25/10/2017

Driftstilskudd fysioterapi 80 %

 • Sigdal kommune
 • Sigdal kommune, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 12.11.2017

Sigdal fysikalske institutt holder til i Prestfoss. Instituttet består av to fysioterapeuter. Driftsform er privat praksis med driftstilskudd . Drives som 2 enkeltmannsforetak i gruppepraksis og leier lokaler i Green-hill eiendom DA

Driftstilskudd fysioterapi

 Ledig 80 % driftstilskudd knyttet til Sigdal fysikalske institutt fra 01.01.2018.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut.
 •  Erfaring og kunnskap fra å arbeide i privat praksis.
 •  Bred faglig bakgrunn innen allmenn fysioterapi ..Herunder erfaring med rehabilitering av alle pasientgrupper med kroniske eller akutte plager: muskel/skjelett , ortopedi, neurologi, reumatologi, eldre, barn, multihandikappede . Fordel med kompetanse i treningslære i forbindelse med tett samarbeid med friskliv , LHL treningsgruppe samt arthroseskole
 •  Mange pasienter henvises fra  Spesialisthelsetjenesten, så erfaring derfra er en fordel
 • Gode muntlige og skriftlige norsk kunnskaper tilsv språktest 3.
 • Førerkort og bruk av egen bil i tjenesten.

Personlige egenskaper og arbeidsoppgaver

 •  Fleksibilitet og evne til å arbeide selvstendig.
 • Ha evnen til å kunne tenke kreativt og nyskapende i den kontinuerlige prosessen om å skape en effektiv og god helhetlig fysioterapitjeneste i tråd med kommunens framtidige behov.
 • Ønske om jevnlig faglig oppdatering .
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, spesielt i forhold til pasienter ,men også til kollegaer, kommunen og øvrige samarbeidspartnere .
 • Delta på tverrfaglige samarbeidsmøter og SU .
 • Fordel med kjennskap til utfordringer i forhold til å jobbe i  mindre  kommuner

Andre opplysninger

Tildeling av avtalehjemmel og overdragelse av fysioterapivirksomhet gjøres etter ASA 4313. Praksisen skal drives i

henhold til lov om helsetjenester i kommunene og annen relevant helselovgivning og på de vilkår som fremgår av ASA 4313 slik den til enhver til lyder.

 For mer informasjon: Kontakt Margit Aaby Flatin, tlf. 32710670, evt 95747244

Se evt hjemmeside:.http://sigdalfysikalske.wixsite.com/sigdal-fysikalske

Ved ønske om unntatt offentlighet av søknaden forbeholder Sigdal kommune seg retten til å vurdere om dette kan gjøres, jfr. Offentlighetsloven § 25.

Politiattest må fremlegges frem ved tildeling

Sigdal kommune Helse og sosial - Driftstilskudd fysioterapi 80 %

 Kontaktpersoner:
Gunhild A. Albjerk
tlf: 31711437

Ansettelsesform

Fast

Søk nå