12/09/2017

Vernepleier i omsorgsbolig i Halden

  • Halden kommune
  • Halden, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

Stillingsbeskrivelse

haldentop.jpg

SØKNADSFRIST: 03.10.2017

Ledige stillingsstørrelse og type:

77% fast stilling, men med mulighet til 100 % fast stilling ved ønske om dette.

Beskrivelse av arbeidssted

Brygga Omsorgsboliger består av 30 leiligheter, hvor hver enkelt er tilpasset orienterings- og bevegelseshemmede og er fysisk tilrettelagt slik at beboere etter behov kan motta heldøgns pleie og omsorg. I andre etasje finnes basen for en individrettet pleie- og omsorgstjeneste.

Brygga Omsorgsboliger har fast bemanning i 2. etg. Brukere som bor i 3. + 4. etg bistås i hovedsak av hjemmesykepleien. Omsorgsboligen er lokalisert med kort vei til forretninger, jernbane, torg, bank, kino og kultursal m.m. for å i størst mulig grad ivareta prinsippet om integrering.

De ansatte arbeider primært for å ivareta brukernes selvråderett i egen bolig og fokuserer på trivselsfremmende og nettverksskapende tiltak. Samtidig som brukerne har store ønsker for sin hverdag trenger de bistand til å tilrettelegge gjøremål og aktiviteter. Det er i hovedsak behov for en trygg og stabil bistandsyter som er meget tiltakslojal. Vi kan tilby et engasjert og ungt arbeidsmiljø som stadig arbeider for å forbedre rutiner og praksis. Vi ønsker oss kollegaer som er energiske, motiverende, positive og humørfylte. Man har i stor grad innvirkning på sin egen arbeidshverdag

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

Turnusarbeid 
Bistå med det faglige arbeidet i avdelingen
Samarbeide med ulike instanser og pårørende
Utarbeide individuelle planer, og ha koordineringsansvar
Ha medisinansvar og evnt. primærkontaktfunksjon
Bidra til at tjenesteutøvelsen er i tråd med gjeldende lov og forskrift
Sørge for at de daglige oppgavene løses på en best mulig måte med de ressursene som er til disposisjon
Sørge for fortløpende dokumentasjon
Veilede kollegaer i miljøterapeutiske og helsefaglige spørsmål
Være med å bidra til at den enkelte brukers hverdag skal bli så god som mulig

Kvalifikasjoner og utdanning

Autorisert vernepleier, bachelor i vernepleie
Gode norskkunnskaper 
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

 

Personlige egenskaper

Evnen til å tenke helhetlig, fokus på løsninger og kunne jobbe systematisk 
Kreativ med hensyn til alternative aktiviseringstiltak, pådriver i forhold til dette
Sertifikat på bil er ønskelig
Gode samarbeidsevner samt evne til å arbeide selvstendig
Lojalitet i forhold til prosedyrer og planer rundt brukerne
Erfaring med individuell plan og helse- og omsorgstjenestelovens §9a er nødvendig
Ansvarsbevisst
Kontinuitet og fleksibilitet 
Personlige egnethet vektlegges

Vi kan tilby:
Hyggelige og kompetente medarbeidere.
Lønnskompensasjon for etter- og videreutdanning.
IA bedrift hvor man kontinuerlig tilstreber et godt arbeidsmiljø gjennom samarbeid med tillitsvalgte og verneombud.
Firmarabatt ved treningssenter.
En by med flott natur med mange tur/treningsmuligheter og et meget aktivt sykkelmiljø.

 

Generelle betingelser

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.
Lønn etter gjeldende tariff og avtale
Pliktig medlemsskap i gjeldende pensjonskasse

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk på stilling".

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Kontakter

Navn: Merete Tangen
Tittel: Enhetsleder omsorgsboliger
E-post: merete.tangen@halden.kommune.no 
Mobil: 46845821

Navn: Siv-Therese Lunde
Tittel: Konst.avdelingsleder
E-post: siv-therese.lunde@halden.kommune.no 
Mobil: 45973330

Ansettelsesform

Fast

Søk nå