Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvar for å iverksette statlig politikk, sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har derfor oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, samfunnsikkerhet og beredskap, landbruk, reindrift, miljø, helse og utdanning. 

Fylkesmannen i Finnmark har 120 ansatte og er organisert i seks avdelinger og fire staber. Kontorsted er Statens Hus sentralt i Vadsø. Vadsø er administrasjonssenter i Finnmark. Kommunen har rundt 6300 innbyggere, og de aller fleste er bosatt i og rundt bykjernen. Vadsø har et godt utbygd service- og fritidstilbud og kort vei til et fantastisk turterreng sommer som vinter.
 

07/09/2017
SØKNADSFRIST: 27.09.2017 Vi søker erfaren sykepleier / fagperson med helsefaglig kompetanse til vår helse- og sosialavdeling Helse- og sosialavdelingen består i dag av 23 ansatte med ulik fagbakgrunn. Avdelingen ledes av fylkeslegen og er delt i to seksjoner, en seksjon for helse og en for sosial og barnevern. Vi har mange og sammensatte oppgaver innenfor arbeidet med å trygge sosiale kår og god helse i Finnmark. Vi jobber med å iverksette nasjonal politikk og statlige handlingsplaner. Vi skal sikre befolkningens rettigheter innenfor helse-, sosial- og barnevernsområdet. Vi ønsker å være et kompetansesenter for Finnmark på våre områder, både for tjenesteytere, befolkning og beslutningstakere. Arbeidsoppgavene  som ligger til denne stillingen er varierte og utadrettede. Du skal ha nær kontakt med helsepersonell, kommunehelsetjenesten og helse- og sosialmyndighetene. Hovedoppgavene er å gi råd og veiledning og drive formidling overfor kommuner og helsepersonell, publikum og brukere. Du skal bidra i arbeidet med tilsyn og klagesaksbehandling, spesielt knyttet til pleie- og omsorg. Du skal informere, gi råd, veilede og forvalte tilskuddsordninger. Du rapporterer årlig til Helsedirektoratet på arbeidet med overordnede planer som Omsorg 2020. Utover dette får du saksbehandlingsoppgaver ut fra din faglige bakgrunn og avdelingens behov. Som seniorrådgiver hos oss, får du brukt din kompetanse i tett samarbeid med andre profesjoner. Våre medarbeidere jobber dels som selvstendige saksbehandlere og dels i tverrfaglige team. Hos oss får du en allsidig og variert arbeidshverdag. For å bli vurdert for denne stillingen må du ha  relevant mastergrad (innen helsesektoren) og lang og relevant erfaring. Kravet om mastergrad kan fravikes for søkere med relevant bachelorgrad og særlig lang og særlig relevant arbeidserfaring fra helsesektoren. Sykepleierutdanning på bachelornivå regnes som relevant. I tilegg må du ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk. Vi ønsker at du: Har god faglig innsikt og kan arbeide på tvers av faggrupper Har stor arbeidskapasitet og arbeider effektivt, strukturert, løsningsorientert og selvstendig Har gode samarbeidsevner Kjennskap til Finnmark, samisk språk og kultur vil også vektlegges. Vi tilbyr: Utfordrende arbeids- og ansvarsområder i stadig utvikling Et godt fagmiljø med engasjerte og hyggelige kolleger Noe reising og utadrettet virksomhet. Dette er en fin måte å bli kjent med Finnmark på En time trening i uken og fri tilgang til treningsrom hos Fylkesmannen Hjelp til å skaffe bolig (vi kan vurdere å gi tilskudd til flytting) Lønn som seniorrådgiver i stillingskode 1364, lønnstrinn 60 -70 (517 700,- til 623 900 brutto) i Statens lønnsregulativ etter kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Statens pensjonskasse har en av de beste pensjonsordningene i Norge, med mulighet for gunstig boliglån og forsikring. Prøvetiden i staten er 6 måneder. For Finnmark gjelder nedskrivning av studielån med inntil 25.000,- i året og lavere personskatt, les mer på www.tiltakssonen.no. Sjekk  www.fylkesmannen.no/finnmark  for mer info om Fylkesmannens oppgaver,  www.facebook.com/FylkesmannenFI  for statusoppdateringer og bilder av hva vi faktisk gjør og bloggen  www.vds.no  for å få vite mer om hvordan det er å leve og bo i Vadsø. Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å ta kontakt med fylkeslege/avdelingsdirektør Eivind Merok på telefon 78 95 03 99, mobil 40 91 24 83, seksjonsleder Aina Irene Olsen på telefon 78 95 03 48, mobil 90 66 44 88 eller seksjonsleder Linda Kråkenes på telefon 78 95 03 51, mobil 48 23 38 20. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Fylkesmannen oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentlighetslovens § 25, 2). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du blir imidlertid varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. Til elektronisk søknadsskjema   Trykk på knappen "Søk nå" for å komme til søknadsskjema Søknadsfrist: 27. september 2017.
Fylkesmannen i Finnmark Vadsø, Norge