07/09/2017

Kokke-/kokekyndig

  • Bremanger kommune
  • Bremanger, Norge
Kokk

Stillingsbeskrivelse

bremangerkommune_top.jpg

SØKNADSFRIST: 24.09.2017

Ved Svelgen Omsorgssenter er det ledig ei fast 85 % stilling som kokke-/kokekyndig. I stillinga inneber det arbeid kvar 3.helg.

Vi ynskjer medarbeidarar med fagbrev innan kokkefaget, men andre med relevant praksis er velkomne til å søkje.

Den som vert tilsett må kunne nytte norsk munnleg og skriftleg.

Bremanger kommune kan tilby:

• God pensjonsordning og heildøgns forsikring.
• Hjelp til å skaffe bustad og barnehageplass.

I mars 2016 flytta vi inn i eit heilt nytt omsorgssenter i
Svelgen. Her arbeider vi i moderne omgjevnadar.Kjøkkenet er av fagfolk sagt, blant dei beste institusjonskjøkkena i landet, kor det er vektlagt at ein skal kunne gje god kvalitet på varene ein leverer og at medarbeidarane skal ha ein god og tilrettelagt arbeidsplass.
Omsorgssenteret er delt inn i fem einingar med m.a. demens, rehabilitering og lindrande pleie. På kvar eining er det avdelingskjøkken, så det er kun den varme maten som vert tilberedt på institusjonskjøkkenet.

Vi arbeider i årsturnus kor medarbeidarane har anledning til å få innverknad på arbeid –og fritida si.

Du er velkomen som søkjar til eit godt fagleg arbeidsmiljø ilag med mange gode
medarbeidarar!

Ved tilsetting må det leggast fram politiattest av nyare dato.

For nærare opplysningar, ta kontakt med driftssjef Hilde Gretha Hauge tlf: 95 98 93 10


Søkjarlista er offentleg, og opplysningar om søkjar kan bli offentleggjort sjølv om søkjar ikkje ønskjer det.


Søknad skal sendast via vårt digitale søknadssenter. 

Kontaktpersonar:
Hilde Gretha Hauge 
mob: +47 95989310

Ansettelsesform

Fast

Søk nå