Rennebu kommune

Rennebu kommune er en trivelig innlandskommune som ligger i Sør- Trøndelag, 8 mil sør for Trondheim. Kommunesenteret Berkåk ligger ved elva Orkla, E6 og Dovrebanen. Vi har gode oppvekstvilkår med utviklingsorienterte barnehager og skoler, flotte boområder, god eldreomsorg og mange muligheter for etablering av arbeidsplasser. Vi deler gjerne våre naturherligheter med deg - både sommer og vinter! Har du tro på framtida og lyst til å skape noe sammen med oss, ønsker vi velkommen til Rennebu! 

12/09/2017
SØKNADSFRIST: 01.10.2017 Rådmannen har det overordnede administrative ansvaret i kommunen, og skal arbeide for å utvikle organisasjonen og oppnå et godt samarbeid med politikerne. Vi ønsker en leder som kommuniserer godt både med politikere, medarbeidere, innbyggere og som har handlekraft og evne til å skape engasjement. Viktige arbeidsoppgaver Lede, utvikle og effektivisere hele kommunens virksomhet Levere resultater, og være opptatt av økonomi- og målstyring Bidra til å utvikle og utnytte menneskelige ressurser i kommunen Skaffe seg oversikt over utfordringene, prioritere og handle   Ønsket kompetanse Relevant høyere utdanning Relevant ledererfaring fra privat eller offentlig virksomhet God økonomisk forståelse Innsikt i offentlig forvaltning og forståelse for politiske prosesser Analytisk legning og evne til strategisk tenking Erfaring med utviklings- og endringsarbeid En samlende og inspirerende lederstil   Vi tilbyr en spennende og meget variert lederstilling i et miljø med motiverte medarbeidere og et lokalsamfunn det er lett å trives i! Det er mye som skjer i Rennebu og det ligger til rette for mange nye aktiviteter fremover spesielt på næringssida. Vi har potensiale på flere områder hvor en offensiv og mulighetsorientert rådmann kan være med å løfte Rennebu inn i framtida. Det er utarbeidet egen lederavtale for stillingen som revideres årlig. Lønn etter avtale og pensjonsordning i KLP.   Ønsker du nærmere opplysninger, ta gjerne kontakt med ordfører Ola Øie  tlf 926 10 098 eller vår rådgiver Ketil Selven i Avantas, tlf. 907 56 180. Kortfattet søknad med CV registreres på  www.avantas.no  innen 1. oktober 2017 Avantas garanterer konfidensiell behandling, om ønskelig også overfor Rennebu kommune inntil videre. Søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle naturligvis bli kontaktet, og kan da om ønskelig gis anledning til å trekke søknaden.
Rennebu kommune Rennebu, Norge