vektlagt. Kommunen er i stadig endring, og det må påregnes endring i både arbeidssted og arbeidsoppgaver over tid. Politiattest må legges fram før oppstart. For nærmere informasjon, ta kontakt med ass.rådmann Tove Gotvassli, tlf 970 40378 eller mail:  tove.gotvassli@batsfjord.kommune.no Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne side. For søkere som ikke er ansatt i Båtsfjord Kommune ønskes det to referanser.
Båtsfjord kommune Båtsfjord, Norge
02/11/2017
SØKNADSFRIST: 26.11.2017 Båtsfjord skole er en 5-10 skole med ca 35 ansatte og 180 elever. Skolen gir også videregående tilbud til elev med spesielle behov. Skoler og barnehager i Båtsfjord kommune får faglig og økonomisk støtte gjennom Utdanningsdirektoratet som språkkommune til 31.12.2018. Vi har nå ledige 100 % fast stilling som spesialpedagog, med oppstart snarest. Vi ønsker: Pedagog som er positiv, fleksibel og åpen for nytenkning Pedagog som tar ansvar og er faglig engasjerte Pedagog som har erfaring fra jobb med barn med fysiske og psykiske funskjonshemminger Pedagog som oppfyller kvalifikasjonskrav etter opplæringsloven Vi kan tilby: Gode kollegaer med et faglig fokus Gunstige ordninger med 10 % nedskriving av studielån og redusert skatt i Finnmark Avlønning ihht. HTA og ansiennitet, som gir nyutdannede 10 års lønnsansenitet i startlønn, med tillegg for relevant videreutdanning. Utenlandske søkere må beherske norsk språk og ha godkjenning i henhold til krav fra utdanningsdirektoratet. Det er ønskelig at det oppgis minst to referanser i søknaden. Før tiltredelse må gyldig politiattest ihht.§10-9 i opplæringsloven fremlegges, prøvetid 6 mnd. For øvrig skjer ansettelsen på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglementer. Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om og ikke bli oppført på søkerlisten. For ytterligere opplysninger: Kontakt avd.leder Wanja Karstensen, mail wanja.karstensen@batsfjord.kommune.no , tlf 416 80696, eller pers.konsulent Beate Sund, mail beate.sund@batsfjord.kommune.no , tlf 419 28919. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden.
Båtsfjord kommune Båtsfjord, Norge