Jobbtotal.no
JOBBSØK:
Fritekst:

UKENS PROFILERTE
Se vår annonse i Dagbladet 6.juli

 Følg oss på facebook

Sunndal kommune

Kommune:Sunndal
Type jobb:Rektor/Styrer
Jobbtittel:Sunndal kommune - Rektor ved Sunndal ungdomsskole
Søknadsfrist:11.08.2017
Arbeidsgiver:Sunndal kommune
Stillingsbeskrivelse:

Sunndal kommune ligger på Nordmøre I Møre og Romsdal fylke, og er den største kommunen i fylket i utstrekning, omgitt av to av Norges mest kjente fjellområder, Dovrefjell - Sunndalsfjella Nasjonalpark og Trollheimen. Sunndal kommune har ca. 7200 innbyggere hvorav i overkant av 4000 bor på Sunndalsøra, som også er kommunens administrasjonssentrum. Sunndal kommune er en sterk og god kommune. Kommunen har om lag 800 ansatte, en velordnet økonomi, og gode tilbud innen både offentlig og privat tjenesteyting. Kommunen har et næringsliv med særlig høy kompetanse innenfor metallurgi, akvakultur, elektronikk og datateknologi. Kommunen er også kjent for et yrende kulturliv og gode fritidstilbud.

Rektor ved Sunndal ungdomsskole, ledig fra august 2017

Beskrivelse
Beskrivelse av arbeidsstedet:


Sunndal ungdomsskole ligger i kommunesenteret Sunndalsøra og er kommunens eneste ungdomsskole. Skolen stod ferdig nybygd i 2010 og er samlokalisert med Sunndal Kulturskole og tilknyttet sportshall, svømmehall og renoverte idrettsanlegg.
Sunndal ungdomsskole har ca 270 elever, fordelt på 8.-10. årstrinn og ca 50 ansatte. Undervisningspersonalet er organisert i team knyttet til årstrinn. Skolens ledelse består av rektor og 2 undervisningsinspektører med samlet tid til ledelse på ca 220%.
Skolen har kontormedarbeider i 50% stilling.
Sunndal kommune er organisert i en tjenestemodell hvor grunnskoletjenestens stab består av skolesjef og skolefaglig rådgiver. Rektor rapporterer til skolesjefen, som har overordnet budsjett- og økonomiansvar. Sunndalsskolens ledergruppe består av rektorene ved kommunens 5 barneskoler, rektor ved ungdomsskolen, skolesjef og skolefaglig rådgiver

Kvalifikasjoner:

Minimum 4 år skolefaglig utdanning og ledererfaring samt praksis fra ungdomstrinnet etter endt utdanning. Lederutdanning er ønskelig, men vil ellers bli lagt til rette for.

Personlige egenskaper:

Vi søker etter en leder som
- Er dyktig pådriver for pedagogisk utviklingsarbeid i tråd med Kunnskapsløftet og Sunndalsskolens utviklingsmål.
- Har et tydelig kvalitetsfokus og er fremtidsrettet.
- Er løsningsorientert, tydelig og har gode samarbeidsegenskaper.
- Har god evne til personalledelse og kunnskap om skoleverkets lover og regelverk.
- Er kollektivt orientert, ansvarlig og autonom som leder med god relasjonell kompetanse.
- Har evner til samarbeid med så vel elever og foreldre, som med kollegaer og eksterne samarbeidspartnere.
- Forstår skolens samfunnsmandat, lokalt, regionalt og nasjonalt.

Arbeidsoppgaver:

- Ansvar for utvikling av skolen som lærende organisasjon og gjennomføring av målsettinger for Sunndal ungdomsskole og Sunndalsskolen.
- Lede, fordele og følge opp det pedagogiske og faglige arbeidet til skolens personale.
- Fordele lederoppgaver knyttet til administrasjon, drift og skoleutvikling i skolens ledergruppe.
- Personalansvar og delegert økonomiansvar.
- Delta i samarbeid innad i kommunen og med andre instanser, private og offentlige.

Generelt:

- Kommunen vil benytte seg av referanser og aktuelle søkere blir innkalt til intervju. Attester/vitnemål tas med ved intervju.
- Ved tilsetting skal det leveres gyldig politiattest.
- Lønn etter avtale.
- Arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og regelverk.
- Fast ansettelse i Sunndal kommune skjer med 6 måneders prøvetid.

Søknad:

Vi ber om at søknad sendes via vår rekrutteringsmodul.

Søk
Søknadsfrist 11.08.17
Utlyst 06.07.17
Vår ref 292

Kontakter

Liv Ingrid Horvli
Skolesjef
E-post liv.ingrid.horvli@sunndal.kommune.no
Mobil 99262960
Arbeid 71699090
Søk på stilling


STARTSIDE  |  
OM OSS  |  
ANNONSERE?  |  
LINKER  |  
KONTAKT OSS
© jobbtotal.no
Startside  |  Spørsmål?  |  Kontakt