Jobbtotal.no
JOBBSØK:
Fritekst:

UKENS PROFILERTE
Se vår annonse i Dagbladet 6.juli

 Følg oss på facebook

Skjervøy kommune
Se flere stillinger fra denne annonsøren

Kommune:Skjervøy
Type jobb:Psykolog
Jobbtittel:Skjervøy kommune - Kommunepsykolog
Søknadsfrist:07.08.2017
Arbeidsgiver:Skjervøy kommune
Stillingsbeskrivelse:

Ledig stilling: kommunepsykolog

Skjervøy kommune er med ca.3000 innbyggere en øykommune i Nord-Troms med spennende turterreng og gode muligheter for fiske og friluftsliv. Kommunesenteret Skjervøy med ca 2.500 innbyggere er en kystby med framtidsretta sjømatindustri og allsidig handelsvirksomhet. Tettstedet har avgiftsfri fastlandsforbindelse via undersjøisk tunnel, daglig hurtigruteanløp, hurtigbåt til Tromsø flere ganger pr. uke og småflyplass i nabokommunen.

Kommunen har gode oppvekstvilkår for barn og unge med kulturskole, kulturhus, idretts- og svømmehall, skøytebane, kunstgressbane og videregående skole. Kommunen har også godt utbygde helse- og omsorgstjenester.

Skjervøy kommune er en del av virkemiddelsonen for Nord-Troms og Finnmark. Dette innebærer blant anna skattemessige fordeler og nedskriving av studielån med opptil 25 000 pr år.

Helse- og omsorgsetaten har under forutsetning av tilskuddsmidler og politisk godkjenning ledig 100% stilling som kommunepsykolog

Tiltredelse etter nærmere avtale.

Stillingen forankres i helse-omsorgstjenesten med plassering på helsestasjonen. Det vil bli lagt stor vekt på tverrfaglig og tverretatlig samarbeid; å være en del av kommunens forebyggende helseteam og ha samarbeid med Rus- og psykiatritjenesten.

Målgrupper vil være risikoutsatte barn, unge og deres familier, barn og unge med behov for oppfølging og for bedre gjennomføring av skole og opplæring.

Arbeidsoppgaver:

- Gi råd og veiledning til kommunens tjenester og tjenesteytere
- Drifte lavterskeltilbud til barn, unge og deres familier: utredning, behandling og individuelle samtaler «Tidlig hjelp er god hjelp – ikke vent og se»
- Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid i etablerte fora på system- og individnivå med fokus på forebygging, oppfølging, tidlig innsats og helhetstenking.
- Samarbeid innenfor skolehelsetjenesten og Helsestasjon for Ungdom
- Oppfølging av handlingsplan mot vold i nære relasjoner og Handlingsplan mot fattigdom
- Psykologstillingen er ny - det vil være rom for å være med og forme innholdet i stillingen.

Krav til kompetanse:

- Offentlig godkjent psykolog
- Relevant jobberfaring er ønskelig
- Krav om gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig

Vi tilbyr:

- Lønn etter avtale
- Tilrettelegging for spesialisering
- Godt etablerte rutiner for og retningslinjer for tverrfaglig samarbeid både på individ- og systemnivå i forhold til målgruppene.
- Veiledning

Flyttegodtgjøring etter eget reglement for fast ansatte.

Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig.

Politiattest kreves før tilsetting.

Kontaktperson: Helse- og omsorgssjef Tommy Hansen tlf. 77775550

Søknad med oppdaterte arbeidsbevis, godkjente kopier av attester og vitnemål og opplysninger om referanser sendes helse- og omsorgssjefen, postboks 145G, 9189 Skjervøy eller helseogomsorg@skjervoy.kommune.no

Søknadsfrist 7.august 2017
Se flere stillinger fra denne annonsøren
STARTSIDE  |  
OM OSS  |  
ANNONSERE?  |  
LINKER  |  
KONTAKT OSS
© jobbtotal.no
Startside  |  Spørsmål?  |  Kontakt