01/09/2017

Avdelingsleder - Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse

 • Lier kommune
 • Lier, Norge
Helse - Sosial - Omsorg Ledelse

Stillingsbeskrivelse

lierkommune_top.jpg

SØKNADSFRIST: 24.09.2017

"Et godt sted å være, et godt sted å bo." 
Virksomhet for voksne med funksjonsnedsettelse i Lier kommune består av 9 boligenheter, Bratromveien 3 og 5, Tranbylia, Lierstranda bofellesskap, Eikeliveien 7, 9, 11 og Saueveien 50. Her bor det i dag beboere i alderen 19 til 86 år, med ulike funksjonshemninger, psykisk utviklingshemming, autisme og sammensatte utfordringer. I tillegg har virksomheten ansvar for noen av kommunens BPA ordninger. 
  Formålet med vårt arbeid er å ivareta den enkelte beboers behov, samtidig som vi ønsker å berike deres liv. Vi følger dem i deres hverdag og sørger for at dagene deres er tilrettelagt både i forhold til jobb og fritidsaktiviteter, i og utenfor boligen. 
  Personalgruppa består i dag av totalt ca. 300 personer i ulike aldere, hvorav flere har lang erfaring med forskjellige typer omsorgsarbeid. Fagpersonalet har forskjellige kompetanseområder som sikrer en god tverrfaglighet. Vi har også en gruppe med assistenter som gjennom stort engasjement og erfaring bidrar til en sunn og utfyllende personalstab. Vi er også i ferd med å planlegge for fremtiden, og vi planlegger to nye avdelinger i løpet av 2018. En av disse er en enhet med 8 leiligheter der vi ønsker å utvikle et sterkt fagmiljø knyttet opp mot beboere som har stort behov for tjenester. Den andre avdelingen skal driftes i nært samarbeid med Virksomhet for barn og unge med funksjonsnedsettelse, og skal være et tilbud til våre unge voksne i overgangen fra foreldrehjemmet til egen bolig. 

Vi har nå endret på vår organisasjonsstruktur, og våre boliger på Tranby skal nå slås sammen til en avdeling, med en avdelingsleder. Avdelingen vil bestå av boligene i Bratromveien 3 og 5, med totalt 12 beboere, og Tranbylia bofellesskap med 6 beboere. Boligene ligger i umiddelbar nærhet til hverandre, og har tilsammen ca 40 årsverk.

Arbeidsoppgaver

 • Avdelingsleder har personalansvar for de ansatte i boligene, som består av assistenter, fagarbeidere og vernepleiere/ sykepleiere. Vi har også noen ansatte med annen høyskoleutdanning. Avdelingsleder har ansvar for den daglige driften i egen avdeling, og er en pådriver i utviklings- og endringsprosesser.
 • Avdelingsleder skal være en tydelig leder som står støtt i utfordringer, men som samtidig legger til rette for medvirkning og et godt samarbeidsklima.
 • Avdelingsleder skal samarbeide tett med fag-koordinator slik at våre beboere får tjenester av faglig høy kvalitet. Avdelingsleder skal sammen med fag-koordinator og medarbeiderne sørge for at man etablerer og videreutvikler rutiner og systemer for kontinuerlig kvalitetsforbedring av tjenestene våre.Sammen med fag-koordinator og virksomhetsleder skal avdelingsleder legge premissene for gode turnusordninger.
 • Vi er iferd med å innføre avdelingsvise budsjetter, og avdelingsleder vil ha økonomiansvar i egen avdeling. Avdelingsleder rapporterer til virksomhetsleder.
 • Avdelingsleder blir en del av virksomhetsleders ledergruppe, som har et tett samarbeid på tvers av avdelingene.

Kvalifikasjoner

 • Minimum 3- årig høgskole innenfor helse- og/ eller sosial fag, som f. eks sykepleier eller vernepleier
 • Lederutdanning eller erfaring som leder på tilsvarende nivå
 • Gjerne klinsisk erfaring fra fagfeltet.
 • Førerkort klasse B er en fordel

Utdanningsretning

 • Ledelsesfag
 • Medisin/Helse/Sosialfag

Utdanningsnivå

 • Høyskole/Universitet, Diplom/Bachelorgrad

Personlige egenskaper

 • Engasjert, selvstendig og trygg.
 • Evne og vilje til gjennomføring og til å være tydelig
 • Strukturert
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner
 • Må kunne motivere og inspirere medarbeiderne
 • Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende jobb i en virksomhet i utvikling.
 • Hyggelige og engasjerte medarbeidere i avdelingen og i ledergruppen
 • En ledergruppe med fokus på ledelse og lederutvikling
 • Opplæringsprogram for nyansatte ledere
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger med rabattordning på ansatthytte og treningssenter

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontaktinfo:

Hilde Stenerud - Virksomhetsleder - 92 84 12 53

Ansettelsesform

Fast

Søk nå