31/08/2017

Allmennlærer Nordskogen skole, 100 % fast stilling

 • Båtsfjord kommune
 • Båtsfjord, Norge
Undervisning - Pedagogikk

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 30.09.2017

Nordskogen skole er en 1-4 skole med ca 20 ansatte og 80 elever. Skolen har sfo-ordning. Ansatte og elever arbeider ut fra prinsippene i vurdering for læring. Vi driver også med utviklingsarbeid i sosial kompetanse og lese/skriveopplæring. Skoler og barnehager i Båtsfjord kommune får faglig og økonomisk støtte gjennom Utdanningsdirektoratet som språkkommune til 31.12.2018.

Vi har nå ledige 100 % fast stilling som allmennlærer ved Nordskogen skole, med oppstart 01.01.18.

Vi ønsker:

 • Lærer som er positiv, fleksibel og åpen for nytenkning
 • Lærer som tar ansvar og er faglig engasjerte
 • Lærer med utdanning/erfaring med klasseledelse
 • Lærer med utdanning/erfaring med vurdering for læring
 • Lærer med utdanning/erfaring i lese og skriveopplæring (begynneropplæring 1-4 klasse)
 • Lærer med norsk eller matematikk i fagkretsen

Vi kan tilby:

 • Gode kollegaer med et faglig fokus
 • Gunstige ordninger med 10 % nedskriving av studielån og redusert skatt i Finnmark
 • Avlønning ihht. HTA og ansiennitet, som gir nyutdannede 10 års lønnsansenitet i startlønn, med tillegg for relevant videreutdanning.

Utenlandske søkere må beherske norsk språk og ha godkjenning i henhold til krav fra utdanningsdirektoratet. Det er ønskelig at det oppgis minst to referanser i søknaden.

Før tiltredelse må gyldig politiattest ihht.§10-9 i opplæringsloven fremlegges, prøvetid 6 mnd. For øvrig skjer ansettelsen på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglementer.

Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om og ikke bli oppført på søkerlisten.

For ytterligere opplysninger: Kontakt rektor May Bente Eriksen, mail may.bente.eriksen@batsfjord.kommune.no, tlf 951 56460.

Søknad sendes elektronisk via link på denne siden.

Ansettelsesform

Fast

Søk nå