Jobbtotal.no
JOBBSØK:
Fritekst:

UKENS PROFILERTE
Se vår annonse i Dagbladet 6.juli

 Følg oss på facebook

Se flere stillinger fra denne annonsøren

Kommune:Haugesund, Stord
Type jobb:Høgskole/Universitet
Jobbtittel:Høgskulen på Vestlandet - Førsteamanuensis / førstelektor innen helsefag
Søknadsfrist:31.08.2017
Arbeidsgiver:Høgskulen på Vestlandet
Stillingsbeskrivelse:

Førsteamanuensis/førstelektor innen helsefag

Avdeling for helsefag (AHF) har ca. 1000 studenter og over 70 ansatte. Avdelingen er organisert på to campus, i Haugesund og på Stord, og er en del av et fakultet for helse- og sosialfag i Høgskulen på Vestlandet. Vi tilbyr bachelorgrad i sjukepleie på begge campus og vi har et bredt videreutdanningstilbud. I tillegg tilbyr vi mastergrad i Klinisk helse og omsorgsvitenskap.

Fakultet for helse- og sosialfag, nærregion Stord og Haugesund har ledig inntil to årsverk ved campus Stord og ett årsverk ved campus Haugesund som førsteamanuensis/førstelektor i helsefag.

Ansvars- og arbeidsområde

Oppgavene for førsteamanuensis/førstelektor vil omfatte forsknings- og utviklingsarbeid, undervisning/veiledning i bachelorstudiet for sykepleiere, videreutdanninger og mastergrader. På Stord er det særlig ønskelig med sjukepleiekompetanse innen spesialisthelsetjenesten relatert til somatikk og psykisk helse og hvor praksisveiledning av studenter i bachelorutdanningen innen disse områdene inngår. FoU erfaring bør ha tilknytning til praktiske og dagsaktuelle utfordringer innen pleie- og omsorgstjenestene og representere et bidrag til utvikling av metoder for å overføre og ta i bruk forskningsbasert kunnskap i praksisfeltet.

Kvalifikasjoner

Søkere til stilling som førsteamanuensis/førstelektor må ha doktorgrad eller tilsvarende med en fagkombinasjon som er relevant for våre studier. Ved tilsetting vektlegges pedagogisk kompetanse, erfaring fra FoU-prosjekt, engelsk kunnskaper og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Siden undervisning på bachelorutdanningen foregår på norsk, må kandidaten kunne dokumentere sine kunnskaper innen norsk eller nordiske språk. Dersom det ikke melder seg søkere med førstestillingskompetanse vil det bli vurdert tilsetting i en midlertidig stilling som høgskolelektor.

Intervju og prøveforelesning vil inngå i vurderingen av aktuelle kandidater. Det forventes at nyansatte med fast stilling uten formell praktisk pedagogisk utdanning forplikter seg til å ta pedagogiske emner i høgskolens regi.

Sakkyndig vurdering

Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert av en sakkyndig komité. Bedømmelsen skjer på bakgrunn av dokumentert kompetanse, inntil 15 vitenskapelige arbeider. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget ved Høgskulen på Vestlandet.

Vi tilbyr

Stillingen som førsteamanuensis / førstelektorer lønnet etter Statens lønnsregulativ, i stillingskode 1011/1198. Fra lønnen vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Vi tilbyr ellers:

- Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
- Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving - og utvikling
- Fleksitid i henhold til Særavtale om fleksibel arbeidstid i staten
- Muligheter for trening i arbeidstida
- Muligheter for dekning av flyttekostnader jfr. Særavtale om dekning av flyttekostnader

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket "Søk stillingen" på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder de vitenskapelige arbeidene (inntil 15 stk.), fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke. Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget.

Generell informasjon

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Høgskulen på Vestlandet er en IA-bedrift.

Kontaktperson(er) ved Høgskulen på Vestlandet er:

Dekan Georg Førland, tlf. 52702636/94865911/ georg.forland@hvl.no
Studieleder Leif-Steinar Alfsvåg tlf. 53491422/47306661 / leif.alfsvag@hvl.no
Studieleder Kristin Ådnøy Eriksen tlf. 52702702/48102037/ kristin.eriksen@hvl.no

Om arbeidsgiveren

Høgskulen på Vestlandet (HVL) ble etablert 1. januar 2017, da Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund fusjonerte.

HVL er en av de største høgskolene i landet, med omlag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialfag, ingeniør- og økonomifag, lærerutdanning og samfunnsfag. HVL tilbyr ulike årsstudium og bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger.

HVL skal være tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har ambisjoner om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

[ Søk på stillingen ]

Søknadsfrist: 31.08.2017


Se flere stillinger fra denne annonsøren
STARTSIDE  |  
OM OSS  |  
ANNONSERE?  |  
LINKER  |  
KONTAKT OSS
© jobbtotal.no
Startside  |  Spørsmål?  |  Kontakt