06/09/2017

Forvaltningsrevisor

  • Kommunerevisjon IKS
Administrasjon - Økonomi

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 02.10.2017

Kommunerevisjon IKS eies av 12 kommuner i Hallingdal og Valdres.

Forvaltningsrevisor

Vi søker forvaltningsrevisor i 100% stilling. Forvaltningsrevisjon er en spennende oppgave med vurdering av kommuners økonomi, produktivitet og måloppnåelser, herunder om regelverk etterleves og om styringsverktøyene er hensiktsmessige. 

Vi søker en engasjert person, fortrinnsvis med erfaring fra prosjekt- og utredningsarbeid, samt utdanning på masternivå innen økonomi, juridisk, samfunnsvitenskap eller annen relevant fagområdet. 

Personlige egenskaper og arbeidserfaring vil bli vektlagt. 

Ordnede arbeidsforhold med rom for personlige tilpasninger. Kontorsted Gol eller Fagernes. Vi har dyktige og engasjerte medarbeidere i et spennende fagmiljø. 

Se www.kommunerevisjoniks.no

Kommunerevisjon IKS
Skifervegen 8 
2900 FAGERNES 
Telefon: 909 44 797
E-post: aage@kommunerevisjoniks.no
Web: www.kommunerevisjoniks.no

 

Ansettelsesform

Fast

Søk nå