Jobbtotal.no
JOBBSØK:
Fritekst:

UKENS PROFILERTE
Se vår annonse i Dagbladet 6.juli

 Følg oss på facebook

Se flere stillinger fra denne annonsøren

Kommune:Haugesund
Type jobb:Høgskole/Universitet, Brannvern
Jobbtittel:Høgskulen på Vestlandet - Førsteamanuensis / førstelektor innen brannsikkerhet
Søknadsfrist:07.08.2017
Arbeidsgiver:Høgskulen på Vestlandet
Stillingsbeskrivelse:

Førsteamanuensis / førstelektor innen brannsikkerhet

Ved Høgskulen på Vestlandet, campus Haugesund tilbyr vi spennende utdanninger på Bachelor- og Masternivå, et rikt utvalg av etter- og videreutdanninger og utfordrende forskningsprosjekt i aktive fagmiljø. Studietilbudene omfatter bl.a., ingeniørfag, maritime fag, helsefag og økonomisk/administrative fag. Innenfor ingeniørfag har vi linjer for Brannsikkerhet, Maskin, KHMS og Elektro. Vi vektlegger samarbeid med privat næringsliv og offentlig sektor i regionen, og ønsker å være en sentral samfunnsutviklende aktør på regionalt nivå.

Høgskulen på Vestlandet, campus Haugesund, har ledig inntil to 100 % faste stillinger innen fagområdet brannsikkerhet. Norges utdannelse av branntekniske ingeniører på bachelor- og master-nivå skjer på HVL, campus Haugesund, som har hatt faglig aktivitet på området siden 90-tallet. Master-utdanning i brannsikkerhet ble etablert i 2015 som en av åtte i verden. Et godt utbygd laboratorium er tilgjengelig på høgskolebygget, mens forsøk i større skala kan gjennomføres på et sikkerhetstreningsanlegg nord i Haugesund. Her har vi for tiden under oppføring en egen brannhall som vil bli anvendt i forbindelse med undervisning, forskning og testing. Det er også faglig aktivitet innen simulering og modellering.

Ansvars- og arbeidsoppgaver

Stillingene er rettet mot undervisning og veiledning på Master- og Bachelornivå, samt forskning innenfor fagfeltet brannsikkerhet. Den som tilsettes vil være med å bidra til

- å styrke forsknings- og fagmiljøet innen brannsikkerhet
- å fremme høgskolen som en dynamisk og produktiv kunnskaps- og forskningsinstitusjon
- søknader om ekstern finansering samt forskning- og utviklingsaktivitet i samarbeid med næringslivet og ulike fagmiljøer

Aktuelle fagområder:

- Branndynamikk
- Evakuering
- Industriell brannbeskyttelse
- Slukkesystemer
- Brannsimulering
- Branntekniske forhold i bygg (konstruksjon/reststyrke etter brann)

Arbeidssted vil være i Haugesund.

Kvalifikasjoner

Søkere må ha relevant teknologisk utdanning helst på doktorgradsnivå, eller teknologisk utdanning med gode kunnskaper innen fagfeltet brannsikkerhet. Undervisning på master-utdanningen foregår på engelsk, og derfor må kandidaten kunne dokumentere sine kunnskaper på engelsk, både skriftlig og muntlig. Undervisning på bachelor-nivå går forøvrig på norsk. Erfaring fra undervisning på universitets-/høgskolenivå med gode dokumenterte resultater vil bli vektlagt. Det forventes at nytilsatte uten formell pedagogisk utdanning gjennomfører kurs i pedagogikk i høgskolens regi.

Personlige egenskaper

- Gode samarbeidsevner
- Fleksibel holdning
- Selvstendig, ryddig og systematisk arbeidsform

Det vil bli vurdert å tilsette i høgskolelektor stilling dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere.

I vurderingen av aktuelle kandidater inngår intervju og prøveforelesning.

Vi tilbyr

Stillingen som førsteamanuensis / førstelektor er lønnet etter Statens lønnsregulativ. Fra lønnen vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Vi tilbyr ellers:

- Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
- Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving - og utvikling
- Fleksitid i henhold til Særavtale om fleksibel arbeidstid i staten
- Muligheter for trening i arbeidstida
- Muligheter for dekning av flyttekostnader jfr. Særavtale om dekning av flyttekostnader

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket "Søk stillingen" på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder de vitenskapelige arbeidene (inntil 15 stk.), fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget.

Generell informasjon

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Høgskulen på Vestlandet er en IA-bedrift.

Kontaktpersoner ved Høgskulen på Vestlandet er:

Studieleder Jens Chr. Lindaas, tlf. 52 70 26 70 / 905 06 797, e-post jens.lindaas@hvl.no
Studiekoordinator Fredrik Hemmingsson, tlf. 52 70 26 72 / 403 28 549, e-post fredrik.hemmingsson@hvl.no
Dekan Anne Robbestad, tlf. 52 70 27 38 / 483 53 986, e-post anne.robbestad@hvl.no

Om arbeidsgiveren

Høgskulen på Vestlandet (HVL) ble etablert 1. januar 2017, da Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund fusjonerte.

HVL er en av de største høgskolene i landet, med omlag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialfag, ingeniør- og økonomifag, lærerutdanning og samfunnsfag. HVL tilbyr ulike årsstudium og bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger.

HVL skal være tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har ambisjoner om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

[ Søk på stillingen ]

Søknadsfrist: 07.08.2017


HVL ukens1
Se flere stillinger fra denne annonsøren
STARTSIDE  |  
OM OSS  |  
ANNONSERE?  |  
LINKER  |  
KONTAKT OSS
© jobbtotal.no
Startside  |  Spørsmål?  |  Kontakt