Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvar for å iverksette statlig politikk, sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har derfor oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, samfunnsikkerhet og beredskap, landbruk, reindrift, miljø, helse og utdanning. 

Fylkesmannen i Finnmark har 120 ansatte og er organisert i seks avdelinger og fire staber. Kontorsted er Statens Hus sentralt i Vadsø. Vadsø er administrasjonssenter i Finnmark. Kommunen har rundt 6300 innbyggere, og de aller fleste er bosatt i og rundt bykjernen. Vadsø har et godt utbygd service- og fritidstilbud og kort vei til et fantastisk turterreng sommer som vinter.
 

20/11/2017
SØKNADSFRIST: 04.12.2017 Vi søker jurist til vår oppvekst- og utdanningsavdeling! Bryr du deg om barn og unges oppvekst og utdanning og har fordypet deg i lovverket om dette? Da er du kanskje den vi leter etter.  Her blir du ikke en i mengden. Din innsats vil gjøre en forskjell for Finnmarks viktigste ressurs - barn og unge. Fylkesmannens oppvekst- og utdanningsavdeling skal bidra til at alle barn og unge får et godt utbytte av barnehagen, grunnskolen og den videregående skolen. Vi kjennetegnes av høy kompetanse og engasjement for utvikling av barnehagesektoren og skolesektoren. Våre arbeidsoppgaver er varierte og skal ivareta barn og unges rettssikkerhet innenfor barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forvaltningsloven. Avdelingen har også oppgaver knyttet til   introduksjonsloven. Barnekonvensjonen gir også føringer for vårt mandat.  Våre viktigste verktøy er veiledning, informasjon og tilsyn. I vår klagesaksbehandling, skal vi sørge for barn og unges rettssikkerhet. Vi arbeider tett opp mot kommunene, fylkeskommunen og andre etater som ivaretar barn og unges rettigheter. Stillingens arbeidsoppgaver: Klagesaksbehandling Tilsyn Håndhevingsordningen for skolemiljø Ekstern og intern veiledning Du må være forberedt på at det kan bli endringer i arbeidsoppgaver ogansvarsområder. Kvalifikasjoner: For å bli vurdert for stillingen, må du ha juridisk embetseksamen / master i rettsvitenskap. Det er en fordel om du har fordypet deg i lovverk som regulerer barn og unges oppvekst- og utdanningsvilkår. Relevant praksis innen avdelingens fagområder vektlegges. For å bli vurdert som seniorrådgiver, krever vi at du har særlig relevant praksis av noen års varighet. Du må kunne arbeide både selvstendig og sammen med andre, strukturert og effektivt og ha god norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne. Du må kunne veilede og kommunisere godt både internt og eksternt - også med barn og unge. Du må være en god støttespiller for avdelingen og våre brukere. Du evner å lære nye ting og er fleksibel. Stillingen innebærer noe reising - en fin måte å bli kjent med det flotte fylket vårt på. Dette kan vi tilby: Vi bruker vår kompetanse til det beste for tjenesteytere, befolkning og beslutningstakere og vi skal være tilgjengelige for dem. Hverdagen vår er preget av utfordrende og spennende arbeidsoppgaver og høyt tempo. Hos oss får du gode muligheter for kompetanseutvikling, nettverksbygging på tvers av fag og fylke, mye frihet og mye ansvar. For stillingen som rådgiver/seniorrådgiver, tilbyr vi stillingskode1434/1364 med årslønn i årslønn 443 900,- til 623 900,- brutto (tilsvarende lønnstrinn 51-70) i Statens lønnsregulativ, avhengig av kvalifikasjoner. Fylkesmannen kan dekke flytteutgifter etter nærmere avtale. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Prøvetiden er på 6 måneder. For Finnmark gjelder nedskrivning av studielån med inntil 25.000,- i året og lavere personskatt. Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på  www.fylkesmannen.no/finnmark Sjekk  www.facebook.com/FylkesmannenFI  for statusoppdateringer og bilder av hva vi faktisk gjør og bloggen  www.vds.no  for å få vite mer om hvordan det er å leve og bo i Vadsø. Høres dette ut som en jobb for deg? Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no innen  4.desember. Ikke nøl med å ta kontakt med utdanningsdirektør Ole Håkon Haraldstad på telefon 78 95 05 56, eller underdirektør Katharine Jakola på telefon 78 95 05 59 hvis du har spørsmål. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Fylkesmannen oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik bakgrunn til å søke jobb hos oss. Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør  offentleglova §25, 2 ). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du blir imidlertid varslet dersom offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon.
Fylkesmannen i Finnmark Vadsø, Norge
14/11/2017
SØKNADSFRIST: 30.11.2017 Er du en økonom med sterke analytiske ferdigheter og gode kommunikasjonsevner? Da er du kanskje den vi leter etter.    Kommuneøkonomi er sentralt i dialogen mellom kommunene og Fylkesmannen og av stor betydning for tjenesteproduksjon i kommunene. Som rådgiver/seniorrådgiver innen kommuneøkonomi får du varierte arbeidsoppgaver innen analyse og oppfølging av kommunal økonomi, veiledning og kontroll.   Du har utstrakt kontakt med administrativ og politisk ledelse i kommunene og skal informere og veilede om blant annet kommuneproposisjonen, statsbudsjettet, kommunelovens økonomibestemmelser og rapporteringssystemet KOSTRA. I arbeidsoppgavene inngår kontroll og gjennomgang av kommunenes årsbudsjett, økonomiplaner og regnskap, oppfølging av kommuner i økonomisk ubalanse og godkjenning av kommunale låne- og garantivedtak. Utvikling i kommunene er et satsingsområde for Fylkesmannen i Finnmark. Tildeling av skjønnsmidler til utviklingsprosjekter og oppfølging av prosjektene inngår også i stillingen.  Stillingen er for tiden plassert i beredskapsstaben. Det kan bli aktuelt å legge andre arbeidsoppgaver til stillingen. Kvalifikasjonskrav og personlige egenskaper For å bli vurdert til denne stillingen, må du ha bachelorgrad innenfor økonomi. Erfaring fra kommunal økonomi og forvaltning er en fordel. Særlig relevant erfaring innenfor stillingens ansvarsområder, kan i unntakstilfeller veie opp for utdanningskravet. For å bli vurdert til seniorrådgiverkoden må du ha relevant mastergrad, eventuelt bachelorgrad innenfor økonomi med særlig relevant erfaring av noen års varighet. God dialog med samarbeidspartnere og kommuner er viktig, så du må være en god formidler og ha evne til å engasjere. Vi forventer at du tar initiativ, kan arbeide selvstendig er løsningsorientert og samarbeider godt. Du må ha gode analytiske evner og ha gode praktiske ferdigheter i bruk av IT-verktøy/digitale løsninger. Du må også beherske norsk godt skriftlig og muntlig. Vi ønsker at den som blir ansatt har en god forståelse av Fylkesmannens rolle og organisasjon. Vi kan tilby Utfordrende og utviklende oppgaver Et hyggelig arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer Fleksibel arbeidstid En time trening i uka i arbeidstiden Fri tilgang til treningsrom hos Fylkesmannen Fylkesmannen kan dekke flytteutgifter etter nærmere avtale. Lønn som rådgiver stillingskode 1434 eller seniorrådgiver stillingskode 1364 i årslønn 443 900,- til 623 900,- brutto (tilsvarende lønnstrinn  51-70) pr. år avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Prøvetiden er 6 måneder. Men du skal ikke bare være på jobb! Finnmark er stedet for de sterke opplevelsene. Varangerhalvøya er et eldorado for fotturer, skiturer, kiting, jakt og fiske, fugletitting og alt hva et friluftslivshjerte måtte begjære. Vi har et etablert organisasjonsliv som tar deg godt i mot. Vadsø har også et aktivt kulturliv du kan ta del i, eller nyte godt av. Hvis du ikke har en hobby i dag, får du det garantert her. Det er lett å være sosial i Vadsø. For å finne ut mer om livet i Vadsø kan du se på  www.vds.no . Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på  www.fylkesmannen.no/finnmark . Du kan også sjekke oss ut på Facebook for å finne ut mer om hva vi gjør og hvordan vi har det:  www.facebook.com/FylkesmannenFI .  Når du jobber i Finnmark får du nedskrevet studielånet ditt med inntil kr. 25.000 i året og du får lavere personskaltt. Les mer på  www.tiltakssonen.no . Fylkesmannsembetene i Troms og Finnmark slås sammen 1.januar 2019. Den som tilsettes må regne med at det kan bli endringer i arbeidsoppgaver som følge av sammenslåingen. Nærmere opplysning om stillingen får du ved å ta kontakt med seniorrådgiver Espen Larsen, tlf. 78 95 03 06 eller fylkesberedskapssjef Ronny Schjelderup, tlf. 78 95 05 44.  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.  Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring i offentlig søkerliste, må dette begrunnes (jamfør offentlighetslovens § 25 andre avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du blir imidlertid varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. Send søknad, CV og vitnemål/attester via jobbnorge.no innen 30. november 2017.
Fylkesmannen i Finnmark Vadsø, Norge
09/11/2017
SØKNADSFRIST: 27.11.2017 Ved vergemålsstaben hos Fylkesmannen i Finnmark er det ledig en fast stilling som jurist fra 1. desember 2017. Vergemålsstaben har ansvar for saksbehandling og forvaltning av vergemålsområdet. Stabens viktigste målgrupper er personer satt under vergemål i Finnmark, verger og pårørende. Arbeidsoppgaver: Som jurist hos oss får du brukt din juridiske kompetanse både som selvstendig saksbehandler og i samarbeid med andre fagfolk. Dine arbeidsoppgaver blir saksbehandling, tilsyn med verger, klagesaker, samtykkesaker og oppnevningssaker. Du skal også bidra i arbeidet med å rekruttere nye verger og følge opp nye og gamle verger. I tillegg får du arbeide med utviklingsoppgaver, kvalitetssikringsarbeid,veiledning og rådgivning – også innenfor det privatrettslige feltet. Du blir del av et team på sju personer som samarbeider tett og der din kompetanse blir et viktig bidrag også internt. Vi jobber med rådgivning, veiledning og opplæring av verger, vergetrengende pårørende og samarbeidspartnere. Du får faglig sterke kollegaer som bryr seg om jobben sin. Hos oss får du kontakt med de andre fylkesmennenes fagmiljøer, muligheten til å reise rundt i Finnmark og en variert arbeidsdag med både rutineoppgaver og behandling av mer komplekse problemstillinger og utviklingsoppgaver. Du kan også få tildelt andre relevante arbeidsoppgaver hvis Fylkesmannen har behov for det. Du finner mer informasjon om vergemål på vergemålsportalen:  www.vergemal.no . For å bli vurdert må du: Ha juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap Beherske norsk godt både skriftlig og muntlig Vi ønsker at du har : Relevant praksis og kjennskap til offentlig forvaltning Evne til å kommunisere godt og er serviceinnstilt Gode samarbeidsevner og evne til å jobbe godt selvstendig Evne til å ta initiativ, er løsningsorientert og produktiv Kunnskap i samisk språk og kultur er et fortrinn. Vi tilbyr: Lønn som rådgiver i stillingskode 1434, fra kroner 443.900,- til 508.800 (tilsvarende lønnstrinn 51-59) i Statens lønnsregulativ etter kvalifikasjoner. Kontor på Statens hus i Vadsø med fin utsikt over byen og Varangerfjorden Hjelp til å finne et sted å bo Fleksibel arbeidstid Treningsrom, vill og vakker Varangernatur og trening i arbeidstida Mulighet for å leie landbruksavdelingas hytte i Vestre Jakobselv Fylkesmannen kan dekke flytteutgifter etter nærmere avtale. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Statens pensjonskasse har en av de beste pensjonsordningene i Norge, med mulighet for gunstig boliglån og forsikring. Prøvetiden i staten er 6 måneder. For Finnmark gjelder nedskrivning av studielån med inntil 25.000,- i året og lavere personskatt, les mer på  www.tiltakssonen.no . Sjekk  www.fylkesmannen.no/finnmark  for mer info om Fylkesmannens oppgaver,  www.facebook.com/FylkesmannenFI  for statusoppdateringer og bilder av hva vi faktisk gjør og bloggen  www.vds.no  for å få vite mer om hvordan det er å leve og bo i Vadsø. Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å ta kontakt med leder av vergemålsseksjonen i Finnmark Ann-Karin Dahl Næss på telefon 78 95 03 03 eller 915 20 152. Send søknad, CV og vitnemål via www.jobbnorge.no  eller knappen "Søk nå" innen 27. november 2017. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas § 25 andre avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du blir imidlertid varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.
Fylkesmannen i Finnmark Vadsø, Norge