26/10/2017

Rådgiver / seniorrådgiver, jurist, barnehage- og skoleområdet

 • Fylkesmannen i Hedmark
 • Hamar, Norge
Juss Rådgiver - Konsulent Undervisning - Pedagogikk

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 23.11.2017

Fylkesmannen har ledig en fast stilling for jurist med arbeidsoppgaver innenfor skole- og barnehageområdet. Stillingen er plassert i Oppvekst- og utdanningsavdelingen.

Oppgaver:

 • Klagesaksbehandling, tilsyn og oppfølging etter tilsyn på barnehage- og skoleområdet
 • Utviklingsoppgaver
 • Veiledning og forvaltning
 • Andre aktuelle oppgaver kan også legges til stillingen

Arbeidsoppgavene kan endres etter Fylkesmannens bestemmelse. I oppvekst- og utdanningsavdelingen har vi et sterkt fokus på helhet, sammenheng og samordning i oppvekstsektoren.Fylkesmannen har etablert en samordnings- og kompetansehevingssatsing, Kultur for læring . Den som tilsettes forventes å bidra til realisering av denne satsingen.

Kvailifikasjoner.

 • Det kreves høyere utdanning som jurist og erfaring fra forvaltningsoppgaver.
 • Det er en fordel om vedkommende har erfaring fra oppgaver i oppvekstsektoren.

Personlige egenskaper:

 • Evne til å arbeide selvstendig, målrettet og strukturert
 • Serviceinnstilt og gode samarbeidsevner
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

 Vi kan tilby utfordrende oppgaver og et arbeidsmiljø preget av høy kompetanse. Stillingen vil kreve reisevirksomhet.

Stillingen lønnes som rådgiver kr 520 000 - 570 000, eller seniorrådgiver kr 540 000- 625 000. Medlemsskap i Statens pensjonskasse.

Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Vi har fleksibel arbeidstid, og ansatte har muligheter for trening i arbeidstiden.

Fylkesmannen i Hedmark er dag lokalisert på Hamar. Fra og med 01.01.19 vil det bli ett fylkesmannsmannsembete for Hedmark og Oppland. Lokalisering vil så snart som mulig etter dette være Lillehammer.

Tilsetting skjer etter gjeldene lover, instrukser og reglement. Fylkesmannen i Hedmark er IA-virksomhet og har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkere ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jf. Offentlighetslovens § 25.

Opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til direktør Anne Cathrine Holth tlf 62551405 / 93045414.

Om arbeidsgiveren

 Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi skal arbeide for at statlig politikk kan bli fulgt opp i fylket. Vi har oppdrag fra 12 departementer og 9 direktorater og er organisert i 6 avdelinger. Vi har sektorvise forvaltningsoppgaver som tilsyn, klagebehandling og veiledning, samt at vi skal bidra til et helhetlig perspektiv overfor kommunene. Vi driver også kompetanseheving og bidrar til utvikling innenfor våre ansvarsområder.

Oppvekst- og utdanningsavdelingen har veilednings- og forvaltningsoppgaver i forhold til kommunene/fylkeskommunen etter oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet og Barne- og likestillingsdepartementet. Avdelingens oppgaver er innenfor barnehage og opplæringssektoren. Avdelingen samarbeider med aktuelle parter innenfor sin sektor og er en viktig aktør i arbeidet med å utvikle en god kultur for læring i Hedmark som gir alle barn/unge/elever et optimalt læringsutbytte.

Ansettelsesform

Fast

Søk nå