07/09/2017

Rådgiver - Pedagogisk-psykologisk tjeneste

 • Vest-Agder fylkeskommune
 • Vest-Agder, Norge
PP-tjeneste Rådgiver - Konsulent

Stillingsbeskrivelse

vestagderfk_top.jpg

SØKNADSFRIST: 08.10.2017

Vest-Agder fylkeskommune

PP-tjenesten i Vest Agder fylkeskommune bistår de videregående skoler og bedrifter i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov. Gjennom sitt utredningsarbeid gir PP-tjenesten elever og foresatte, skoler og bedrifter råd og veiledning . I 2013 ble enheten ISO sertifisert av Det Norske Veritas. PP-rådgiver arbeider derfor etter gjeldende prosedyrer bestemt i tjenestens egen kvalitetshåndbok.

Tjenesten er organisert i to team, med hovedkontor i Kristiansand og avdelingskontor i Lyngdal. Tjenesten har 11,5 fagstillinger, leder, samt 1,3 merkantil stilling. Tjenestested vil være avdelingskontor i Lyngdal, Stasjonsgata 13, 4580 Lyngdal.

Den som tilsettes må førerkort klasse B og disponere egen bil i tjenesten.

Arbeidsoppgaver:

 • Sakkyndighetsarbeid i forhold til spesialundervisning.
 • Råd og veiledning.
 • Systemrettet arbeid.
 • Kvalitetsutvikling innen tjenesteområdet.

Kvalifikasjoner:

 • Mastergrad innen spesialpedagogikk/pedagogikk.
 • Det er en fordel med erfaring fra pedagogisk psykologisk tjeneste og kjennskap til videregående opplæring.

Personlige egenskaper:

 • Fleksibilitet på fag og arbeidsområder.
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig

Vi tilbyr:

 • Godt fagmiljø.
 • Gode muligheter for kurs og etterutdanning.
 • Lønn etter avtale.

Vest-Agder fylkeskommune er en av de største arbeidsgiverne på Agder med over 1600 ansatte innen utdanning, tannhelse, kultur, samferdsel, miljø og næring.  Vår visjon om å være en drivkraft for utvikling i landsdelen bygger på verdiene folkestyre, kompetanse og samarbeid. 

Vest-Agder fylkeskommune er en IA-bedrift, og vi satser aktivt på tiltak som fremmer trivsel, tilstedeværelse og et godt arbeidsmiljø.  Vi ønsker søkere til våre ledige stillinger uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemninger eller etnisk tilhørighet.

Kontaktinfo:

Svein-Erik Birkeland Leder PP-tjenesten 48150048

Ansettelsesform

Fast

Søk nå