Jobbtotal.no
JOBBSØK:
Fritekst:

UKENS PROFILERTE
Se vår annonse i Dagbladet 6.juli

 Følg oss på facebook

Halden kommune
Se flere stillinger fra denne annonsøren

Kommune:Halden
Type jobb:Helse/Sosial/Omsorg
Jobbtittel:Halden kommune - Ergoterapeut - 100% vikariat
Søknadsfrist:10.08.2017
Arbeidsgiver:Halden kommune
Stillingsbeskrivelse:

Halden er Norges vakreste by, porten til Europa og Østfolds største kommune. Halden kommune har drøyt 2200 ansatte som hver dag jobber for å gjøre Halden litt bedre på en litt smartere måte enn i går.

Halden kommune leverer tjenester til over 30.000 innbyggere. Vi driver alt fra barnehager og skoler til eldreomsorg. Vi gir deg både vann og vei og kulturopplevelser. Er du så heldig å få jobb i Halden kommune, får du kollegaer innen svært mange yrkesgrupper. Det bidrar til å gi en arbeidsplass med mye kunnskap, varierte oppgaver og gode faglige utviklingsmuligheter.

Halden kommune har mål om å bli Norges mest innovative kommune. Hos oss er det lov å tenke nytt.

Høyteknologisk industri, IKT, forskning, utvikling og innovasjon preger store deler av næringslivet i Halden. Kommunen samarbeider med næringslivet for å videreutvikle arbeidslivet og byen vår i fellesskap.

Medarbeidere i Halden kommune jobber etter verdiene: Åpenhet - tillit - respekt - redelighet.

Ergoterapeut - 100% vikariat

Halden kommune søker etter vikar som ergoterapeut i 100% stilling.

Halden kommune har 5,8 årsverk i ergoterapitjenesten. Tjenesten er organisert under Enhet Helsehuset, under en avdeling som i tillegg består av fysioterapitjenesten- kommunale og private, fagkontakt syn/hørsel, kommunalt lager for tekniske hjelpemidler, hverdagsrehabilitering, frisklivstilbud, demenskoordinator og kreftkoordinator. Ergoterapitjenesten er samlokalisert i Halden Helsehus.

Vikariatet er ledig i perioden fra ca. 1.september ut 2017.

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

Ergoterapitjenesten skal bidra til at personer med nedsatt funksjonsevne og behov for re-/habilitering får vurdert og gjennomført ergoterapeutiske tiltak for egenmestring for å gi størst mulig grad av aktivitet og deltagelse. Tjenesten gir tilbud både til barn og voksne, i eget hjem, barnehage, skole, omsorgsboliger, institusjon, m.fl.

Arbeidsoppgavene omfatter bl.a. følgende:

- Kartlegge, vurdere og gjennomføre tiltak
- Hjelpemiddelformidling
- Delta i tverrfaglig samarbeid
- Følge tjenestens dokumentasjonsrutiner, p.t. journalsystemet Gerica
- Veilede personell ved institusjoner og boliger
- Initiere og delta i forebyggende tiltak

Ønskede kvalifikasjoner og utdanning

- Offentlig godkjent ergoterapeut med norsk autorisasjon
- Erfaring fra kommunehelsetjenesten er en fordel

Personlige egenskaper

- Evne til å arbeide målrettet og selvstendig
- Løsningsorientert, fleksibel og engasjert
- Det legges vekt på gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Generelle betingelser

- Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting.
- Det er pliktig medlemskap i kommunal pensjonskasse med 2%
- Må inneha sertifikat klasse B, samt disponere bil. Individuell avtale vil bli inngått.
- Lønn etter gjeldende tariffavtale, kompetanse og kvalifikasjoner

Tiltredelse : ca.1.september 2017

Søknad sendes

Søknad med CV sendes via vårt elektroniske søknadssystem.

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Kontakter

Navn: Ann-Sofie Næss
Tittel: Ergoterapeut/enhetsleder
E-post: ann.sofie.naess@halden.kommune.no
Mobil: 93244064

Søknadsfrist: 10.08.2017
Se flere stillinger fra denne annonsøren
STARTSIDE  |  
OM OSS  |  
ANNONSERE?  |  
LINKER  |  
KONTAKT OSS
© jobbtotal.no
Startside  |  Spørsmål?  |  Kontakt