07/09/2017

Ledende fysioterapeut 100% vikariat

 • Skjervøy kommune
 • Skjervøy, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 02.10.2017

Helse- og omsorgsetaten har et ledig 100 % vikariat som Ledende fysioterapeut fra 2. januar 2018 til ca. november 2018. Innehaver av stillingen går ut i svangerskapspermisjon og det vil bli gitt opplæring i bruk av lokale systemer og prosedyrer.

Stillingen er underlagt Helse- og omsorgsetaten. Ergo- og fysioterapitjenesten består av ledende kommunefysioterapeut, kommunefysioterapeut, forebyggende fysioterapeut knyttet mot Frisklivsentralen og ergoterapeut i 75 % stilling. Det er også tilknyttet en fysioterapeut med driftsavtale som leier lokaler ved avdelingen. Avdelingen har lyse og trivelig lokaler på Skjervøy helsesenter, med terapibasseng og treningssal tilrettelagt for gruppetrening. Du vil også få ditt eget behandlingskontor med bl.a. tak montert slynge og hev og senkbart arbeidsbord.

Privatpraktiserende fysioterapeut har også en del utstyr som kan lånes/leies, som f.eks. laser, Scanlab, kortbølge- og trykkbølgeapparat. Han kan også være behjelpelig ved undersøkelse av pasienter, med støtte av diagnostisk ultralyd.

Helsesenteret samler flere nøkkeltjenester innen helse innunder et tak, noe som gir gode muligheter til å jobbe tverrfaglig og variert opp mot legetjenesten, hjemmesykepleien, sykestue og sykehjem.

Stillingen byr altså på:

 • varierte arbeidsoppgaver og personalansvar
 • gode utviklingsmuligheter
 • pasienter i alle aldersgrupper
 • et godt utvalg i utstyr til hjelp i behandling av pasienter
 • et godt arbeidsmiljø hvor vi støtter hverandre
 • fleksibel arbeidstid og lønn etter avtale

 

Vi ønsker en medarbeider som er:

 • fysioterapi-faglig engasjert
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • fleksibel og løsningsfokusert
 • offentlig godkjent fysioterapeut

 

Skjervøy kommune er en del av virkemiddelsonen i Nord-Troms og Finnmark. Dette gir skattemessige fordeler og rett til nedskriving av studielån med inntil kr.25.000 per år. Kommunen kan også være behjelpelig med å skaffe bolig.

 

Aktuelle søkere kan bli innkalt til intervju, personlig egnethet vil bli vektlagt. Ansettelse skjer etter gjeldende avtaleverk, med de vilkårene og plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglement.

For nærmere opplysninger om stillingen kan du ta kontakt med Ledende fysioterapeut Siv Karlsen på tlf. 77 77 57 22 eller mobil 488 67 195.

Søknaden med CV, godkjente kopier av vitnemål, autorisasjon og attester sendes Skjervøy kommune, Postboks 145, 9189 Skjervøy innen 2.oktober 2017.

Ansettelsesform

Vikariat

Søk nå