11/09/2017

Konsulent ved Utviklingsavdelingen, 100 % vikariat

  • Tana kommune
  • Tana, Norge
Administrasjon - Økonomi Bygg og anlegg Juss Rådgiver - Konsulent

Stillingsbeskrivelse

 

SØKNADSFRIST: 24.09.2017

I Utviklingsavdelingen i Tana kommune er det ledig 100 % stilling i vikariat som konsulent i ett -1 år fra 15. november 2017.

Utviklingsavdelingen består av medarbeidere som arbeider med forvaltning, planlegging og utvikling innen områdene: areal, byggesak, kart- og oppmåling, næring og landbruk, naturbruk, miljøvern, kultur, kulturskole, samisk teater og fritidsklubb for ungdom. Det legges vekt på å rekruttere kvalifiserte medarbeidere med arbeidsvilje, samarbeidsevner og serviceinnstilling.

Oppgaver:

  • Saksbehandling etter plan og bygningsloven, forurensingsloven og eiendomsskatteloven.
  • Forvaltning av avløsertilskudd i landbruket
  • Eiendomsrelaterte registreringer i KOMTEK

Ønskelige kvalifikasjoner:

  • Relevant utdanning på høgskolenivå og praksis i forhold til oppgaver
  • Saksbehandlerkompetanse og erfaring fra kundebehandling
  • Kunnskap om og interesse for byggeskikk og estetikk
  • God kunnskap om og interesse for bruk av IKT og GIS
  • God muntlig og skriftlig framstillingsevne

Personlige egenskaper og egnethet vil bli vurdert og vektlagt under ansettelsesprosessen. Under ellers like vilkår vil søkere som også behersker samisk bli foretrukket. Avlønning etter individuell avtale.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til avdelingsleder Svein Ottar Helander, tlf. 46400260 eller e-post soh@tana.kommune.no

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentlig selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25. Søkere vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kommunen inngår i tiltakssonen for Nord Troms og Finnmark med økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt, skattefri nedskrivning av studielån og fritak for el-avgift på forbruk. For øvrig gjelder ansettelse i henhold til loven, avtaler og reglement. Medlemskap i pensjonskasse. Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig. Flytteutgifter dekkes iht. kommunens flyttereglement.

Stillingssøknaden må formidles elektronisk. Elektronisk søknadsskjema finnes på kommunens hjemmeside www.tana.kommune.no. I det elektroniske søknadsskjema må det fylles inn opplysninger om utdanning og arbeidspraksis. Det er ikke tilstrekkelig kun å fylle inn personalia og laste opp CV. Referanser skal oppgis i søknaden. Bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med på intervju.

På grunn av adresse og telefonopplysninger fra utlandet i skjemaet hindrer import i systemet vårt, må søkere med adresse i utlandet bruke følgende adresse: Rådhusveien 24 9845 Tana. Riktig adresse og telefonnummer oppgis i begrunnelsesfeltet under personalia.

Søknadsfrist 24.09.2017.

Ansettelsesform

Vikariat

Søk nå