Jobbtotal.no
JOBBSØK:
Fritekst:

UKENS PROFILERTE
Se vår annonse i Dagbladet 6.juli

 Følg oss på facebook

Bodø kommune

Kommune:Bodø
Type jobb:Kultur/Bibliotek, Ledelse
Jobbtittel:Bodø kommune - Kulturkontoret - seksjonsleder
Søknadsfrist:01.08.2017
Arbeidsgiver:Bodø kommune
Stillingsbeskrivelse:

Bodø ble kåret til Norges mest attraktive by i 2016. Først og fremst fordi vi er svært offensive, gode på samhandling og fordi vi stadig utvikler nye og smarte løsninger. Våre 4000 medarbeidere får det til å skje og utfører det lille ekstra - hver dag!
Aldri har Bodøfolk vært stoltere av byen sin, og aldri har det vært mer spennende å jobbe for Bodø kommune.

Kulturkontoret - seksjonsleder

Beskrivelse

Ved kulturkontoret, seksjon for barn og unge, er det ledig 100 % fast stilling som seksjonsleder med tiltredelse snarest. Stillingen inngår i kultursjefens ledergruppe.

Bodø kommune har et aktivt kulturliv som kjennetegnes av mangfold, bredde og kvalitet. Tilrettelegging og utviklingsmuligheter for frivillige lag og foreninger, med særlig fokus på barn og ungdom er høyt prioritert i kulturkontorets virksomhet. Kulturkontoret bidrar aktivt i kommunens oppvekstarbeid. Kulturkontoret har en sentral rolle i ungdomsrelaterte kulturtiltak ved Stormen bibliotek.

Barne- og ungdomsseksjonen drifter fem fritidssenter for barn og ungdom, herunder Kulturhuset Gimle, Hunstad kultursenter, Tverlandet fritidssenter, Saltstraumen fritidssenter og Misvær ungdomsklubb. Seksjonen leder også arbeidet med FRUKT, Unge Stormen, Bodø ungdomsråd, Ungdommens kulturmønstring, Rådhusmøtet, øveceller, Kulturkortet og Ungdomma.no.

Seksjonens mål er å skape trygge, spennende, fleksible kulturmøteplasser, der barn og unge får oppleve, mestre og utfolde seg ut fra egne forutsetninger og behov. Ungdomsmedvirkning er grunnmuren i vårt arbeid. Arbeidet er forankret i kommunens planverk gjennom kulturstrategisk plan, oppvekstplan og samfunnsplan. Fritidstilbudet er primært for ungdom mellom 13 - 18 år, men også små og store i andre aldersgrupper er en del av målgruppen. Mer info om seksjonens arbeid finner du på www.ungdomma.no.

Arbeidsoppgaver

- Sikre god kvalitet i seksjonens kulturtilbud og medvirkningsarbeid for barn og unge.
- Lede og gjennomføre ulike typer prosjekter og nå fastsatte mål.
- Ivareta personal- og økonomiansvar for seksjonen.
- Ivareta saksbehandling og utredningsarbeid.
- Følge opp samt utarbeide planverk/utviklingsprosjekter for barn- og ungdomsarbeid.
- Tett kontakt, oppfølging og dialog med frivillige lag og foreningsliv/organisasjoner, lokalt, regionalt og sentralt.

Sammen med seksjonens stab vil du være sentral i utviklingen av kommunens kulturtilbud for ungdom.
Vi tilbyr en arbeidsplass med spennende utfordringer, varierte oppgaver og et sterkt fagmiljø.

Kvalifikasjoner

- Høyere utdannelse, minimum 3-årig høgskoleutdanning innenfor barn og unge, samfunnsfag, kulturfag, ledelse og/eller tilsvarende relevant utdanning.
- Erfaring innen personalledelse, økonomistyring og administrasjon.
- God arbeidskapasitet og faglig engasjement.
- Erfaring fra prosjektledelse, herunder også søke/rapportere eksterne midler.
- Erfaring og kjennskap til kulturfaglig barne- og ungdomsarbeid, fortrinnsvis med fokus på medvirkning.
- Kunnskap om databehandling og evne til å sette seg inn i kommunens saksbehandlersystem.
- Evne til å arbeide strukturert og målrettet.
- God skriftlig og muntlig formuleringsevne.

Annet

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og personlig egnethet vil inngå i vurderingen.

Lønn etter avtale.

Søkere må benytte elektronisk søknadsskjema.

Vi oppfordrer kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn.

For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder. Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort, selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere.

Søk
Søknadsfrist 01.08.17
Utlyst 07.07.17
Vår ref 2251/2017-MJ

Kontakter

Arne Vinje
Kultursjef
E-post Arne.Vinje@bodo.kommune.no
Mobil +47 481 00 262
Søk på stilling


STARTSIDE  |  
OM OSS  |  
ANNONSERE?  |  
LINKER  |  
KONTAKT OSS
© jobbtotal.no
Startside  |  Spørsmål?  |  Kontakt