Jobbtotal.no
JOBBSØK:
Fritekst:

UKENS PROFILERTE
Se vår annonse i Dagbladet 6.juli

 Følg oss på facebook

Halden kommune
Se flere stillinger fra denne annonsøren

Kommune:Halden
Type jobb:Helse/Sosial/Omsorg
Jobbtittel:Halden kommune - Teamleder / Vernepleier ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter
Søknadsfrist:04.08.2017
Arbeidsgiver:Halden kommune
Stillingsbeskrivelse:

Halden er Norges vakreste by, porten til Europa og Østfolds største kommune. Halden kommune har drøyt 2200 ansatte som hver dag jobber for å gjøre Halden litt bedre på en litt smartere måte enn i går.

Halden kommune leverer tjenester til over 30.000 innbyggere. Vi driver alt fra barnehager og skoler til eldreomsorg. Vi gir deg både vann og vei og kulturopplevelser. Er du så heldig å få jobb i Halden kommune, får du kollegaer innen svært mange yrkesgrupper. Det bidrar til å gi en arbeidsplass med mye kunnskap, varierte oppgaver og gode faglige utviklingsmuligheter.

Halden kommune har mål om å bli Norges mest innovative kommune. Hos oss er det lov å tenke nytt.

Høyteknologisk industri, IKT, forskning, utvikling og innovasjon preger store deler av næringslivet i Halden. Kommunen samarbeider med næringslivet for å videreutvikle arbeidslivet og byen vår i fellesskap.

Medarbeidere i Halden kommune jobber etter verdiene: Åpenhet - tillit - respekt - redelighet.

Teamleder/Vernepleier ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter

Det er ledig 100 % fast stilling som teamleder/vernepleier ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter, avd. Nybygg. Tiltredelse 1. november 2017.

Beskrivelse av arbeidssted

Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter består av 6 ulike avdelinger som gir et dagtilbud til mennesker med funksjonsnedsettelser, i hovedsak til personer med psykisk utviklingshemning. Aktivitetene består av egenproduksjon, butikksalg, industrijobbing, vedarbeid og generell aktivisering/stimulering.

Teamlederstillingen er knyttet til avdeling Nybygg. Avdelingen har faste dager i skogen, der de feller trær, som tas med tilbake til avdelingen der det blir bearbeidet. Det er også et snekkerverksted på avdelingen, rammeverksted, industrijobber og hagearbeid m.m

Nærmeste leder er avdelingsleder ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter.

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

- Teamleder har det daglige administrative ansvaret og faglige ansvar for sin avdeling
- Er ansvarlig for å organisere avdelingen slik at de totale ressursene blir brukt på en effektiv måte
- Teamansvarlig inngår i den faste bemanningen som arbeidsleder, og arbeider i hovedsakelig i direkte kontakt med brukerne/arbeidstakerne
- Utarbeide individuelle mål, tiltak og evalueringsrutiner for hver enkelt bruker der dette er hensiktsmessig
- Holde seg faglig oppdatert og veilede personalet ved behov
- Tverrfaglig samarbeid med andre som det er naturlig å samarbeide med
- Arbeide i samsvar med vedtatte planer, målsettinger og til enhver tid gitte rammer
- Påse at gjeldende lover og regler blir overholdt
- Daglig HMS-ansvar ved avdelingen
- Sammen med avdelingsleder sørge for god budsjettkontroll

Ønskede kvalifikasjoner og utdanning

- Vernepleier
- God kjennskap til målrettet miljøarbeid
- Erfaring med brukergruppa
- Erfaring med alternativ og supplerende kommunikasjon
- Kjennskap til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kap.9
- Veiledningskompetanse
- God skriftlig og muntlig kommunikasjon

Personlige egenskaper

- Gode samarbeidsevner
- Evne til å arbeide selvstendig og målrettet
- Evne til å jobbe systematisk og strukturert
- Løsningsorientert og engasjert

Generelle betingelser

- Pliktig medlemsskap i Halden kommunale pensjonskasse med 2 %
- Lønn etter gjeldende tariffavtale, kompetanse og kvalifikasjoner
- Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk på stilling".

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

[ Elektronisk søknadssystem ]

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Kontakter

Navn: Jeanne Uldal Arvanitis
Tittel: Leder
E-post: jeanne.arvanitis@halden.kommune.no
Mobil: 90040299

Søknadsfrist: 04.08.2017
Se flere stillinger fra denne annonsøren
STARTSIDE  |  
OM OSS  |  
ANNONSERE?  |  
LINKER  |  
KONTAKT OSS
© jobbtotal.no
Startside  |  Spørsmål?  |  Kontakt