Jobbtotal.no
JOBBSØK:
Fritekst:

UKENS PROFILERTE
Se vår annonse i Dagbladet 6.juli

 Følg oss på facebook

Fylkesmannen i Hedmark

Kommune:Hamar
Type jobb:Adm./Økonomi/Juss
Jobbtittel:Fylkesmannen i Hedmark - Jurist - landbruksområdet
Søknadsfrist:03.09.2017
Arbeidsgiver:Fylkesmannen i Hedmark
Stillingsbeskrivelse:

Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi skal arbeide for at statlig politikk kan bli fulgt opp i fylket. Vi har oppdrag fra 12 departementer og 9 direktorater og er organisert i 6 avdelinger. Vi har sektorvise forvaltningsoppgaver som tilsyn, klagebehandling og veiledning, samt at vi skal bidra til et helhetlig perspektiv overfor kommunene. Vi driver også kompetanseheving og bidrar til utvikling innenfor våre ansvarsområder.

Landbruksavdelingen har i dag 24 medarbeidere. Avdelingen forvalter økonomiske og juridiske virkemidler innen jord- og skogbruket. Miljø- og arealforvaltning er andre sentrale oppgaver. Avdelingen samarbeider nært med departement og direktorat, annen regional forvaltning og øvrige aktører i verdikjeden, og har en sentral rolle i å videreutvikle landbruket og landbruksbasert virksomhet i landets tyngste landbruksregion.

Jurist - landbruksområdet

Fylkesmannen har ledig en fast stilling som jurist knyttet til fagområdet landbruk. Stillingen er plassert i Landbruksavdelingen.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

- Saksbehandling knyttet til landbrukets sektorlovgivning
- Klagesaksbehandling som øverste klageinstans
- Juridisk kvalitetssikring innenfor avdelingens fagfelt
- Bidrag i regelverksutvikling som høringsinstans
- Veiledning og kursing av kommunene i deres forvaltning av sektorlovgivningen
- Deltagelse og utvikling av avdelingens kontroll- og tilsynsarbeid
- Deltagelse i avdelingens kontakt med interne og eksterne samarbeidspartnere
- Andre oppgaver innenfor avdelingens ansvarsområde

Kvalifikasjoner:

- Juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap
- Erfaring fra offentlig forvaltning og kjennskap til rettsområdet vil bli tillagt stor vekt

Søker bør ha gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig, evne til å ta initiativ og med god gjennomføringsevne, kunne jobbe både selvstendig og i samarbeid med andre, ha god rolleforståelse og bidra til et positivt arbeidsmiljø. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Kjennskap til landbruk er en fordel.

Stillingen er plassert i Landbruksavdelingen. Vi kan tilby utfordrende oppgaver i et godt og tverrfaglig arbeidsmiljø med høy kompetanse. Fylkesmannen har også et solid juridisk fagmiljø (ca 20 jurister). Fleksibel arbeidstid og muligheter for trening i arbeidstiden. Det er 6 måneders prøvetid.

Stillingen lønnes som rådgiver kr 485 000-570 000, seniorrådgiver kr 550 000-625 000. Medlemskap i Statens pensjonskasse

Arbeidsoppgavene kan endres etter Fylkesmannens bestemmelse. Det er vedtatt at fylkesmannsembetene i Hedmark og Oppland slås sammen fra 1.1.2019. Det er bestemt at det nye embetet skal ha sine kontorer på Lillehammer, men at en enhet skal være på Hamar.

Tilsetting skjer etter gjeldene lover, instrukser og reglement. Fylkesmannen i Hedmark er IA-virksomhet og har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til landbruksdirektør Haavard Elstrand tlf 41 62 42 02 eller assisterende landbruksdirektør Joar Brukvangen tlf 97 73 62 62

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkere ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jf. Offentlighetslovens § 25.

[ Søk stillingen ]

Søknadsfrist: 3. september 2017
STARTSIDE  |  
OM OSS  |  
ANNONSERE?  |  
LINKER  |  
KONTAKT OSS
© jobbtotal.no
Startside  |  Spørsmål?  |  Kontakt