24/10/2017

Avdelingsleder Sør-Odal ungdomsskole

 • Sør-Odal kommune
 • Sør-Odal, Norge
Ledelse Undervisning - Pedagogikk

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 07.11.2017

Sør-Odal kommune med sine 7.900 innbyggere og kommunesenteret Skarnes, ligger sentralt på Østlandsområdet. Her er det åpent, rolig og landlig, samtidig som det pulserende bylivet i hovedstaden bare er en time unna. I Sør-Odal står vi sammen for å gjøre kommunen til et godt sted å bo, jobbe og utvikle seg. Se mer på www.sor-odal.kommune.no

Sør-Odal kommune ligger lengst sør i Hedmark, på grensa mot Akershus. Kommunen har en ungdomsskole med 43 ansatt og ca. 240 elever fordelt på 9 klasser.

Vi søker etter en avdelingsleder med stor arbeidskapasitet, omstillingsevne og gjennomslagskraft. Stillingen er en midlertidig stilling frem til ny barne- og ungdomsskole åpner, etter planen 01.08.2019. Stillingen er underlagt skolens rektor.

Skolen er midt i en endringsprosess der hele virksomheten skal organiseres rundt den enkelte elevs læring. Det innebærer organisatoriske endringer, omdisponering av tidsbruk og iverksettelse av nye tiltak. Formålet er å være tettere på den enkelte elevs læring og å skape en felles læringskultur på skolen.

Utfordringen fremover er å implementere og følge opp endringene som er initiert. Arbeidsdagen vil til tider bli hektisk og krevende, men den vil også gi rett person muligheten til egen utvikling og til å utgjøre en forskjell for kommunens ungdommer.

Kvalifikasjoner for stillingen:

 • Du har godkjent pedagogisk utdanning (lærerutdanning/PPU).
 • Det er ønskelig med formell utdanning i utdanningsledelse.
 • Du har ledererfaring fra skole.
 • Du arbeider forskningsbasert.
 • Du har god forvaltningskompetanse.
 • Du har stor arbeidskapasitet.
 • Du ser på endring som en mulighet for utvikling.
 • Du er lojal, og du er tydelig med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Ansvarsområder for stillingen:

 • Overgangen mellom barneskole og ungdomsskole
 • Fagplaner
 • Skolevandring
 • Kartlegginger
 • Fremmedspråklige elever
 • Vikarinnkalling
 • Inspeksjonsplaner
 • Forberedelse og administrasjon av ulike arrangementer
 • Stillingen fordeles med 80% ledelse og 20% undervisning. Det er ønskelig med undervisningskompetanse i matematikk.

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til rektor Sverre Dølvik sverre.dolvik@sor-odal.kommune.no eller assisterende rektor Tone Cicilie Danielsdatter

Politiattest, ikke eldre enn 3 mnd., må framlegges ved ansettelse. Tilsettingen skjer på de vilkår som går fram av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Søknaden merkes med arkivsaksnummer: 17/1885

Sør-Odal kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk. Noter deg arkivsaksnummeret og gå inn på https://e-skjema.no/Sor-Odal

Tilsendte attester og vitnemål returneres ikke. 

Søknadsfrist 7. november 2017.

Ansettelsesform

Engasjement

Søk nå