24/10/2017

Avdelingsleder for hjemmetjenesten

  • Porsanger kommune
  • Porsanger, Norge
Helse - Sosial - Omsorg Ledelse

Stillingsbeskrivelse

porsangerkommune_top.jpg

SØKNADSFRIST: 12.11.2017

Porsanger kommune får ledig 100% stilling som avdelingsleder for hjemmetjenesten fra 1.april 2018, og søker derfor erstatter etter vår mangeårige leder for tjenesten. Ønskelig med noe tidligere tiltredelse for overlapping med nåværende leder.

Hjemmetjenesten i Porsanger kommune gir tjenester til innbyggere i hele vår vakre kommune med base i Lakselv. Tjenesten har totalt rundt 29 årsverk fordelt på sykepleiere, helsefagarbeidere og pleiearbeidere. I tjenesten inngår hjemmesykepleie og hjemmehjelpstjeneste både i private hjem og i omsorgsboliger samt dagaktivitetstilbud for hjemmeboende. Pr. i dag har tjenesten rundt 140 brukere. Hjemmetjenesten benytter seg av multidose, er aktive brukere av elektronisk pleie og omsorgsmeldinger og vil i løpet av vinteren ta i bruk håndholdte enheter i hjemmetjenesten.

Arbeidsoppgaver:

Avdelingsleder har ansvar for den daglige drift i avdelingen der faglig ansvar, personaloppfølging, HMS, rapportering, prosjektansvar, tjenesteutvikling, koordinering av pasientforløp og budsjettansvar for enheten inngår. Avdelingsleder er en del av inntaks- og vedtaksteam samt ledergruppa i helse og omsorg.

Avdelingsleder jobber i tett samarbeid med verneombud, tillitsvalgte og andre mellomledere i sektorens øvrige tjenester. Helse og omsorgssjef er nærmeste leder.

Krav til kompetanse:

Autorisasjon som sykepleier, gjerne med tilleggsutdanning og/eller erfaring fra adm. og ledelse.

Ønskelig om kunnskap til Gerica, Notus, Agresso og elektronsik meldingstjeneste, men opplæring vil bli gitt.

Det stilles krav til at søkere har gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig. Språkkunnskaper i også samisk og/eller kvensk/finsk er en fordel, men ikke et krav.

For søkere med annet morsmål enn norsk skal dokumentasjon på norskkunnskaper vedlegges.

Søkere må ha førerkort kl. B

Personlige egenskaper:

Vi ønsker deg som har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner,er faglig trygg og er løsningsorientert i en travel hverdag med mange faglige og praktiske utfordringer. Vi ønsker en leder som er nytenkende og som har endringskompetanse. Det er også ønskelig at du er interessert i å holde deg oppdatert på de enhver tid gjeldende helse- og sosialpolitiske føringer.

Personlig egnethet vil vektlegges og aktuelle søkere innkalles til intervju. Refernsesjekk vil bli gjort og søkere må oppgi minimum 2 referanser.

Politiattest må fremlegges før tiltredelse.

Vi kan tilby:

Lønn i henhold til lokale avtaler med kompensasjon for relevant etter- og videreutdanning

Gode pensjonsordninger

Behjelpelig med å skaffe bolig

Nærmere opplysninger:

Avdelingsleder for hjemmetjenesten Sigdis Olsen tlf  920 34 179 eller e-post sigdis.olsen@porsanger.kommune.no

Helse- og omsorgssjef Bente Moen tlf 930 72 123 eller e-post bente.moen@porsanger.kommune.no

Søknad sendes elektronisk via link på denne siden, "søk nå".

Søknadsfrist:  12.november

Ansettelsesform

Fast

Søk nå