Jobbtotal.no
JOBBSØK:
Fritekst:

UKENS PROFILERTE
Se vår annonse i Dagbladet 6.juli

 Følg oss på facebook

Frøya kommune

Kommune:Frøya
Type jobb:Ingeniør/Sivilingeniør, Rådgiver/Konsulent, Forvaltning
Jobbtittel:Frøya kommune - Rådgiver i planarbeid
Søknadsfrist:06.08.2017
Arbeidsgiver:Frøya kommune
Stillingsbeskrivelse:

Øyriket mot storhavet

Frøya kommune er en øykommune i Sør-Trøndelag og har ca. 4500 innbyggere. Frøya har full barnehagedekning, et godt utbygd utdanningstilbud med videregående skole, et bredt og aktivt idretts- og kulturliv og et svært fremgangsrikt næringsliv. Frøya har forbindelse til fastlandet med to undersjøiske tunneler. Kjøretid til Trondheim er ca. 2 ½ time.

Rådgiver i planarbeid

1 års vikariat i 100 % stilling.

Vil du gjøre noe spennende det neste året, i en utfordrende jobb, for en kommune som opplever stor vekst? Frøya kommune med sine 5400 holmer og skjær gir en unik mulighet for å bo tett på naturen med fantastiske opplevelser, både sommer og vinter.

Frøya kommune søker en erfaren rådgiver/saksbehandler innenfor planarbeid, som skal være med å utforme morgendagens Frøya i samspill med utbyggere og næringsliv. Hovedoppgaver vil i stor grad være knyttet til saksbehandling og prosjektledelse for reguleringsplaner og arealplaner.

Som en av landets største oppdrettskommuner med 4950 innbyggere, sysselsettes mange i oppdrettsnæringen; i et inkluderende og levende lokalsamfunn med et kulturelt mangfold bestående av mer enn 20 nasjonaliteter. Øya byr på et spennende kulturliv, - vill, uberørt natur med unike fiskevær og trivelige folk. Sistranda er kommunesenter med kommuneadministrasjon, Helhetlig idrettspark og butikksentre.

Vi har et trygt, inkluderende og varmt oppvekstmiljø med full barnehagedekning og videregående skole.

Forvaltningsavdelingen

Stillingen ligger til Forvaltningsavdelingen som har 9 ansatte med avdelingsleder som rapporterer til teknisk sjef. Daglige oppgaver i avdelingen er knyttet til forvaltning innenfor fagområdene plan, bygg, kart, oppmåling, landbruk og miljø.

Arbeidsoppgaver

- Initiere og lede planprosesser
- Saksbehandling
- I enkelte tilfeller saksbehandle dispensasjonssaker.
- I enkelte tilfeller saksbehandle klagesaker.
- Delta i møter med næringslivet.
- Delta i folkemøter i forbindelse med planprosesser.
- Bidra til utvikling av rutiner for effektiv saksbehandling i samsvar med god forvaltningsskikk.
- Motivere til positiv organisasjonskultur i hele organisasjonen.

Ønsket kompetanse og egenskaper:

- Relevant høyere utdanning. Realkompetanse og tilleggsutdanning vil bli vurdert og vektlagt.
- Lang og bred erfaring innenfor saksbehandling av plan og byggesaker.
- Initiativrik og engasjert i møte med publikum og næringsliv

Vi tilbyr:

- En spennende, krevende og utviklende jobb i et fagmiljø med høy kompetanse og store utfordringer.
- Et godt, trygt og inkluderende arbeidsmiljø.
- Et nettverk for faglig og sosial kontakt.
- 1-årig vikariat i 100 % stilling. Stillingen innplasseres som rådgiver
- Frøya kommune kan bidra med konkurransedyktig lønn i en kommune med godt omdømme.

For nærmere informasjon om stillingen, ta kontakt med avdelingsleder Sondre Bakke, tlf 994 64 646 eller teknisk sjef Jomar Finseth, tlf 950 67 989.

[ Søk på stillingen ]

Søknadsfrist: 06.08.2017.
STARTSIDE  |  
OM OSS  |  
ANNONSERE?  |  
LINKER  |  
KONTAKT OSS
© jobbtotal.no
Startside  |  Spørsmål?  |  Kontakt