Jobbtotal.no
JOBBSØK:
Fritekst:

UKENS PROFILERTE
Se vår annonse i Dagbladet 6.juli

 Følg oss på facebook

Halden kommune
Se flere stillinger fra denne annonsøren

Kommune:Halden
Type jobb:Helse/Sosial/Omsorg, Saksbehandling
Jobbtittel:Halden kommune - Barnevernkurator / saksbehandler - fast og vikariat
Søknadsfrist:28.08.2017
Arbeidsgiver:Halden kommune
Stillingsbeskrivelse:

Halden er Norges vakreste by, porten til Europa og Østfolds største kommune. Halden kommune har drøyt 2200 ansatte som hver dag jobber for å gjøre Halden litt bedre på en litt smartere måte enn i går.

Halden kommune leverer tjenester til over 30.000 innbyggere. Vi driver alt fra barnehager og skoler til eldreomsorg. Vi gir deg både vann og vei og kulturopplevelser. Er du så heldig å få jobb i Halden kommune, får du kollegaer innen svært mange yrkesgrupper. Det bidrar til å gi en arbeidsplass med mye kunnskap, varierte oppgaver og gode faglige utviklingsmuligheter.

Halden kommune har mål om å bli Norges mest innovative kommune. Hos oss er det lov å tenke nytt.

Høyteknologisk industri, IKT, forskning, utvikling og innovasjon preger store deler av næringslivet i Halden. Kommunen samarbeider med næringslivet for å videreutvikle arbeidslivet og byen vår i fellesskap.

Medarbeidere i Halden kommune jobber etter verdiene: Åpenhet - tillit - respekt - redelighet.

Barnevernkurator / saksbehandler - fast og vikariat

Det er ledig 100% fast stilling og 100% vikariat med mulighet for fast stilling som barnevernkurator / saksbehandler fra 01.09.2017.

Beskrivelse av arbeidssted

Barneverntjenesten er organisert i Familiens Hus.

Barneverntjenesten er en aktiv arbeidsplass i et spennende fagfelt som er i stor utvikling. Vi har et godt arbeidsmiljø med engasjerte og faglig sterke medarbeidere. Tjenesten er inndelt i 2 team: mottak/undersøkelse/hjelpetiltak og omsorgstiltak. Arbeidet på teamene ledes av teamleder. En teamleder har stedfortreder- og støttefunksjon for barnevernleder. Barneverntjenesten bruker fagprogrammet Familia.

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

- Stillingen omfatter alle typer arbeid etter lov om barneverntjenester, med hovedvekt på saksbehandling av undersøkelse, iverksetting og oppfølging av hjelpetiltak, samt deltakelse i ulike former for flerfaglig forebyggende arbeid, samt skrive og føre saker i fylkesnemnd og tingrett. Det må påregnes noe arbeid utenom fast arbeidstid
- Endringsarbeid
- Aktiv samhandling og samarbeid med barn, foreldre og andre hjelpeinstanser for å hjelpe familier for gode løsninger.

Ønskede kvalifikasjoner og utdanning

- 3-årig sosialfaglig høyskoleutdanning, fortrinnsvis barnevernspedagog eller sosionom. Personer med annen utdanning og erfaring fra barnevernfeltet, kan komme i betraktning.
- Erfaring fra sosialt arbeid generelt og barnevernarbeid spesielt, men saksbehandling i fokus
- Ønskelig med erfaring og utdanning som veileder i forhold til endringsarbeid
- Ønskelig med videreutdanning innen COS, familieterapi, eventuelt andre familiebaserte utdanninger.
- God muntlig og skriftlig framstillingsevne
- Evne til målrettet, systematisk og metodisk arbeid
- Erfaring fra IKT-basert saksbehandling
- Det er en fordel med erfaring med skriving, forberedelse og føring av saker for fylkesnemnda og tingrett.
- Søker må ha førerkort for bil og disponere egen bil

Personlig egnethet vil tillegges stor vekt, og omfatter

- God evne til selvstendig arbeid.
- God evne til nært og forpliktende samarbeid med andre instanser internt og eksternt.
- God evne til kontaktetablering med barn og voksne også i konfliktfylte relasjoner.
- God evne til å vedlikeholde kontakt og relasjon også i konfliktfylte relasjoner.
- God evne til tydelig og tillitsvekkende kommunikasjon og samarbeid med barn og voksne som er brukere av tjenesten.
- God evne til systematisk og målrettet faglig og forvaltningsmessig sikker muntlig og skriftlig framstilling av saker og problemstillinger for å sikre gode beslutningsprosesser.
- God evne til å vurdere forholdet mellom problemer og forslag til tiltak i et helhetlig perspektiv, samt begrunne dette forholdet skriftlig og muntlig.
- Servicepreget og pålitelig holdning som bidrar til god omdømmebygging av tjenesten.
- Du må mestre høyt arbeidspress.

Vi tilbyr

- Stort fagmiljø med engasjerte, positive og meget dyktige kollegaer
- Godt arbeidsmiljø
- Spennende og varierte arbeidsoppgaver
- Opplæring, mulighet for faglig oppdatering og utvikling
- Fleksibilitet mht. avvikling av ferie og avspasering
- En tjeneste med høy faglig standard og fokus
- En kommune med stort fokus på barn og unge og tidlig innsats
- Prosjekt Familieråd - voldssaker
- Opplæring og bruk av Kvello kartlegging
- COS- circle of Security kursing i oktober 2017.

Generelle betingelser

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler.

Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov. Vi vil derfor kreve høy fleksibilitet av våre ansatte.

Søknad med CV sendes elektronisk. Attester og vitnemål tas med ved evt. intervju.

Søknad sendes

Søknad med CV sendes via vårt elektroniske søknadssystem

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Kontakter

Navn: Wanja K. S. Brattli
Tittel: Barnevernsleder
E-post: Wanja.Katarina.Stenrod.Brattli@halden.kommune.no
Mobil: 458 77 914
Arbeid: 69 17 46 08

Navn: Hanne Espelund
Tittel: teamleder
E-post: Hanne.Espelund@halden.kommune.no
Mobil: 951 98 137
Arbeid: 69 17 46 04

Navn: Astrid Glosli
Tittel: teamleder/ stedfortreder
E-post: Astrid.Glosli@halden.kommune.no
Mobil: 932 43 176
Arbeid: 69 17 46 05

Søknadsfrist: 28.08.2017
Se flere stillinger fra denne annonsøren
STARTSIDE  |  
OM OSS  |  
ANNONSERE?  |  
LINKER  |  
KONTAKT OSS
© jobbtotal.no
Startside  |  Spørsmål?  |  Kontakt