11/09/2017

Rektor Garvik skole

  • Nord-Odal kommune
  • Nord-Odal, Norge
Rektor - Styrer Undervisning - Pedagogikk

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 28.09.2017

2.gangs utlysning

Garvik skole er en 1-7 skole med ca.200 elever. Skolen har også en skolefritidsordning (SFO) for ca.60 barn.

Fra 1.oktober 2017 er det ledig rektorstilling ved skolen.

Nord-Odal kommune deltar i fylkesmannens satsing Kultur for læring og har fokus på utvikling av undervisningspraksis for å øke elevenes læringsutbytte.

Vi søker derfor etter en rektor som kan drive aktivt utviklingsarbeid i tråd med kommunens og fylkets satsing, i samarbeid med skolens ansatte og kommunens ledelse.

Det er store forventninger til resultater og det betinger stor arbeidskapasitet og høy kompetanse på skoleområdet. Personlig egnethet og tidligere erfaring vil bli vekstlagt.

Det stilles krav om pedagogisk utdanning og det er ønskelig med tilleggsutdanning i ledelse/skoleledelse.

Politiattest av ny dato må fremlegges før tiltredelse.

 

Vi tilbyr en spennende jobb i et godt arbeidsmiljø med høyt utdannet personale.

Lønn i tråd med avtaleverk og kommunens retningslinjer, samt medlemsskap i Statens pensjonskasse.

Nord-Odal kommune skal være en åpen organisasjon og utarbeider offentlige søkerlister etter offentleglova § 25. Opplysninger om den enkelte søker kan bli offentliggjort på søkerlista selv om en søker har bedt om unntak for offentlighet. Dersom anmodning om unntak for offentlighet ikke blir tatt til følge, vil søkeren få varsel om dette før søkerliste utarbeides.

Kontaktpersoner:
Gro Irene Holt 
mob: +47 92817959

Ansettelsesform

Fast

Søk nå