07/09/2017

Sykepleier (vikariat 100 %)

 • Gamvik kommune
 • Gamvik, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 24.09.2017

Helsetjenesten i kommunen består av sykehjem, sykestue, hjemmebaserte tjenester, helsesøstertjeneste og legetjenesten. Helse er den største sektoren i kommunen.

Som sykepleier i Gamvik kommune jobber du turnus enten i hjemmetjenesten, på helsesenteret eller i en kombinasjon av disse avdelingene.

Mehamn helsesenter har akuttmottak, legevakt og sykestueplass. Journalsystem Profil og WinMed benyttes, både lokalt og i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. I hjemmebasert omsorg brukes journalsystemet Profil og multidosesystem i medikamenthåndtering.

Gamvik kommune omfattes av tiltaksområdet i Nord-Troms og Finnmark med
nedskrivning av studielån og skattefordeler.

Sykepleier (vikariat 100 %)

Vi søker sykepleier til 100 % svangerskapsvikariat, med mulighet for fast ansettelse, i turnus med oppstart medio november.

Vi søker deg som:

 • Har høyskoleutdanning med autorisasjon som sykepleier
 • Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig og med god framstillingsevne
 • Fortrinnsvis har førerkort klasse B

Vi tilbyr:

 • Opplæring og veiledning
 • Gode arbeidsforhold med et aktivt og engasjert arbeidsmiljø
 • Tarifflønn. Sykepleierstillingene direkte plasseres med lønn tilsvarende 10 års ansiennitet
 • Delvis dekning av flytteutgifter etter regulativ
 • Medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.
 • Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig

Spørsmål vedrørende stillingene rettes til avdelingsleder sykestua Siri Bertheussen tlf. 78496635 eller avdelingsleder hjemmetjenesten Elna Nilsen tlf. 78496632

Søknad samt CV leveres elektronisk via denne siden. Kopi av vitnemål etc sendes kun på oppfordring.

Søknadsfrist: 24.9.2017

Ansettelsesform

Vikariat

Søk nå