01/09/2017

Førstekonsulent, Studieavdelingen

  • Nord universitet
  • Mo i Rana, Norge
Høgskole - Universitet

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 20.09.2017

Ved fellesadministrasjonen studiested Mo i Rana er det ledig en 100 % stilling som førstekonsulent. Stillingen er midlertidig for et år med mulighet for fast ansettelse 

Førstekonsulent

Nord universitet 

Nord universitet tilbyr utdanninger på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Det tas årlig opp studenter til mer enn 180 studier innenfor både profesjonsutdanning og teoretiske disiplinfag. Nord universitet har rundt 1200 ansatte og 12 000 studenter fordelt på studiestedene Vesterålen, Bodø, Mo i Rana, Sandnessjøen, Nesna, Namsos, Steinkjer, Levanger og Stjørdal. Med nærhet til samfunns- og arbeidsliv skal Nord universitet bidra til å løse regionale, nasjonale og globale utfordringer. 

Nord universitet Mo i Rana er lokalisert i studiested Helgeland og har for tiden ca. 650 studenter. Ved fellesadministrasjonen her er det i dag 4 ansatte i tillegg til ca. 36 ansatte tilknyttet forskning og undervisning. 

Om stillingen 

Ved fellesadministrasjonen studiested Mo i Rana er det ledig en 

100 % stilling som førstekonsulent. Stillingen er midlertidig for et år med mulighet for fast ansettelse 

Fellesadministrasjonen Mo i Rana er organisert under Studieavdelingen i universitetets fellesadministrasjon. Enheten ledes av studiestedsleder som rapporterer til studiedirektør. 

Arbeidet er underlagt reguleringer fra bl.a. forskrift om opptak til høyere utdanning, Universitetets egne forskrifter og særkrav for opptak. 

Sentrale arbeidsoppgaver for stillingen vil være: 

- Studieadministrasjon 
- Timeplanlegging og romreservasjon. 
- Administrative support til studenter og ansatte. 
- Eksamensavvikling 
- Andre driftsoppgaver i enheten knyttet til IKT, drift av lokaler og merkantile tjenester. 

Kvalifikasjoner 

- Relevant utdanning minimum på bachelornivå. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet. 
- Kunnskap og erfaring med administrasjon tilknyttet høyere utdanning vektlegges, men bred generell erfaring fra administrasjonsarbeid eller merkantilt arbeid kan kompensere for dette. 
- Erfaring fra Universitet og høgskole sektoren generelt er en fordel. 
- Beherske norsk og engelsk både skriftlig og muntlig. 

Personlige egenskaper 

Vi ønsker oss en medarbeider som liker å jobbe med mennesker, liker å jobbe i team, og som har klar forståelse for funksjonen til administrasjonen ved en stor statlig institusjon. 

Du må trives i en omskiftelig hverdag, og være dynamisk og åpen for forskjellige arbeidsoppgaver. 

Skriftlig og muntlig kommunikasjon med flere aktører både internt og eksternt er en viktig del av jobben. I dette kreves også at du behersker norsk skriftlig godt, og er bekvem med engelsk som arbeidsspråk når det er påkrevd. 

Høyt arbeidspress i perioder, og krav til løsningsorientert og effektiv tilnærming til arbeidsoppgavene er også noe du må håndtere. 

For alle våre medarbeidere har vi forventing til kvalitet i alle ledd, og nøyaktighet og etterrettelighet er viktig i vårt arbeid. 

Lønns- og arbeidsvilkår 

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1408, Førstekonsulent. Lønn fra 400 100 451 300 per år. 

Ved særskilt kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales. 

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse 

- God låne-forsikrings og pensjonsordning i Statens pensjonskasse. 
- Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø 
- En arbeidsplass i stadig utvikling 
- Fleksibel arbeidstid 
- Aktivt bedriftsidrettslag 

Generell informasjon 

Den som tilsettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet. 

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. 

Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale til Hovedavtalen i Staten 

Kontakt 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til: 

Studiestedsleder Kjell Jacobsen på tlf. 751 29739 / kjell.jacobsen@nord.no 
Førstekonsulent Irene Bursvik på telefon 751 29725 / irene.bursvik@nord.no 

Søknad 

Søknad, Cv, attester og vitnemål sendes elektronisk innen 20.september 2017. 

All dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden 

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen. 

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring. 

Søknadsfrist: 20.09.2017 
Ref.nr. 30071928

Ansettelsesform

Engasjement

Søk nå