12/09/2017

Byggesaksbehandlere i avdeling plan og miljø

  • Halden kommune
  • Halden, Norge
Bygg og anlegg Ingeniør - Sivilingeniør Juss

Stillingsbeskrivelse

haldentop.jpg
SØKNADSFRIST: 03.10.2017

Er du vår nye byggesaksbehandler? Vi søker nå etter 2 nye byggesaksbehandlere i 100 % fast stilling

Beskrivelse av arbeidssted

Enheten plan og miljø er organisert i kommuneområde; Teknisk, og har i dag 26 ansatte fordelt på faggruppene plan, byggesak, geodata og miljø/landbruk. Enheten er pr i dag lokalisert i sentrum av Halden - Storgata 7.
En av våre byggesaksbehandlere slutter. Halden kommune skal også ha ansvaret for plan- og byggesaksbehandlingen i Aremark kommune. Vi søker derfor etter 2 nye medarbeidere i 100 % fast stilling.

 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være saksbehandling av og veiledning i byggesøknader. Arbeidsoppgavene kan til en viss grad tilpasses din utdannelse, erfaring og interesser innenfor byggesaksområdet. For en av stillingene må det påregnes noe reising til Aremark.

Kvalifikasjoner og utdanning

Vi søker etter deg som er arkitekt, jurist, ingeniør eller har annen relevant utdannelse som passer til stillingen.
Vi ønsker at du har relevant kompetanse og praksis fra offentlig og/eller privat virksomhet innenfor fagområdet.
Du må ha svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.
Du bør ha kunnskap om og erfaring med plan- og bygningsloven og annet relevant lovverk.
Vi ønsker at du har god kjennskap til offentlig forvaltning.
Du må ha god kunnskap om og erfaring med bruk av digitale verktøy.
Du må ha førerkort klasse B.

Personlige egenskaper

Du må være serviceinnstilt og løsningsorientert
Du må være positiv og ha evne til å skape et godt arbeidsmiljø
Du må ha evne til å skape god dialog mellom byggesakskunder og kommunen
Du må være selvstendig og samtidig ha gode samarbeidsevner

Vi kan tilby
et godt og spennende fagmiljø
dyktige og hyggelige kollegaer
interessante arbeidsoppgaver
fleksibel arbeidstid med kjernetid fra 9-14.30
lønn etter avtale

Arbeidsforholdene er ellers på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og avtaleverk.

 

Generelle betingelser

Tilsetting skjer etter gjeldende lover og regler
Det er pliktig medlemskap i Halden kommunale pensjonskasse med 2 % innskudd

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk på stilling".

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Kontakter

Navn: Bernt-Henrik Hansen
Tittel: Enhetsleder plan og miljø
E-post: bernt-henrik.hansen@halden.kommune.no 
Mobil: 91519422

Navn: Stine Lerhol
Tittel: Fagleder byggesak
E-post: stine.lerhol@halden.kommune.no 
Mobil: 90156277

Ansettelsesform

Fast

Søk nå