Kristiansand kommune

Vi tror på muligheter

Kristiansand kommune er en av Sørlandets største arbeidsgivere med 7000 ansatte. Vi jobber hver dag for å gi innbyggerne gode tjenester tilpasset den enkeltes behov.

Kristiansand kommune er en IA-virksomhet. Vi er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Kommunen oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Les mer på www.kristiansand.kommune.no/jobb.

06/12/2017
SØKNADSFRIST: 02.01.2018 Kristiansand Eiendom har ansvaret for å utvikle, bygge og forvalte kommunens bygg og eiendommer, og består av Bygg og eiendomsavdelingen, Byggservice og Administrasjonsavdelingen - tilsammen 235 ansatte. Stillingen tilligger Bygg- og Eiendomsavdelingensom består av 19 rådgivere med ulike fagområder innen bygg og eiendom. Vi har stort fokus på miljø og ENØK, og er en arbeidsgiver som vil gi deg faglige utfordringer og gode utviklingsmuligheter. Du vil få jobbe med spennende oppgaver i god samhandling med dyktige kollegaer. Vi har et godt arbeidsmiljø og et sosialt fellesskap vi er stolte av. Vi søker rådgiver til 100 % fast stilling i Bygg- og eiendomsavdelingen Stillingen inngår i et team med 5 forvaltere som samarbeider om å ivareta kommunens byggportefølje på rundt 400 000 kvm. Vi håper at du med annen teknisk fagbakgrunn også vil søke på stillingen. Arbeidsoppgaver Ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) av kommunens bygningsmasse Jevnlig og god dialog med brukerne av bygningene i din portefølje Utarbeidelse av tilstandsrapporter, vedlikeholdsplaner og økonomiske analyser Ansvar for økonomi, budsjett og fremdrift for drifts- og investeringsprosjekter Oppfølging og styring av bygg- og rehabiliteringsprosjekter herunder prosjektledelse Utarbeide og legge fram saker til politisk behandling Inneha og utføre eierrollen på kommunens bygg derav påse at sikkerhetsperspektiv og SHA ivaretas ved byggetiltak Kvalifikasjoner Minimum 3 års høyere utdanning, fortrinnsvis sivilingeniør/master Relevant arbeidserfaring innen bygg- og eiendomsbransjen God byggeteknisk og økonomisk helhetsforståelse Gode IKT-kunnskaper Flytende norsk, skriftlig og muntlig, med god fremstillingsevne Utdanningsnivå Høyskole/universitet Personlige egenskaper Selvstendig, strukturert, løsningsorientert og fleksibel Serviceinnstilt med fokus på leveranse Evne og vilje til faglig oppdatering og videreutvikling Engasjert og motivert med gode samarbeidsevner Personlige egenskaper vil bli vektlagt Språk Norsk Vi tilbyr Utfordrende og spennende oppgaver i et bredt fagmiljø Varierte arbeidsdager og godt arbeidsmiljø i flotte kontorlokaler i Rådhuskvartalet Gode pensjonsordninger Firmahytte Fleksibel arbeidstid Lønn og tiltredelse etter avtale Kontaktinfo: Per Christian Nygård Leder Bygg- og eiendomsavdelingen 41216782 Per.Christian.Nygard@kristiansand.kommune.no Linda Kittelsen HR-rådgiver 92283459 linda.kittelsen@kristiansand.kommune.no  
Kristiansand kommune Kristiansand, Norge
06/12/2017
SØKNADSFRIST: 02.01.2018 Kristiansand Eiendom har ansvaret for å utvikle, bygge og forvalte kommunens bygg og eiendommer, og består av Bygg og eiendomsavdelingen, Byggservice og Administrasjonsavdelingen - til sammen 235 ansatte. Bygg- og eiendomsavdelingen har hovedansvaret for Kristiansand kommunes bygg- og eiendomsforvaltning, ansvar for utvikling av kommunens eiendommer og alle kommunens småbåthavner. Det er 23 småbåthavner med totalt ca. 4800 båtplasser i Kristiansand kommune. Disse er organisert som et eget selvkostområde.  Vi har et godt arbeidsmiljø og et sosialt fellesskap vi er stolte av. Kristiansand ble i 2017 kåret til  årets båtkommune .  Arbeidsoppgaver Ansvar for drift og utvikling av de kommunale småbåthavnene Økonomi- og budsjettansvar Ansvar for investeringsprosjekter Stillingen innebærer også andre spennende oppgaver innen bygg og eiendomsavdelingen God dialog med leietakere, entreprenører, media og andre offentlige myndigheter Stillingen rapporterer jevnlig til et eget småbåthavnsutvalg som består av politikere og representanter for de lokale båtforeningene Kvalifikasjoner Relevant erfaring fra bygg/eiendom og anleggsbransjen Erfaring fra økonomi og administrasjonsoppgaver Minimum 3 årig høyere utdanning God forretningsforståelse Svært god skriftlig og muntlig formuleringsevne Gode it-kunnskaper Utdanningsnivå Høyskole/universitet Personlige egenskaper Løsningsorientert med stor gjennomføringsevne Respekt for tidsfrister og stor arbeidskapasitet med fokus på leveranse Relasjonsbygger med gode samarbeidsevner Initiativrik og nysgjerrig på utfordringer Serviceinnstilt og «konfliktløser» Trives med hektiske dager og høyt aktivitetsnivå Språk Norsk Vi tilbyr Utfordrende oppgaver i et bredt og spennende fagmiljø Varierte arbeidsdager i godt arbeidsmiljø Nye flotte kontorlokaler i Rådhuskvartalet God pensjonsordning Konkurransedyktige betingelser Fleksibel arbeidstid Firmahytte Tiltredelse etter avtale Kun søknader gjennom Webcruiter vil bli vurdert. Trykk på "Søk nå" for å stare søknadsprosessen. Kontaktinfo: Per Christian Nygård Leder Bygg- og eiendomsavdelingen 41216782 Per.Christian.Nygard@kristiansand.kommune.no Linda Kittelsen HR-rådgiver 92283459 linda.kittelsen@kristiansand.kommune.no
Kristiansand kommune Kristiansand, Norge