26/10/2017

Arkivmedarbeider, engasjement

  • Fylkesmannen i Hedmark
  • Hamar, Norge
Arkiv

Stillingsbeskrivelse


SØKNADSFRIST: 23.11.2017

Fylkesmannen i Hedmark har ledig et 6 måneders engasjement som arkivmedarbeider, med mulighet til forlengelse. Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse.

Fylkesmannen i Hedmark og Fylkesmannen i Oppland skal slås sammen til ett embete fra 01.01.2019. I den forbindelse er det mange oppgaver som arkivet skal jobbe med, i tillegg til den daglige drift.

Oppgaver:
Klargjøringen av papirarkiv for avlevering til Arkivverket vil være hovedoppgaven, men også bistand til daglig drift.

Kompetanse:
Det er ønskelig med arkivfaglig kompetanse. Nødvendig opplæring vil bli gitt.

Stillingen lønnes som førstesekretær LR 10, kr 344  700 - 376 000 , eller konsulent LR 1, kr 366 400 - 404 000. Medlemskap i Statens pensjonskasse.

Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Vi har fleksibel arbeidstid, og ansatte har muligheter for trening i arbeidstiden.

Fylkesmannen i Hedmark er dag lokalisert på Hamar. Fra og med 01.01.19 vil det bli ett fylkesmannsmannsembete for Hedmark og Oppland. Lokalisering vil så snart som mulig etter dette være Lillehammer.

Tilsetting skjer etter gjeldene lover, instrukser og reglement. Fylkesmannen i Hedmark er IA-virksomhet og har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkere ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jf. Offentlighetslovens § 25.

Opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til direktør Knut Anders Fossum telf 62551105 / 91778563 eller arkivleder Anne Lene Rambøl telf 62551046 / 41101742

Om arbeidsgiveren

Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi skal arbeide for at statlig politikk kan bli fulgt opp i fylket. Vi har oppdrag fra 11 departementer og 8 direktorater og er organisert i 6 avdelinger. Vi har sektorvise forvaltningsoppgaver som tilsyn, klagebehandling og veiledning, samt at vi skal bidra til et helhetlig perspektiv overfor kommunene. Vi driver også kompetanseheving og bidrar til utvikling innenfor våre ansvarsområder.

Arkivet har 4 årsverk, og er en del av Beredskaps- og administrasjonsavdelingen. Avdelingen har 18 ansatte.

Ansettelsesform

Engasjement

Søk nå