04/09/2017

Prosjektutvikler byggeprosjekt - utviklings- og brukerprosesser

 • Sør-Trøndelag fylkeskommune
 • Trondheim, Norge
Bygg og anlegg Ingeniør - Sivilingeniør Ledelse

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 22.09.2017

Sør-Trøndelag fylkeskommune vil fra 1.1.2018 inngå i Trøndelag Fylkeskommune med samlet ca 5000 ansatte. Arbeidsområdene til den nye fylkeskommunen er opplæring , tannhelse, regional utvikling, kultur, næringsutvikling, kollektivtrafikk og samferdsel. Fylkeskommunen er politisk styrt gjennom fylkestinget og de utvalg dette oppnevner. 

Seksjon Eiendom i Trøndelag Fylkeskommune vil forvalte en eiendomsmasse på ca. 500 000 kvm. Eiendommene består i hovedsak av 33 videregående skoler hvorav 8 i Trondheim. I tillegg kommer tannklinikker, utleiebygg- administrasjonsbygg samt infrastruktur for kollektivtrafikk. Seksjonen vil ha 60 tilsatte med ansvar for eiendomsutvikling og -forvaltning, prosjektutvikling og -ledelse samt drift og vedlikehold.  Vi er i gang med et omfattende utbyggingsprogram innen videregående skoler og anlegg for kollektivtrafikken. I tillegg vil deler av eksisterende bygningsmasse oppgraderes løpende med fokus på energi- og miljøbruk.

For ytterligere info besøk våre hjemmesider: www.stfk.no eller www.trondelagfylke.no

PROSJEKTUTVIKLER: 

Økning i antall byggeprosjekter krever styrking av kapasitet og kompetanse knyttet til prosjektutvikling og prosessledelse med ansvar for involvering av interne og eksterne aktører. Prosjekter vil i hovedsak være knyttet til formålsbygg for videregående opplæring, men kan også omfatte anlegg for kollektivtrafikk. 

Prosjektutvikler ivaretar rollen med utforming av konsept og innhold i byggeprosjekt, i samsvar med fastsatte rammer og ambisjoner, frem til vedtak om gjennomføring. Utviklingen skjer i nært samarbeid med brukere og interne/eksterne fagmiljø 

Fast arbeidssted kan være både i Trondheim og Steinkjer og stillingen vil bli overført til nye Trøndelag Fylkeskommune

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektutvikling med fokus på konsept og gjennomføringsmodell
 • Prosessledelse med oppgaver innen organisering og koordinering av brukerprosesser
 • Ansvar for utforming av rom- og funksjonsprogram

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning - arkitektur, bygg, pedagogikk, økonomi, prosess, samfunnsfag
 • Særlig relevant yrkeskompetanse kan erstatte krav til formell kompetanse
 • Følgende erfaring er en fordel:
 • - Prosjekt- og prosessledelse
 • - Endrings- og utviklingsprosesser
 • Ellers er det ønskelig at prosjektutvikler har kjennskap til:
 • - studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående opplæring
 • - anlegg for infrastruktur kollektivtrafikk
 • - bruk av digitale hjelpemidler

Utdanningsretning

 • Pedagogiske fag
 • Bygg og anlegg
 • Samfunnsfag
 • Arkitekt

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, 3-årig Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper

 • Utviklingsorientert
 • Målrettet
 • Samarbeidsorientert
 • Strukturert
 • Analytisk
 • Selvstendig
 • Relasjonsbygger

Vi tilbyr

 • Utviklende arbeidsoppgaver i et miljø med høy faglig kompetanse og tverrfaglighet.
 • I tillegg opplyser vi om at fylkeskommunen har som målsetning å ha en balansert alders- og kjønnssammensetning og flere medarbeidere med etnisk minoritetsbakgrunn. Lønns- og arbeidsvilkår er i samsvar med lov, reglement og avtaler. For den som tilsettes i videregående skole kreves fremlagt politiattest. For øvrig oppfordres fast ansatte som er ferdig attført, overtallige eller som ønsker større stillingsprosent, å søke aktuelle stillinger

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontaktinfo:

Rune Venås - Bygge- og eiendomssjef - (+47) 90783473
Roger Nordahl - Prosjektsjef - (+47) 948 57 400 - roger.nordahl@stfk.no Ansettelsesform

Fast, Prosjekt

Søk nå