Jobbtotal.no
JOBBSØK:
Fritekst:

UKENS PROFILERTE
Se vår annonse i Dagbladet 6.juli

 Følg oss på facebook

Skjervøy kommune
Se flere stillinger fra denne annonsøren

Kommune:Skjervøy
Type jobb:Helse/Sosial/Omsorg
Jobbtittel:Skjervøy kommune - Stilling ledig: Rus- og psykitritjenesten
Søknadsfrist:07.08.2017
Arbeidsgiver:Skjervøy kommune
Stillingsbeskrivelse:

Stilling ledig: Rus- og psykitritjenesten

Skjervøy kommune er med ca.3000 innbyggere en øykommune i Nord-Troms med spennende turterreng og gode muligheter for fiske og friluftsliv. Kommunesenteret Skjervøy med ca 2.500 innbyggere er en kystby med framtidsretta sjømatindustri og allsidig handelsvirksomhet. Tettstedet har avgiftsfri fastlandsforbindelse via undersjøisk tunnel, daglig hurtigruteanløp, hurtigbåt til Tromsø flere ganger pr. uke og småflyplass i nabokommunen.

Kommunen har gode oppvekstvilkår for barn og unge med kulturskole, kulturhus, idretts- og svømmehall, skøytebane, kunstgressbane og videregående skole. Kommunen har også godt utbygde helse- og omsorgstjenester.

Skjervøy kommune er en del av virkemiddelsonen for Nord-Troms og Finnmark. Dette innebærer blant anna skattemessige fordeler og nedskriving av studielån med opptil 25 000 pr år.


Skjervøy kommune, helse- og omsorgsetaten, har følgende stillinger ledig:

- 100% fast stilling for høyskoleutdannet personell i rus- og psykiatritjenesten med tiltredelse 01.10.2017.

- 100% vikariat for høyskoleutdannet personell i rus- og psykiatritjenesten fra 25.09.17 - 30.01.18 med mulighet for fast tilsetting.

Stillingene medfører turnusarbeid med arbeid hver 3. helg.

Vi ønsker at du:

- Er sosionom, vernepleier eller sykepleier, eventuelt har annen relevant helse-/sosialfaglig utdanning på universitets-/høgskolenivå
- Har videreutdanning rus og psykiatri

Arbeidsoppgaver vil bl.a. være:

- Oppfølging av pasienter innskrevet i tjenesten i forhold til psykiske lidelser eller rusrelaterte problemer. Denne oppfølging i forhold til samtaler, helsehjelp og hjemmebesøk.
- Rutinemessige rapporteringer og dokumentasjon
- Ta IPLOS eller annen nødvendige registreringer i fagprogrammer.
- Ta kontakt med lege eller spesialisthelsetjenesten i situasjoner der dette er nødvendig.
- Dokumentasjon i fagprogrammet Profil.
- Medisinadministrasjon i forhold til ukesdosetter, kontroll, resepter eller gi og utlevering av medisiner til pasienter.
- Medlem i psykososialt team og psykiatriteamet.
- Ha kontakt med NAV eller Asvo hvor dette er viktig for pasienter. Individuell plan og oppfølging av dem.
- Følge opp studenter når virksomheten har dette.

Arbeidsoppgavenes art krever en person som kan vise til:

- Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper.
- Evne til å jobbe selvstendig og ta initiativ
- Fleksibilitet, stabilitet og godt humør
- Systematisk og ryddig arbeidsform

Ved tilsetting vil det bli lagt vekt på personlig egnethet. Aktuelle søkere kan bli innkalt til intervju.
Tilsatte kan ytes flyttegodtgjøring mot bindingstid.
Kommunen kan være behjelpelig med bolig.

Helse- og omsorgsetaten trenger positive, løsningsorienterte og engasjerte medarbeidere.
Vi kan tilby en variert arbeidsdag med allsidige utfordringer.

Politiattest kreves før tilsetting.

Nærmere opplysninger om stillinga fås ved henvendelse til virksomhetsleder rus- og psykiatritjenesten Knut Kvernvold tlf. 77775563, eller helse- og omsorgssjef Tommy Hansen, tlf. 77775550

Søknad med oppdatert arbeidsbevis, godkjente kopier av attester og vitnemål og opplysninger om referanser sendes helseogomsorg@skjervoy.kommune.no eller til: Skjervøy kommune, helse- og omsorgssjefen, boks 145 G, 9189 Skjervøy

Søknadsfrist er 7. august 2017.
Se flere stillinger fra denne annonsøren
STARTSIDE  |  
OM OSS  |  
ANNONSERE?  |  
LINKER  |  
KONTAKT OSS
© jobbtotal.no
Startside  |  Spørsmål?  |  Kontakt