Jobbtotal.no
JOBBSØK:
Fritekst:

UKENS PROFILERTE
Se vår annonse i Dagbladet 6.juli

 Følg oss på facebook

Dyrøy kommune
Se flere stillinger fra denne annonsøren

Kommune:Dyrøy
Type jobb:Adm./Økonomi/Juss, Ledelse, Nærings-/Samfunnsutvikling
Jobbtittel:Dyrøy kommune - Kommunalsjef samfunnsutvikling og infrastruktur 100% stilling
Søknadsfrist:18.08.2017
Arbeidsgiver:Dyrøy kommune
Stillingsbeskrivelse:

Kommunalsjef samfunnsutvikling og infrastruktur 100% stilling

Ser du muligheter for samfunnsutvikling som andre sjelden ser?

Dyrøy kommune skal være en attraktiv kommune som tilrettelegger for bosetting og næringsutvikling. Vår plassering «midt i leia» i Midt-Troms gir gode muligheter for samhandling i et større område. Kommunen har i dag ca. 1150 innbyggere og er en del av en stor region med 30 000 innbyggere i en times omkrets.

Det er gode oppvekstsvilkår i Dyrøy med en flott barnehage, skole med stor lærertetthet og unike uterom, vann i bassenget og en fantastisk idrettshall. I lokalsamfunnet vårt har vi mange møteplasser og stor frivillig aktivitet i lag og foreninger. Vi satser på gode kultur- og fritidstilbud for å øke livskvaliteten og styrke folkehelsa.

Vi er en liten kommune med store ambisjoner!

Ser du muligheter for samfunnsutvikling som andre sjelden ser? Vil du være med å styrke og ruste et levende lokalsamfunn for framtida? Da er arbeid i Dyrøy kommune et godt valg for deg!

Vi fokuserer på å levere god kvalitet på våre tjenester til våre 1138 innbyggere. Våre være begreper er FIN; Faglig dyktig – Imøtekommende og – Nyskapende! Dyrøy kommune ønsker å bidra til at lokalsamfunnet og næringslivet kan utnytte muligheter og ressurser i kommunen og regionen på beste måte. Kommunen vil være et naturlig kontaktpunkt og tilrettelegger for utvikling både av nytt og eksisterende næringsliv, land og havbruk, samt satsning på reiseliv og kultur.

Vi har nylig fått status som omstillingskommune og dette innebærer nye spennende prosesser og nye arenaer for samarbeid. Kommunen har et kommunalt foretak som bistår kommunen; Nordavind Utvikling KF arbeider for et livskraftige lokalsamfunn med fokus på kompetanse- og næringsutvikling. Her arrangeres Dyrøyseminaret hvert annet år som er en nasjonal arena for lokalsamfunnsutvikling.

Kommunen har vært igjennom en drifts og organisasjonsgjennomgang og vi går i 2018 fra å være organisert med 2 nivå; rådmann og enhetsledere til å innføre 3 kommunalsjefer for områdene: oppvekst og kompetanse, helse og omsorg, samt samfunnsutvikling og infrastruktur.

Stillingen inngår i rådmannens strategiske ledergruppe. Kommunalsjefen for samfunnsutvikling og infrastruktur er en del av rådmannens strategiske ledergruppe.

Hovedansvarsområde

Kommunalsjefen har personal, det faglige og økonomiske ansvar innenfor sitt område. Vårt fokus i organisasjonen er å være en helsefremmede arbeidsplass med høyt nærvær.

Vi søker en kommunalsjef som er en engasjert og kontaktskapende leder til oppgaver innen samfunns, plan- og næringsutvikling hvor; teknisk – næring – land/hav/skogbruk, kultur, samt drift av kulturkontoret, folkehelse og Frivillighet inngår med tilleggsoppgaver innen beredskap.

Vi søker en kommunalsjef som er god på og er opptatt av «grenseløs» samhandling, som er nytenkende og evner å se helhetlige løsninger. Du må kunne lede og videreutvikle et komplekst ansvarsområde innenfor sektorens rammer og som bidrar til god tjenesteutvikling.

Øvrige ansvarsområde for stillingen:

- Du vil måtte tenke helhetlig og gjennomføre prosesser med involvering og samspill internt i organisasjonen, med innbyggere, næringsliv og ev. andre aktører.
- Videreutvikle og samordne etaten, samt bidra til forbedring, forenkling og innovasjon.
- Bidra til god samhandling og samordning internt og eksternt.
- Bidra til å bygge omdømme og gode relasjoner.
- Være ansvarlig for god saksbehandling og oppfølging av politiske vedtak.

Kvalifikasjonskrav:

- Relevant høyere utdanning fra høyskole eller universitet
- Ledererfaring fra offentlig virksomhet
- God muntlig og skriftlig kommunikasjons- og framstillingsevne på norsk.

Ønskede kvalifikasjoner:

- Praktisk erfaring fra kommuneplanlegging, planprosesser og saksbehandling, samt ledet prosjektarbeid. Annen relevant erfaring kan også vurderes.
- Kunnskap om næring og omstillingsarbeid.

Ønskede egenskaper

- God samfunnsforståelse, selvstendighet, faglig trygghet herunder kjennskap til aktuelt lovverk
- Det vil bli lagt avgjørende vekt på personlige egenskaper, herunder eve til samarbeid og ikke minst skape gode arbeidsmiljøer, motivere og veilede dine medarbeidere.
- Du skal være en tydelig og synlig leder, initiativrik.
- Du har et helhetsperspektiv og bidrar til tverrfaglig samhandling.
- Du er samarbeidsorientert, kan bygge nettverk og trives i en utadrettet rolle.
- Du er analytisk, kan arbeide strategisk og langsiktig.

Vi kan tilby

En unik mulighet til å være med utvikle kommunen i en spennende region som satser!

Lønn etter avtale. Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler. Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til rådmann Erla Sverdrup på tlf. 90 69 51 06.

[ Søk elektronisk her ]

Søk elektronisk via vår nettside www.dyroy.kommune.no

Navn på søkere kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista. Det vil bli foretatt intervju av søkere. Kopi av vitnemål/attester må leveres ved innkalling til intervju.

Søknadsfrist 18.08.17.
Se flere stillinger fra denne annonsøren
STARTSIDE  |  
OM OSS  |  
ANNONSERE?  |  
LINKER  |  
KONTAKT OSS
© jobbtotal.no
Startside  |  Spørsmål?  |  Kontakt