Jobbtotal.no
JOBBSØK:
Fritekst:

UKENS PROFILERTE
Se vår annonse i Dagbladet 6.juli

 Følg oss på facebook

Halden kommune
Se flere stillinger fra denne annonsøren

Kommune:Halden
Type jobb:Helse/Sosial/Omsorg
Jobbtittel:Halden kommune - Vernepleier ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter
Søknadsfrist:04.08.2017
Arbeidsgiver:Halden kommune
Stillingsbeskrivelse:

Halden er Norges vakreste by, porten til Europa og Østfolds største kommune. Halden kommune har drøyt 2200 ansatte som hver dag jobber for å gjøre Halden litt bedre på en litt smartere måte enn i går.

Halden kommune leverer tjenester til over 30.000 innbyggere. Vi driver alt fra barnehager og skoler til eldreomsorg. Vi gir deg både vann og vei og kulturopplevelser. Er du så heldig å få jobb i Halden kommune, får du kollegaer innen svært mange yrkesgrupper. Det bidrar til å gi en arbeidsplass med mye kunnskap, varierte oppgaver og gode faglige utviklingsmuligheter.

Halden kommune har mål om å bli Norges mest innovative kommune. Hos oss er det lov å tenke nytt.

Høyteknologisk industri, IKT, forskning, utvikling og innovasjon preger store deler av næringslivet i Halden. Kommunen samarbeider med næringslivet for å videreutvikle arbeidslivet og byen vår i fellesskap.

Medarbeidere i Halden kommune jobber etter verdiene: Åpenhet - tillit - respekt - redelighet.

Vernepleier ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter

Det er ledig to vernepleierstillinger ved Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter. En 100 % fast stilling og en 80 % fast stiling.

Beskrivelse av arbeidssted

Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter består av 6 ulike avdelinger som gir et dagtilbud til mennesker med funksjonsnedsettelser, i hovedsak til psykisk utviklingshemmede. Aktivitetene består av egenproduksjon, butikksalg, industrijobbing, vedarbeid og generell aktivisering/stimulering.

Stillingene er knyttet til avdeling Bra-veien. Mange av brukerne har til dels store bistandsbehov, og flere har et 1:1 tilbud. Aktivitetene her består av hobbyaktiviteter, sansestimulering, bading i basseng, skogsturer, fysisk aktivitet m.m . Flere av brukerne benytter alternativ kommunikasjon.

Nærmeste leder er teamleder på Bra-veien.

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

- Hovedansvar for en bruker, men vil også daglig rullere på andre brukere
- Direkte miljøarbeid knyttet opp mot brukere på avdelingen
- Sørge for fortløpende dokumentasjon
- Koordinere tiltak rundt bruker

Ønskede kvalifikasjoner og utdanning

- Bachelor i vernepleie
- God kjennskap til målrettet miljøarbeid
- Erfaring med brukergruppa
- Erfaring med 1:1 bistand
- Erfaring med alternativ kommunikasjon
- Kjennskap til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kap.9
- Medisinkompetanse

Personlige egenskaper

- Gode samarbeidsevner
- Evne til å arbeide selvstendig og målrettet
- Evne til å jobbe systematisk og strukturert
- Løsningsorientert og engasjert

Det legges vekt på personlig egnethet.

Det er en fordel at søkeren innehar sertifikat.

Generelle betingelser

- Pliktig medlemskap i Halden kommunale pensjonskasse med 2 %
- Lønn etter gjeldende tariffavtale, kompetanse og kvalifikasjoner
- Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

Søknad sendes

Søknad med CV sendes via vårt elektroniske søknadssystem

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Kontakter

Navn: Jeanne Uldal Arvanitis
Tittel: Leder
E-post: jeanne.arvanitis@halden.kommune.no
Mobil: 90040299

Søknadsfrist: 04.08.2017
Se flere stillinger fra denne annonsøren
STARTSIDE  |  
OM OSS  |  
ANNONSERE?  |  
LINKER  |  
KONTAKT OSS
© jobbtotal.no
Startside  |  Spørsmål?  |  Kontakt