26/10/2017

Rådgiver / seniorrådgiver, rovdyrforvaltning

 • Fylkesmannen i Hedmark
 • Hamar, Norge
Annet Rådgiver - Konsulent

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 23.11.2017

Hos Fylkesmannen i Hedmark er det ledig et engasjement (1 år) med mulighet for fast tilsetting sområdgiver/seniorrådgiver. Stillingen er plassert i miljøvernavdelingen og ønskes besatt snarest.


Stillingen vil bli tillagt oppgaver innen rovviltforvaltning. Etter behov og kvalifikasjoner kan det også bli aktuelt å utføre andre oppgaver innen miljøvernområdet.

Det kreves høyere utdannelse fra høyskole eller universitet (mastergrad eller tilsvarende) innenfor det aktuelle fagområdet. Vedkommende som tilsettes må ha førerkort.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Kompetanse innen biologi eller naturforvaltning
 • Relevant erfaring fra offentlig forvaltning
 • Gode samarbeidsevner, god arbeidskapasitet og evne til å arbeide systematisk, strukturert og selvstendig
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Initiativrik og utadvendt med pedagogiske evner

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø
 • Interessante arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Moderne kontorlokaler nær offentlig kommunikasjon

Stillingen avlønnes som rådgiver stillingskode 1434 lønnsspenn 520 000-570 000 eller seniorrådgiver stillingskode 1364, lønnsspenn 540 000-625 000.  Medlemsskap i Statens pensjonskasse. 

Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Vi har fleksibel arbeidstid, og ansatte har muligheter for trening i arbeidstiden.

Fylkesmannen i Hedmark er dag lokalisert på Hamar. Fra og med 01.01.19 vil det bli ett fylkesmannsmannsembete for Hedmark og Oppland. Lokalisering vil så snart som mulig etter dette være Lillehammer.

Tilsetting skjer etter gjeldene lover, instrukser og reglement. Fylkesmannen i Hedmark er IA-virksomhet og har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkere ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jf. Offentlighetslovens § 25.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til miljøverndirektør Jørn Berg, tlf. 62 55 11 72 eller ass. miljøverndirektør Kristine Schneede, tlf. 62 55 11 71.

Om arbeidsgiveren

Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi skal arbeide for at statlig politikk kan bli fulgt opp i fylket. Vi har oppdrag fra 12 departementer og 9 direktorater og er organisert i 6 avdelinger. Vi har sektorvise forvaltningsoppgaver som tilsyn, klagebehandling og veiledning, samt at vi skal bidra til et helhetlig perspektiv overfor kommunene. Vi driver også kompetanseheving og bidrar til utvikling innenfor våre ansvarsområder.

Miljøvernavdelingen har i dag 20 tilsatte og arbeider med saker innenfor forurensning, forvaltning av verneområder, rovvilt, artsforvaltning, kartlegging av biologisk mangfold, vassdragsforvaltning og arealforvaltning.

Ansettelsesform

Engasjement

Søk nå